top of page
ค้นหา

รู้ไหม? อยากเพิ่มโอกาสท้อง! ต้องบำรุงล่วงหน้า 3 เดือน

อัปเดตเมื่อ 4 ส.ค. 2564แม่ๆ ที่กำลังเตรียมตัวตั้งครรภ์ การบำรุง "ก่อนตั้งครรภ์" คือ หัวใจที่สำคัญที่สุดค่ะ หากต้องการเพิ่มโอกาสท้อง ต้องบำงร่างกายและดูแลสุขภาพในองค์รวมให้สมบูรณ์แข็งแรงที่สุด...เมื่อร่างกายพร้อมการตั้งครรภ์ก็จะง่ายขึ้นค่ะ


แม่ๆ หลายท่านยังไม่เข้าใจ และไม่ให้ความสำคัญกับการบำรุงก่อนท้อง วันนี้ครูก้อยจะมาบอกเหตุผลค่ะว่าทำไมต้องบำรุงล่วงหน้าค่ะ


การตั้งครรภ์เกิดจาก ไข่ ➕ สเปิร์ม เกิดการปฏิสนธิ กลายเป็นตัวอ่อน แล้วฝังตัวในโพรงมดลูกเป็นทารกในครรภ์


แต่มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นค่ะ นอกจาก "วัตถุดิบตั้งต้น" ไข่และสเปิร์มแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องได้แก่ ความสมบูรณ์แข็งแรงของมดลูก ฮอร์โมนเพศที่สมดุล และสุขภาพที่แข็งแรงโดยรวม


ซึ่งวัตถุดิบตั้งต้น และปัจจัยที่กล่าวมาข้างต้นต้องการ "การสร้าง" "การบำรุง" ที่ถูกต้อง ถูกวิธี และต่อเนื่อง จึงจะเห็นผล


"วัตถุดิบต้องมีคุณภาพ" จึงจะเกิดการปฏิสนธิอย่างสมบูรณ์ และการสร้างคุณภาพ...ต้องบำรุง...และการบำรุง...ต้องใช้เวลา และความมีวินัย


เซลล์ไข่ และ เซลล์สเปิร์ม ถูกผลิตออกมาจากรังไข่และอัณฑะ ไข่และสเปิร์มที่มีคุณภาพ ต้องผลิตมาจากโรงงานที่มีคุณภาพด้วย หากรังไข่เสื่อม อัณฑะมีปัญหา วัตถุดิบตั้งต้นคุณภาพแย่ โอกาสท้องก็ลดลง....การบำรุงจึงต้องเริ่มจากบำรุงวัตถุดิบตั้งต้นให้พร้อมที่สุด


แม่ๆ ลองนึกถึงต้นไม้เหี่ยวๆ ใกล้ตาย แม่ๆ ต้องหมั่นรดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ซึ่งต้องทำสม่ำเสมอ ต่อเนื่องจึงจะเห็นผล ไม่ใช่ทำวันสองวันแล้วต้นไม้จะกลับมาแข็งแรงได้


เซลล์ไข่และระบบสืบพันธุ์ก็เช่นกัน รวมไปถึงระบบเลือด ระบบฮอร์โมนต่างๆ ก็ต้องการเวลาในการบำรุงและ "ปรับตัว" "ฟื้นฟูและสร้าง" ให้แข็งแรงขึ้น


เซลล์ไข่ไม่สมบูรณ์...จึงบำรุงได้

ผนังมดลูกที่ไม่หนา...ก็บำรุงได้

ฮอร์โมนที่ไม่สมดุล...ก็ปรับได้


โดยการทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ #ทานอาหารตามคัมภีร์ครูก้อย เป็นสูตรสำเร็จ 5 Keys to Success ที่ครูก้อยรวบรวมมาให้แล้ว ดังนี้ค่ะ


