ค้นหา

อายุมาก... ไข่เหลือน้อย... ท้องได้ไหม ? ผู้หญิงวัย 35 up ต้องอ่าน !

อัปเดตเมื่อ 4 ส.ค. 2564📣แม่ๆ รู้ไหม❓เซลล์ไข่ของผู้หญิงเราไม่ได้มีเหลือเฟือพร้อมใช้เสมอไป...ในช่วงวัยที่เราพร้อมจะมีลูก..มันอาจสายไปเพราะไข่ลดลงและเสื่อมคุณภาพไปตามอายุที่เพิ่มขึ้น


#อายุมากขึ้น --> #ไข่น้อยลง --> #ไข่ด้อยคุณภาพ


🥚🥚🥚🥚 ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เรามีเซลล์ไข่ติดตัวมาแล้ว 6-7 ล้านใบ


🥚🥚🥚 เมื่อคลอดออกมาไข่จะลดลงเหลือแค่ 1-2 ล้านใบ


🥚🥚 เมื่อเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เราจะมีไข่เหลืออยู่ประมาณ แค่ 7 แสนใบ


🥚 แต่จะมีไข่ที่มีผลทำให้ตั้งครรภ์ได้เพียงแค่ 400-500 ใบเท่านั้น เพราะการตกไข่แต่ละครั้งจะมีไข่เพียงใบเดียวที่สมบูรณ์


👉 เซลล์ไข่จะลดจำนวนลง และเสื่อมคุณภาพลงเรื่อยๆเมื่ออายุเพิ่มขึ้น จนเข้าสู่วัยทอง หมดประจำเดือน ไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ต่อไป


#ในด้านคุณภาพของเซลล์ไข่นั้น เซลล์ไข่จะมีความผิดปกติทางโครโมโซมสูงขึ้น


ซึ่งอัตราความคลาดเคลื่อนของโครโมโซมในไข่จะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อผู้หญิงอายุมากขึ้นในแต่ละปี จึงทำให้ผู้หญิงที่มีอายุมากตั้งครรภ์ยากและมีโอกาสแท้งบุตรสูงขึ้น 👩


🔴 อัตราความผิดปกติของโครโมโซมในเซลล์ไข่สัมพันธุ์กับอายุที่เพิ่มขึ้นดังนี้


👉อายุ 25 โครโมโซมผิดปกติ 25%


👉อายุ 35 โครโมโซมผิดปกติ 50%


👉อายุ 40 โครโมโซมผิดปกติ 85-90%


🔴 เราสามารถเพิ่มจำนวนเซลล์ไข่ได้หรือไม่❓


จำนวนเซลล์ไข่ หรือ ฟองไข่ตั้งต้น เป็นเซลล์ไข่ที่ติดตัวแม่ๆมาตั้งแต่ต้น ในทางหลักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถเพิ่มจำนวนได้ แม่ๆที่วางแผนตั้งครรภ์สามารถตรวจฮอร์โมนเพื่อ" ประเมินจำนวนฟองไข่ตั้งต้น" ได้ ด้วยการตรวจฮอร์โมน AMH


AMH หรือ Anti-Mullerian Hormone เป็นฮอร์โมน


หนึ่งของผู้หญิง จะมีปริมาณสัมพันธ์กับจำนวนไข่ใบเล็ก ๆ (antral follicles) ในรังไข่ แพทย์จึงใช้ฮอร์โมนนี้ในการตรวจวัดปริมาณของไข่ในรังไข่ได้


การรู้ผลจำนวนฟองไข่ตั้งต้นจะช่วยในการทำนายการตอบสนองของรังไข่ว่าจะตอบสนองมากน้อยเพียงใดหากเข้ารับการกระตุ้นรังไข่เพื่อมำเด็กหลอดแก้ว และใช้ทำนายการตอบสนองรังไข่ว่าจะมีความเสี่ยงของการเกิดภาวะรังไข่ถูกกระตุ้นมากเกินไปหรือไม่ได้อีกด้วย


