ค้นหา

ทำไม? สตรีที่มีภาวะ PCOS จึงควรดื่มน้ำมะกรูดคั้นสดทำไม? สตรีที่มีภาวะ PCOS จึงควรดื่มน้ำมะกรูดคั้นสด


• PCOS (Polycystic Ovary Syndrome) หรือกลุ่มอาการถุงน้ำจำนวนมากในรังไข่

คือ ความผิดปกติของระบบต่อมไร้ท่อ ทำให้ผู้ป่วยมีระดับฮอร์โมนเอสโตรเจน โปรเจสเตอโรน แอนโดรเจน และอินซูลินอยู่ในภาวะที่ไม่สมดุล เกิดถุงน้ำขนาดเล็กจำนวนหลายใบอยู่ในรังไข่ ซึ่งอาจเกิดเพียงข้างเดียวหรือทั้งสองข้าง รังไข่จึงมีขนาดโตขึ้น และอาจส่งผลให้ประจำเดือนมาไม่ปกติ สิวขึ้น ขนดก หรือมีบุตรยาก โดยมักพบในผู้หญิงวัยเจริญพันธุ์เป็นหลัก


สาเหตุของ PCOS อาจเกิดจากปัจจัยต่อไปนี้ (ข้อมูลจาก Pobpad)


1.ฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนมีปริมาณสูงกว่าปกติ


เทสโทสเทอโรน คือฮอร์โมนเพศชายชนิดหนึ่ง โดยปกติจะถูกผลิตขึ้นในร่างกายของเพศหญิงปริมาณเล็กน้อย ระดับเทสโทสเทอโรนที่สูงมากกว่าระดับทั่วไปส่งผลให้ร่างกายเกิดความผิดปกติได้


2. ฮอร์โมนลูทิไนซิง หรือแอลเอชมีปริมาณสูงกว่าปกติ


ลูทิไนซิง คือฮอร์โมนที่ช่วยกระตุ้นการตกไข่ ซึ่งหากมีปริมาณมากเกินไป อาจส่งผลให้รังไข่ทำงานไม่ปกติ3. ภาวะดื้ออินซูลิน


อินซูลินคือฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่ถูกผลิตขึ้นภายในตับอ่อน นอกจากมีหน้าที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด อินซูลินยังทำหน้าที่กระตุ้นให้รังไข่ผลิตฮอร์โมนเพศชายชนิดหนึ่งที่เรียกว่า เทสโทสเทอโรน ผู้หญิงที่มีภาวะดื้ออินซูลิน หรือภาวะที่เซลล์ในร่างกายไม่ตอบสนองกับปริมาณอินซูลินปกติ ทำให้ตับอ่อนต้องผลิตอินซูลินเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้รังไข่ผลิตฮอร์โมนเทสโทสเทอโรนมากขึ้นไปด้วย โดยปริมาณอินซูลินและเทสโทสเทอโรนที่มากผิดปกติ จะกระทบต่อการสร้างถุงน้ำในรังไข่ การตกไข่ ลักษณะทางกายภาพ และน้ำหนักตัวของผู้ป่วย ดังนั้น ภาวะดื้ออินซูลิน จึงอาจเป็นปัจจัยหนึ่งของการเกิด PCOS#เควอซิทีน (Quercetin) เป็นรงควัตถุในกลุ่มฟลาโว


นอยด์ (Flavonoids)ที่พบในพืชผักผลไม้หลายชนิด เช่นหอมแดง แอปเปิ้ล เบอร์รี่ ผักเคล และพบสูงสุดในมะกรูดสดเมื่อเทียบกับผักผลไม้ชนิดอื่น


โดยมีงานวิจัยศึกษาเปรียบเทียบปริมาณเควอซิทีนในผักผลไม้หลายชนิด พบว่า มะกรูดมีปริมาณสารเควอซิทีนสูงที่สุด สูงถึง 44 mg/มะกรูด 100 g#เควอซิทิน เป็นสารที่ให้ฤทธิ์ในการต้าน ออกซิเดชั่นสูงที่สุด ให้ฤทธิ์ในการป้องกันการอักเสบ ป้องกันเซลล์ถูกทำลายจากปฏิกิริยาออกซิเดชั่น ป้องกันแบคทีเรีย และไวรัส ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานโรค ควบคุมการออกฤทธิ์ของฮอร์โมน ช่วยป้องกันอาการแพ้ และ ป้องกันการแข็งตัวของเลือดนอกจากนี้สารเควอซิทีน (Quercetin) ยังมีประโยชน์ในการช่วยเยียวยาภาวะไข่ไม่ตกเรื้อรังอีกด้วย


.


📚จากงานวิจัยเรื่อง Quercetin


and polycystic ovary syndrome, current evidence and future directions: a systematic review


ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Ovarian Research ปี 2020


ทำการศึกษาโดยการรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวกับ ประโยชน์ของ Quercetin ต่อผู้หญิงที่เป็น PCOS โดยรวบรวมงานวิจัยทั้งที่ทดลองในมนุษย์และในหนูทดลอง โดยเน้นถึงประโยชน์ของ Quercetin ในด้านต่างๆ ได้แก่✔Folliculogenesis (การพัฒนาของถุงไข่ หรือ ฟอลลิเคิล)


✔Lutenisation process (กระบวนการการเปลี่ยนแปลงของฟอลลิเคิลหลังจากไข่ตก)✔Reducing the level of testosterone, leutinizing hormone and insulin resistance (การลดลงของฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรน การดื้ออินซูลิน และฮอร์โมนไข่ตก (LH)


✔Anti-inflammation (การออกฤทธิ์ต้านการอักเสบ)


ซึ่งประเด็นที่กล่าวมานี้ เป็นสาเหตุที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาวะไข่ไม่ตกเรื้อรัง (PCOS)


.


จากการรวบรวมข้อมูลจากงานวิจัยได้ผลการศึกษาถึงประโยชน์ของสารเควอซิทีน (Quercetin) ต่อการเยียวยา PCOS ดังนี้


.


1.Quercetin and weight change in PCOS

(เควอซิทีนกับการควบคุมน้ำหนักของผู้ป่วย