top of page
ค้นหา

Coenzyme Q10 ตัวช่วยผู้หญิงอายุมาก ไข่แก่ ให้มีโอกาสเป็นแม่

อัปเดตเมื่อ 4 ส.ค. 2564แม่ๆรู้ไหม สาเหตุหนึ่งที่ทำให้คู่ของเรามีบุตรยาก คือ "อายุของฝ่ายหญิง" ค่ะ อายุที่มากขึ้นส่งผลต่อคุณภาพของเซลล์ไข่ พลังงานในการแบ่งเซลล์ของเซลล์ไข่ลดลง อัตราความผิดปกติทางโครโมโซมของเซลล์ไข่สูงขึ้น โดยในทางการแพทย์ช่วงอายุ 35 ปีขึ้นไปเป็นช่วงขาลงของวัยเจริญพันธุ์


🧬 เซลล์ร่างกายประกอบด้วยโครโมโซมทั้งหมด 46 ชิ้นหรือ 23 คู่ การที่ทารกจะลืมตาดูโลกนั้นมีจุดเริ่มต้นจากเซลล์สืบพันธุ์ของฝ่ายหญิงและใายชาย ซึ่งเซลล์สืบพันธุ์นี้ก็จะนำเอาสารพันธุกรรมของพ่อและแม่ไปรวมกันเกิดขึ้นเป็นชีวิตใหม่ขึ้นมา ดังนั้นการที่แต่ละฝ่ายต้องส่งเซลล์สืบพันธุ์ไปปฏิสนธิกันให้เป็นชีวิตใหม่จะต้องส่งไปเพียง 23 ชิ้นเพื่อให้รวมกันเป็น 46 ชิ้น ซึ่งเป็นจำนวนปกติของเซลล์มนุษย์


🧬 อย่างไรก็ตามกลไกการแบ่งโครโมโซมจาก 46 ชิ้นในเซลล์ร่างกายปกติไปเป็น 23 ชิ้นในไข่นั้น ไม่ได้สมบูรณ์แบบทุกครั้งไข่บางใบอาจแบ่งโครโมโซมได้ 23 ชิ้น หรืออาจมากไปเป็น 24 ชิ้น หรืออาจขาดไปเหลือแค่ 22 ชิ้น


🧬 ดังนั้น เมื่อไข่ใบที่มีจำนวน "โครโมโซมไม่ปกติ" แม้ไปผสมกับอสุจิที่มีจำนวนโครโมโซมปกติ ตัวอ่อนที่เกิดมาจะมีจำนวนโครโมโซมไม่ปกติ คือ อาจมีโครโมโซมมากกว่าหรือน้อยกว่า 46 ชิ้น ทำให้ตัวอ่อนแสดงความผิดปกติในหลายรูปแบบ ได้แก่


✔ ตัวอ่อนหยุดการแบ่งเซลล์ตั้งแต่ยังไม่ฝังตัว


✔ ตัวอ่อนฝังตัวไม่ได้


✔ ตัวอ่อนฝังตัวได้แต่ไม่สามารถสร้างอวัยวะและเนื้อเยื่อได้ตามปกติหรือท้องลม


✔ ตัวอ่อนฝังตัวได้แต่แท้งในระยะต่อมา


✔ หรือตัวอ่อนเติบโตจนคลอดออกมา แต่มีความผิดปกติทางร่างกายหรือสติปัญญา


ซึ่งอัตราความคลาดเคลื่อนของโครโมโซมในไข่จะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อ "ผู้หญิงอายุมากขึ้น" ในแต่ละปี จึงทำให้ผู้หญิงที่มีอายุมากตั้งครรภ์ยากและมีโอกาสแท้งบุตรสูงขึ้น


🔴 อัตราความผิดปกติของโครโมโซมในเซลล์ไข่สัมพันธุ์กับอายุที่เพิ่มขึ้นดังนี้


โดยสถิติความผิดปกติของโครโซมของเซลล์ไข่ในแต่ละช่วงอายุปรากฏตามข้อมูล ดังนี้


🔹️ อายุ 25 โครโมโซมผิดปกติ 25%

🔹️ อายุ 35 โครโมโซมผิดปกติ 50%

🔹️ อายุ 40 โครโมโซมผิดปกติ 85-90%


🔴 #อายุมากขึ้นพลังงานในเซลล์ไข่ลดลง


เมื่อผู้หญิงอายุมากขึ้น "พลังงานในเซลล์ไข่" จะด้อยลงเรื่อยๆ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้การแบ่งเซลล์ของตัวอ่อนมีประสิทธิภาพด้อยลง "แบ่งเซลล์ได้ช้า" "ไม่สามารถเจริญเติบโตไปเป็นบลาสโตซิสต์" หรือบางครั้ง "หยุดโตกลางทาง" หรือไปหยุดการเจริญเติบโตหลังจากใส่เข้าไปในโพรงมดลูกของฝ่ายหญิง ทำให้ไม่เกิดการฝังตัวอ่อน จึงไม่เกิดการตั้งครรภ์❗