🎯 โดยการทำเด็กหลอดแก้วนั้น จำนวนของไข่มีผลต่อโอกาสในการตั้งครรภ์ โดยไข่ตั้งต้นควรมีจำนวนพอสมควร เนื่องจากโดยกระบวนการการรักษานั้นทำให้เหลือตัวอ่อนที่มีคุณภาพดีพอจะตั้งครรภ์ได้ไม่มาก ซึ่งอาจจะเหลือเพียงน้อยกว่า 30% ของไข่ที่กระตุ้นได้


แม่ๆ จึงควรรีบมาตรวจประเมินฟองไข่ตั้งต้น หรือ การตรวจฮอร์โมน AMH เพื่อเตรียมความพร้อมในการตั้งครรภ์ต่อไปค่ะ


กล่าวโดยสรุป "จำนวนฟองไข่" ไม่สามารถเพิ่มได้ค่ะ แต่สามารถบำรุงเซลล์ไข่ที่มีให้ "มีคุณภาพ" ได้


🔴 เราสามารถลดความเสื่อม หรือ เพิ่มคุณภาพของเซลล์ไข่ได้หรือไม่❓


แม่ๆรู้ไหม❓#อนุมูลอิสระ ส่งผลต่อความเสื่อมของเซลล์ไข่ และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลให้โครโมโซมเซลล์ไข่ผิดปกติ


โดยทั่วไปแล้วในร่างกายมีการสร้างอนุมูลอิสระออกมาตลอดเวลาจากกระบวนการเผาผลาญสารอาหาร อนุมูลอิสระส่วนใหญ่มีอะตอมของออกซิเจนที่ไวต่อการทำปฏิกริยาออกซิเดชัน หรือเรียกว่า Reactive Oxygen Species (ROS) ซึ่งสร้างความเสียหายแก่เซลล์ หากร่างกายเรามีสาร


ต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidants) ที่จะมาจัดการกับ ROS ไม่เพียงพอจะทำให้เซลล์ต่างๆถูกทำลายจนเสื่อมไปเรื่อยๆ รวมถึงเซลล์ไข่ของผู้หญิงด้วย


📚 มีงานวิจัยศึกษาพบว่า สาเหตุหลักของการทำเด็กหลอดแก้วแล้วไม่ประสบความสำเร็จมาจากตัวอ่อนที่ไม่สมบูรณ์ (รองลงมาคือปัญหาเรื่องผนังมดลูก) ซึ่งตัวอ่อนที่ไม่สมบูรณ์อาจมาจากโครโมโซมผิดปกติ สืบเนื่องมาจากเซลล์ไข่มีความเสื่อมจากอนุมูลอิสระ หรือไข่ที่ไม่สมบูรณ์ตั้งแต่ต้นนั่นเอง เมื่อเกิดการรวมตัวกับ DNA แล้วทำให้โมเลกุลของ DNA เปลี่ยนไป ส่งผลให้โครโมโซมเสียหาย หรือเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันที่ชั้น lipid ซึ่งเป็นองค์ประกอบในผนังเซลล์ทำให้เซลล์ไข่เสื่อมสภาพ (Oocyte aging)


นอกจากนี้อนุมูลอิสระจะสร้างความเสียหายต่อเซลล์ไข่ได้มากยิ่งขึ้นในกระบวนการ “ทำเด็กหลอดแก้ว” เนื่องจากเซลล์ไข่ที่เก็บออกมา จะไม่มีของเหลวที่เรียกว่า “follicular fluid” ป้องกันอยู่เหมือนในร่างกายมนุษย์ ทำให้เซลล์ไข่ถูกทำลายและเสื่อมสภาพเร็วขึ้นไปอีก


🔴 เราจะลดความเสื่อมของเซลล์ไข่จากการถูกทำลายจากอนุมูลอิสระได้อย่างไร❓


สำหรับผู้หญิงที่มีบุตรยาก ที่ต้องใช้วิธีการทำ