top of page
ค้นหา

หัวปลี ช่วยเพิ่มน้ำนมได้อย่างไร?หัวปลี ช่วยเพิ่มน้ำนมได้อย่างไร?


แม่ๆ หลายคนอยากให้ลูกน้อยได้ดูดนมจากเต้าแต่ก็ต้องประสบปัญหากับการไม่มีน้ำนม น้ำนมหดหาย มีน้ำนมไม่เพียงพอ เรื่องนี้เป็นความกังวลที่สุดของคนเป็นแม่ เพราะทารกที่เกิดมานั้นควรได้รับสารอาหารจากนมแม่ การดื่มนมแม่ให้ประโยชน์ต่อลูกมากกว่าอาหารอื่นใด


เพราะนมแม่ประกอบไปด้วยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพหลายชนิด เช่น แอนติบอดีและโปรตีนต่างๆ ที่เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน สารต่อต้านอนุมูลอิสระ วิตามิน นอกจากนี้ยังมีเซลล์ที่มีชีวิตต่างๆ ทั้งเซลล์จากแม่ รวมทั้งแบคทีเรียที่ดีต่อระบบทางอาหารของทารกอีกด้วย ยิ่งช่วงแรกคลอด1-3 วัน ในน้ำนมแม่จะมีสารอาหารที่เรียกว่า "โคลอสตรุ้ม" (Colostrum) หรืออาจรู้จักในชื่อ น้ำนมเหลือง ซึ่งมีสารอาหารสูงกว่านมทั่วไป ซึ่งร่างกายของคุณแม่จะผลิตออกมาในช่วงหลังคลอดไม่กี่ีวันและเพียงครั้งเดียวเท่านั้น


โดยองค์การอนามัยโลก (WHO) และยูนิเซฟแนะนำให้แม่ควรให้นมบุตรเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือน ซึ่งตามมาตรฐานทั่วไปทารกควรได้รับนมแม่อย่างต่อเนื่องไปอีก 1-2 ปีหรือนานกว่านั้นในทางการแพทย์ หากแม่หลังคลอดไม่มีน้ำนม แพทย์อาจมีการให้ยากินเพื่อกระตุ้นน้ำนม แต่จะดีกว่าไหม❓ ถ้าแม่ๆ สามารถทานอาหารจากธรรมชาติช่วยกระตุ้นน้ำนมได้ หมดความกังวลเรื่องสารกระตุ้นทางเคมี ปลอดภัยต่อลูกน้อย และยังมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อการบำรุงร่างกายคุณแม่ตั้งครรภ์และหลังคลอดได้อีกด้วยใช่แล้วค่ะ "หัวปลี" คือคำตอบ "หัวปลี" ส่วนนี้ของต้นกล้วยที่เรารู้จักและคุ้นเคยกันดีในบ้านเรา แต่สรรพคุณนั้นดังไกลทั่วโลก ไม่เพียงแต่นิยมในเอเชียเท่านั้นแต่ ปัจจุบันกำลังเป็นอาหารทางเลือกของผู้ที่ทานมังสวิรัต และเป็นอาหารกระตุ้นน้ำนมที่กำลังเป็นที่รู้จัก โดยต่างชาติจะรู้จักกันในชื่อว่า Banana Flower หรือ Banana Blossom ค่ะในด้านการบำรุงน้ำนมนั้น หัวปลีมีสุดยอดสรรพคุณในด้านนี้อย่างเลื่องชื่อ มีงานวิจัยมากมายได้ทำการศึกษาว่า "หัวปลีสามารถเพิ่มการสร้างน้ำนมได้จริง" ครูก้อยได้ศึกษาและสืบค้นข้อมูลงานวิจัยเรื่องนี้มาฝากแม่ๆ ค่ะเราไปดูกันว่าหัวปลีสามารถเพิ่มน้ำนมได้อย่างไรและมีสารอาหารที่มีประโยชน์อย่างไรบ้างไปศึกษาพร้อมกันเลยค่ะ


จากงานวิจัยชิ้นหนึ่ง ตีพิมพ์ในวารสาร Belitung Nursing Journal เมื่อ ปี 2017 ชื่อว่า Effect of Musa Balbisiana Colla Extract on Breast Milk Production in Breastfeeding Mothers ได้ศึกษาถึงผลของการทานหัวปลีต่อการผลิตน้ำนมของแม่หลังคลอดการศึกษานี้ได้ศึกษากับแม่ 16 คน ช่วงอายุ 21-30 ปี โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ 8 คน โดยกำหนดให้กลุ่มหนึ่งทานหัวปลีทุกวันติดต่อกันเป็นเวลา 7 วัน โดยเริ่มจากวันที่ 5 จนถึงวันที่ 12 หลังคลอด ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้กำหนดให้ทานหัวปลีแต่ให้ทานอาหารตามปกติโดยศึกษาผลลัพธ์ 3 ข้อด้วยกัน ได้แก่...