🧬 ในเซลล์ไข่นั้นจะมี "ไมโตคอนเดรีย" (Mitochondria) ซึ่งไมโตคอนเดรียนี้ทำหน้าที่ในการ "ผลิตพลังงานให้กับเซลล์ไข่" โดยพลังงานดังกล่าวจะอยู่ในรูปของ ATP (Adenosine Triphosphate) ซึ่งเป็นพลังงานพื้นฐานของเซลล์ ซึ่งเปรียบเสมือน "โรงงานไฟฟ้า" ที่คอยสร้างพลังงานให้กับเซลล์ต่างๆ ทำงานได้ดีขึ้น และทำให้เซลล์ไข่มีพลังในการแบ่งตัวได้อย่างเป็นปกตินั่นเอง


📚 จากงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Reproductive Biology amd Endocrinology เมื่อปี 2018


ศึกษาพบว่า...เมื่อผู้หญิงอายุเพิ่มมากขึ้นประสิทธิภาพในการทำงานของ Mitocondria ลดลง ทำให้เซลล์ไข่ไร้พลัง เป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้หญิงอายุมากมีบุตรยาก


#เราจะเพิ่มพลังงานในเซลล์ไข่ได้อย่างไร❓


📚มีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Fertility and Sterility เมื่อปี 2009


ศึกษาพบว่า... Co-enzyme Q10 ช่วยเพิ่ม "ประสิทธิภาพการทำงานของรังไข่" ทำให้ "ไข่มีคุณภาพมากขึ้น" โดยได้ทำการทดลองในหนูทดลองที่มีอายุมาก และสรุปผลว่า การทาน Co-enzyme Q10 อาจช่วยเพิ่มคุณภาพของเซลล์ไข่ของผู้หญิงที่มีอายุมาก


📚 อีกงานวิจัยหนึ่งที่ตีพิมพ์ในวารสาร Reproductive Biology and Endocrinology เมื่อปี 2018 ทำการทดลองให้ผู้หญิงที่รังไข่เสื่อมได้รับ Coenzyme Q10 เป็นเวลา 60 วัน ก่อนเข้ากระบวนการทำเด็กหลอดแก้ว ( IVF, ICSI)


ศึกษาพบว่า...ผู้หญิงที่ได้รับ Q10

✔ รังไข่ตอบสนองดีขึ้น

✔ เก็บไข่ได้มากขึ้น

✔ อัตราปฏิสนธิสูงขึ้น

✔ ตัวอ่อนมีคุณภาพมากกว่า


👉 โดยกลุ่มที่ไม่ได้รับ Q10 มีอัตราการย้ายตัวอ่อนไม่ได้เพราะตัวอ่อนไม่มีคุณภาพสูงกว่ากลุ่มที่ได้รับ Q10


👉 และเมื่อย้ายตัวอ่อนแล้ว กลุ่มที่ได้รับ Q10 มีอัตราการตั้งครรภ์ที่สูงกว่า


📚 อีกงานวิจัยอีกหนึ่งที่ตีพิมพ์ในวารสาร Fertility and Sterility เมื่อปี 2020 ได้ทำการทดลองให้ผู้หญิงอายุมาก (อายุ 38-46 ปี)


ศึกษาพบว่า...การรับประทาน Q10 ช่วยเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของเซลล์ไข่รวมถึง ลดอัตราการแบ่งเซลล์และโครโมโซมผิดปกติของเซลล์ไข่อีกด้วย


🔴 Coenzyme Q10 คืออะไร❓


CoQ10 คือสารที่มีคุณสมบัติคล้ายวิตามินซึ่งร่างกายสามารถผลิตเองได้ในปริมาณหนึ่ง พบในทุกเซลล์ของร่างกาย โดยจะอยู่ที่ส่วนเยื่อหุ้ม (Membrane) ของไมโตคอนเดรีย


