ค้นหา

งานวิจัยชี้ ออกกำลังกายหนักไป..ท้องยาก! คนเตรียมท้องต้องออกแบบไหน ให้ไข่ตก ฮอร์โมนไม่เพี้ยน?
งานวิจัยชี้ ออกกำลังกายหนักไป..ท้องยาก! คนเตรียมท้องต้องออกแบบไหน ให้ไข่ตก ฮอร์โมนไม่เพี้ยน?


🏃‍♀️🚴‍♀️การออกกำลังกายใครๆก็รู้ว่าดีต่อสุขภาพค่ะ อย่างไรก็ตามแม่ๆต้องออกกำลังกายให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล ไม่ออกกำลังกายหนักเกินไป ซึ่งความสัมพันธ์เรื่องการออกกำลังกายกับโอกาสในการตั้งครรภ์มีงานวิจัยศึกษาไว้ว่าส่งผลดีต่อโอกาสในการตั้งครรภ์ค่ะ


📚จากงานวิจัยเรื่อง Body mass index, physical activity and fecundability in a North American preconception cohort study ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Fertility and Sterility เมื่อปี 2016ศึกษาพบว่า...การออกกำลังกายแต่พอดีส่งผลดีต่อสุขภาพผู้หญิงและส่งผลดีต่อภาวะเจริญพันธุ์ สำหรับผู้หญิงที่มีภาวะโรคอ้วนการออกกำลังกายหนักกว่าปกติเพื่อลดน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ช่วยให้มีโอกาสในการตั้งครรภ์เพิ่มมากขึ้น


แต่สำหรับผู้หญิงที่มีน้ำหนักตัวปกติ การออกกำลังกายที่หนักเกินไปจะส่งผลในเชิงลบต่อภาวะเจริญพันธุ์

มีงานวิจัยศึกษาพบว่าการออกกำลังกายที่หนักเกินไปส่งผลให้ "ไข่ไม่ตก" ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ท้องยาก!


.


📚จากงานวิจัยเรื่อง Effect of Exercise on Ovulation: A Systematic Review


ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Sports


Medicine เมื่อปี 2017


เปิดเผยผลการศึกษาว่า...

ผู้หญิงที่ออกกำลังกายหนัก (Vigorous exercises) โดยใช้เวลามากกว่า 60 นาทีต่อวัน มีความเสี่ยงต่อ "ภาวะไข่ไม่ตก" (anovulation) เพิ่มขึ้น


ส่วนการออกกำลังกายหนัก (Vigorous exercises) ที่ใช้เวลาประมาณ 30-60 นาที ส่งผลต่อการลดความเสี่ยงจากภาวะไข่ไม่ตกได้.


👉แล้วเราควรเลือกออกกำลังกายแบบไหน?


จากการศึกษาได้สรุปการออกกำลังกายที่ส่งผลต่อภาวะเจริญพันธุ์ ดังนี้


(1) การออกกำลังกายแบบ Aerobics เป็นเวลา 7 ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นต่อสัปดาห์ ส่งผลต่อการเพิ่มความเสี่ยงภาวะไข่ไม่ตก(2) การออกกำลังกายระดับปานกลาง (Moderate exercises) มากกว่า 1 ชั่วโมงแต่ไม่เกิน 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ส่งผลดีต่อภาวะเจริญพันธุ์ของผู้หญิงทั่วไป


(3) การออกกำลังกายแบบหนัก (Vigorious exercises) ส่งผลดีต่อภาวะเจริญพันธุ์ของผู้หญิงที่มีภาวะโรคอ้วนหรือน้ำหนักเกิน (obese) แต่จะส่งผลเสียต่อผู้หญิงที่มีน้ำหนักปกติ (normal weight)👉การออกกำลังกายที่เหมาะสมต่อสตรีวางแผนตั้งครรภ์ ได้แก่


✅️เดิน

✅️โยคะ

✅️ว่ายน้ำ

✅️ปั่นจักรยานกับที่

✅️พิลาทิส

✅️เต้นแอโรบิคเบาๆ

✅️บอดี้เวท ยืดกล้ามเนื้อ ไม่ต้องใช้เวทน้ำหนัก


👉การออกกำลังกายที่หนักไป ส่ง


ผลให้ฮอร์โมนเพี้ยน ไข่ไม่ตก


❌️วิ่งมาราธอน

❌️เวทเทรนนิ่งหนัก ยกเวท ยกน้ำหนัก

❌️ชกมวย

❌️กระโดดเชือก

❌️เต้นซุมบ้า

❌️ไตร