1. ค่าเฉลี่ยระยะเวลาในการให้นมต่อวัน (Breastfeeding duration per day)


2. ค่าเฉลี่ยของปริมาตรในการผลิตน้ำนม (Mean of the volume of breast milk production after given intervention)


3. การเพิ่มขึ้นของปริมาณฮอร์โมนโปรแลคติน (Mean of the increast of the prolactin after given intervention)


ผลการศึกษาปรากฏว่า


1.แม่หลังคลอดที่ได้ทานหัวปลีมีช่วงเวลาที่ให้นมได้เฉลี่ย 235.300 นาทีต่อวัน


ส่วนกลุ่มที่ไม่ทานหัวปลีให้นมเฉลี่ย 182.300 นาทีต่อวัน


สรุปได้ว่ากลุ่มที่ทานหัวปลีมีน้ำนมให้ลูกทานได้นานกว่าต่อวันค่ะ2. แม่หลังคลอดที่ได้ทานหัวปลีสามารถผลิตน้ำนมเฉลี่ยได้ 470.681 ml ต่อวัน


ส่วนกลุ่มที่ไม่ได้ทานหัวปลี ผลิตน้ำนมเฉลี่ยได้


364.650 ml ต่อวัน


สรุปได้ว่ากลุ่มที่ได้ทานหัวปลีผลิตน้ำนมได้มากกว่าค่ะ3. "ฮอร์โมนโปรแลคติน" หรือ เรียกว่า "ฮอร์โมนน้ำนม" จะถูกผลิตออกมามากเมื่อแม่คลอดลูกเพราะเป็นฮอร์โมนในการสร้างน้ำนม ดังนั้นหากแม่หลังคลอดมีฮอร์โมนโปรแลคตินสูงหมายความว่าสามารถผลิตน้ำนมได้ดี การศึกษานี้ได้เจาะเลือดของกลุ่มตัวอย่างไว้ก่อนและหลังการให้ทานหัวปลี พบว่า


แม่ๆ ที่ได้ทานหัวปลี มีระดับฮอร์โมนโปรแลคติน 35.337 nanogram


ส่วนกลุ่มที่ไม่ได้ทานหัวปลีจะอยู่ที่ -38.381 nanogram


สรุปว่าแม่ๆ ที่ทานหัวปลีจะมีระดับของฮอร์โมนโปรแลคตินสูงกว่าค่ะงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่ง ได้ศึกษาผลของการบริโภคหัวปลีต่อการเพิ่มขึ้นของน้ำนมของคุณแม่หลังคลอด งาน


วิจัยนี้ชื่อว่า The Effect of Consumption Banana Flower to Increase Breastmilk of Postpatum Woman


โดยศึกษาแม่หลังคลอดจำนวน 15 คนที่มีปัญหาเรื่องน้ำนม โดยให้ทานหัวปลี 200 กรัม 2 มื้อต่อวัน


ผลการศึกษาพบว่าแม่ๆ 12 คนจาก 15 คนมีน้ำนมมากขึ้นซึ่งคิดเป็น 80% ของกลุ่มที่ทำการทดลอง


จากงานวิจัยทังสองชิ้นนี้สามารถสรุปได้ว่าการทานหัวปลีสามารถเพิ่มการผลิตน้ำนมได้จริง ทั้งยังช่วยเพิ่มระดับของฮอร์โมนโปรแลคตินที่กระตุ้นให้ผลิตน้ำนมมากขึ้นอีกด้วยแล้วเพราะสาเหตุใดหัวปลีจึงช่วยเพิ่มน้ำนมได้?


จากการศึกษาทั้งสองชิ้นพบว่าหัวปลีมีสารที่ชื่อว่า Lactogogum ที่ช่วยกระตุ้นฮอร์โมน Prolactin (โปรแลคติน) และฮอร์โมน Oxytocin (ออกซิโทซิน) ที่เป็นฮอร์โมนสร้างน้ำนม


ในหัวปลียังอุดมไปด้วยสาร Flavonoid สูงถึง 0.4 กรัม


ต่อ หัวปลี 100 กรัม ซึ่งสารนี้จะช่วยส่งเสริมการทำงานของฮอร์โมนโปรแลคตินและฮอร์โมนออกซิโทซินเป็นอย่างดี ทำให้แม่ๆ ผลิตน้ำนมได้มากขึ้นค่ะนอกจากนี้หัวปลียังอุดมไปด้วยสารอาหาร วิตามินและแร่ธาตุต่างๆอีกมากมาย ได้แก่ โปรตีน แคลเซี่ยม ฟอสฟอรัส วิตามิน A วิตามินB1 วิตามิน C และ ยังมี Saponins ที่ช่วยลดคอเลสเตอรอล เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันเซลล์มะเร็งได้อีกด้วย


ควรทานหัวปลีอย่างไร ?


หัวปลีสามารถนำมาทำเมนูได้หลากหลาย ทั้ง ผัด ต้ม นึ่ง ทอด วิธีการง่ายๆ ในการทานเพื่อบำรุงน้ำนมคือการดื่มน้ำหัวปลีค่ะ ไม่ต้องหาซื้อมาทำให้ยุ่งยาก


แม่ๆ ที่กำลังตั้งครรภ์ควรดื่มน้ำหัวปลีเตรียมพร้อมไว้ก่อนคลอด เมื่อคลอดแล้วจะได้มีน้ำนมให้เจ้าตัวน้อยทันทีเลยค่ะ


ดื่มได้เลยก่อนให้นมหรือก่อนปั๊มนมวันละ 2 ขวด แค่นี้คุณแม่ก็จะมีน้ำนมให้เจ้าตัวเล็กอย่างเพียงพอ เพื่อพัฒนาการและการเติบโตของลูกน้อยสุดที่รักต้อง


ดูแล เตรียมน้ำนมให้พร้อมที่สุดนะคะ


ดู 497 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


ครูก้อย.jpg

คุยกับครูก้อย/ทีมงาน

ครูก้อยเป็นผู้ก่อตั้ง บริษัท เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) จำกัด และเป็นเจ้าของเพจ BabyAndMom.co.th (เพจให้ความรู้สำหรับผู้มีบุตรยาก) ครูก้อยยินดีอย่างยิ่งที่จะแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ตรงตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ท่านใดที่ต้องการคุยกัน สามารถทัก LINE@ เข้ามาได้เลยนะคะ โดยจะมีครูก้อยและทีมงานคอยให้การต้อนรับค่ะ

bottom of page