Co-enzyme Q10 ถูกพบมากในอวัยวะที่ต้องการพลังงานสูง ซึ่งจะมีจำนวนไมโตคอนเดรีย (Mitochondria) มาก เช่น หัวใจ ตับ กล้ามเนื้อ สมอง และพบได้ในทุกเซลล์ของสิ่งมีชีวิต รวมไปถึง "เซลล์ไข่ซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์"


ไมโตคอนเดรียมีความสำคัญต่อกระบวนการสร้างพลังงาน ซึ่งจำเป็นต่อการทำงานของระบบต่างๆ ของร่างกาย มีคุณสมบัติ "ช่วยเพิ่มพลังงาน" ซึ่ง Co-enzyme Q10 ทำงานโดยช่วยเพิ่มพลังให้กับ Mitocondria ของเซล์ไข่นั่นเองค่ะ


📚 จากงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Free radical Biology and Medicine เมื่อปี 2019


ศึกษาพบว่า...ระดับ Q10ในร่างกายจะลดลงเมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นผู้ญิงที่เตรียมตัวตั้งครรภ์หรือเตรียมตัวเข้าสู่กระบวนการทำเด็กหลอดแก้วควรได้รับ Q10 ในปริมาณที่เพียงพอเพื่อทำให้ไมโตคอนเดรียทำงานได้ดียิ่งขึ้นซึ่งปัจจุบันสามารถหาทานได้จากวิตามินเสริม💊


💗 ดังนั้นแม่ๆที่มีอายุมาก โดยเฉพาะวัย 35+


ต้องเพิ่มพลังงงานให้กับเซลล์ไข่ได้แบ่งตัวอย่างสมบูรณ์ ซึ่งจากงานวิจัยการได้รับ Q10 เสริมให้เพียงพอ ส่งผลต่อคุณภาพของเซลล์ไข่💊💊


Q10 ช่วยเพิ่มพลังงานให้เซลล์ไข่แบ่งตัวได้อย่างสมบูรณ์ เป็นการเพิ่มโอกาสได้ตัวอ่อนที่มีคุณภาพและส่งผลต่ออัตราการตั้งครรภ์ที่สูงขึ้นค่ะ🤰


 

📱 ชมคลิปครูก้อยอธิบาย เตรียมตัวอย่างไรก่อนไปเก็บไข่ทำ ICSI (คลิกชมเลยค่ะ) 👇👇👇👇


📱 ชมคลิป 3 ข้อต้องรู้ หากอยากมีไข่สวยสมบูรณ์ (คลิกชมเลยค่ะ) 👇👇👇👇


📱 ชมรายการ Research Talk งานวิจัยเผย Coenzyme Q10 ช่วยเพิ่มพลังงานให้เซลล์ไข่

(คลิกชมเลยค่ะ) 👇👇👇👇

🟣 ศึก​ษารายละเอียด​ผลิตภัณฑ์ OvaAll วิตามิน​ตัวจบ สยบ​ทุก​ปั​ญหาท้องยาก​ วิตามิน​บำรุงไข่​ที่ครบที่สุด เพื่อผู้​มีบุตรยาก​👇👇👇👇 (คลิกอ่านเลยค่ะ)

💓 ศึกษาการบำรุงไข่ บำรุงมดลูก ปรับสมดุลฮอร์โมนให้ท้องธรรมชาติ

👇👇👇👇 (คลิกอ่านเลยค่ะ)


👩‍🦰 ศึกษาการบำรุงไข่ล่วงหน้า 3 เดือนก่อนไปทำ IUI,IVF,ICSI

👇👇👇👇 (คลิกอ่านเลยค่ะ)


📲 ปรึกษา/สั่งผลิตภัณฑ์บำรุงแบบครูก้อย ที่ Line Official

คลิกลิ้งค์นี้เลย 👉 https://lin.ee/fBa4xkz


📞 Call Center : 083-4395882 (ในวัน-เวลาทำการค่ะ)


#ครูก้อยBabyandMom


ข้อมูลอ้างอิง 

ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของบทความไปใช้ในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตดู 523 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


ครูก้อย.jpg

คุยกับครูก้อย/ทีมงาน

ครูก้อยเป็นผู้ก่อตั้ง บริษัท เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) จำกัด และเป็นเจ้าของเพจ BabyAndMom.co.th (เพจให้ความรู้สำหรับผู้มีบุตรยาก) ครูก้อยยินดีอย่างยิ่งที่จะแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ตรงตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ท่านใดที่ต้องการคุยกัน สามารถทัก LINE@ เข้ามาได้เลยนะคะ โดยจะมีครูก้อยและทีมงานคอยให้การต้อนรับค่ะ

bottom of page