1. เพิ่มโปรตีน

2. ลดคาร์บ

3. งดหวาน

4. ทานกรดไขมันดี

5. เน้นสารแอนตี้ออกซิแดนท์

➕ เสริมวิตามินบำรุง 💊💊💊💊


📚 ในทางการแพทย์นั้นการบำรุงเตรียมตั้งครรภ์ด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็น ต้องทานล่วงหน้า 3 เดือนก่อนตั้งครรภ์


📚 จากงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Clinical Medicine Insight Womens Health เมื่อปี 2019

ได้รวบรวมผลการศึกษา ถึงความสำคัญของ micronutrients ซึ่งได้แก่ "วิตามินและแร่ธาตุ" ที่จำเป็นที่ผู้หญิงวางแผนท้องที่ควรได้รับล่วงหน้าก่อนตั้งครรภ์


งานวิจัยศึกษาพบว่าสาเหตุของภาวะมีบุตรยากนอกจากการทานอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการแล้ว การขาดวิตามินและแร่ธาตุก็เป็นสาเหตุหลักประการหนึ่ง เพราะวิตามินและแร่ธาตุมีบทบาทสำคัญในการช่วยเสริมให้ระบบต่างๆในร่างกายทำงานได้อย่างปกติและสมบูรณ์ รวมถึงระบบสืบพันธุ์ด้วยวิตามินและแร่ธาตุมีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อภาวะเจริญพันธุ์ และการได้รับวิตามินและแร่ธาตุ "ไม่เพียงพอ" เป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลให้มีบุตรยาก


ดังนั้นการรับประทานวิตามินและแร่ธาตุบำรุง "ก่อนการตั้งครรภ์" จะช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่จำเป็นอย่างเพียงพอและช่วยส่งเสริมภาวะเจริญพันธุ์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นค่ะ


✔ ช่วยลดความเสี่ยงทารกพิการแต่กำเนิด


✔ ส่งผลต่อคุณภาพและการเจริญเติบโตของเซลล์ไข่ (oocyte quality and maturation)


✔ การปฏิสนธิ ( fertilization)


✔ การฝังตัวของตัวอ่อน (implantation)


✔ การเจริญเติบโตของตัวอ่อน (embryo development)


✔ ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่งเป็นศัตรูตัวร้ายของภาวะเจริญพันธุ์อีกด้วย


❤ โดยหัวใจสำคัญคือ ต้องทานอย่างต่อเนื่องล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนก่อนตั้งครรภ์ค่ะ เป็น "prenatal vitamins" หรือ "วิตามินเตรียมตั้งครรภ์" ที่จะเสริมสารอาหารให้กับร่างกายแม่ๆเตรียมพร้อมก่อนเกิดการปฏิสนธิและการแบ่งตัวของตัวอ่อน


โดยเฉพาะ "โฟลิก" มีความจำเป็นอย่างมากที่ผู้หญิงเตรียมตั้งครรภ์ทุกคน ต้องได้รัยล่วงหน้า 3 เดือนก่อนตั้งครรภ์


👉 องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำให้ผู้หญิงวางแผนตั้งครรภ์ได้รับกรดโฟลิก 400 ไมโครกรัมต่อวัน


ยังมีความเข้าใจที่ผิดว่าเมื่อตั้งครรภ์ถึงจะรับประทานวิตามินโฟลิก แต่ในความเป็นจริงแล้วต้องกินก่อนท้อง เพราะวิตามินโฟลิก ช่วยในการสร้างและแบ่งเซลล์ในตัวอ่อนให้สมบูรณ์ตั้งแต่หลังปฏิสนธิภายใน 28 วัน


ดังนั้นการเสริมกรดโฟลิกสามารถทำได้ตั้งแต่วางแผนมีบุตร หรือก่อนตั้งครรภ์ 1-3 เดือน เพราะหากรอจนทราบว่าตั้งครรภ์ก่อนแล้วค่อยทานอาจจะสายเกินไป เพราะในช่วงอายุครรภ์ที่ 3-4 สัปดาห์หลังการปฏิสนธิ จะเป็นช่วงที่พัฒนาการของสมองและระบบประสาทของทารกจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยหลอดประสาทจะปิดอย่างสมบูรณ์แล้ว ซึ่งนั่นอาจช้าเกินไปที่จะแก้ไขความผิดปกติ


และทานต่อไปอีกหลังเริ่มตั้งครรภ์ยาวไปจนอายุครรภ์ได้ 12 สัปดาห์เพราะความ


ต้องการโฟเลตหรือกรดโฟลิกจะเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงที่ตัวอ่อน (embryo) กำลังเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว


🔑 อย่าลืมนะคะบำรุงเตรียมท้อง "อาหารก็ต้องกิน วิตามินก็ห้ามขาด"


ต้องเน้นอาหาร 70% วิตามิน 30% บำรุงก่อนท้องล่วงหน้า 3 เดือน ยิ่งบำรุงอย่างถูกต้อง ถูกวิธี และต่อเนื่อง โอกาสประสบความสำเร็จก็จะมีมากขึ้นเท่านั้นค่ะ เมื่อแม่ๆ บำรุงร่างกายได้อย่างสมบูรณ์ แข็งแรงและพร้อมที่สุด ครูก้อยเชื่อเหลือเกินว่า เบบี๋ต้องมาอยู่กับเราค่ะ


🟣 OvaAll วิตามินบำรุงไข่ตัวจบ สยบทุกปัญหาท้องยาก รวมมาให้ครบทุกวิตามินที่จำเป็นต่ผู้หญิงเตรียมตั้งครรภ์ ได้แก่

💊 โฟลิก

💊 วิตามินและแร่ธาตุรวม

💊 Q10

💊 Fish Oil

➕ อิโนซิทอล วิตามิน D3 และ ธาตุเหล็ก


🟣 OvaAll รวมมาให้จบ ครบ ทาน OvaAll ล่วงหน้า 3 เดือนก่อนตั้งครรภ์เพื่อปรับสมดุลฮอร์โมน บำรุงไข่ บำรุงเลือด เป็นเพิ่มโอกาสตั้งครรภ์ค่ะ🤰


🟣 ศึก​ษารายละเอียด​ผลิตภัณฑ์ OvaAll วิตามิน​ตัวจบ สยบ​ทุก​ปั​ญหาท้องยาก​ วิตามิน​บำรุงไข่​ที่ครบที่สุด เพื่อผู้​มีบุตรยาก​ (คลิกอ่านเลยค่ะ) 👇👇👇👇

https://www.babyandmom.co.th/product/ovaall/


#ovaallวิตามินบำรุงไข่

#โอวาออลล์วิตามินบำรุงไข่

#วิตามินบำรุงไข่ตัวจบ


 

📲 ปรึกษา/สั่งผลิตภัณฑ์บำรุงแบบครูก้อย ที่ Line Official

คลิกลิ้งค์นี้เลย 👉 https://lin.ee/fBa4xkz


📞 Call Center : 083-4395882 (ในวัน-เวลาทำการค่ะ)


#ครูก้อยBabyandMom


 

ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของบทความไปใช้ในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตดู 50 ครั้ง0 ความคิดเห็น
ครูก้อย.jpg

คุยกับครูก้อย/ทีมงาน

ครูก้อยเป็นผู้ก่อตั้ง บริษัท เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) จำกัด และเป็นเจ้าของเพจ BabyAndMom.co.th (เพจให้ความรู้สำหรับผู้มีบุตรยาก) ครูก้อยยินดีอย่างยิ่งที่จะแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ตรงตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ท่านใดที่ต้องการคุยกัน สามารถทัก LINE@ เข้ามาได้เลยนะคะ โดยจะมีครูก้อยและทีมงานคอยให้การต้อนรับค่ะ

bottom of page