top of page
ค้นหา

ผู้ชายน้ำน้อย เกิดจากอะไร ส่งผลให้อสุจิไม่แข็งแรงหรือเปล่า?ผู้ชายน้ำน้อย เป็นหนึ่งสาเหตุสำคัญของทางฝ่ายชายที่ส่งผลต่อการมีบุตรยากค่ะ ซึ่งมีผลเป็นอย่างมากต่อการตั้งครรภ์ ภาวะนี้อาจเกิดจากโรคประจำตัวหรือภาวะเจ็บป่วยในขณะนั้นที่ส่งผลต่อคุณภาพของน้ำเชื้อ หากไม่มีตัวอสุจิเลยก็ไม่สามารถไปผสมกับไข่และเกิดการตั้งครรภ์ได้ ซึ่งเมื่อไม่มีตัวอสุจิเลย หรืออสุจิไม่แข็งแรง แต่อยากมีบุตร เราก็ต้องมาดูกันค่ะว่าภาวะนี้เกิดจากอะไร และแก้ไขอย่างไรได้บ้าง


ผู้ชายน้ำน้อย เกิดจากอะไร วิธีเพิ่มน้ำเชื้อให้มากขึ้นทำได้ด้วยวิธีใดบ้าง?


ความเชื่อที่เกี่ยวกับการมีลูกของผู้ชายคือความสมบูรณ์ของน้ำเชื้อจะดูแค่จำนวนตัวอสุจิ (sperm count) เท่านั้น น้ำเชื้อคุณภาพดีจะต้องมีจำนวนตัวสเปิร์มมากพอ แต่ยังมีคุณลักษณะของสเปิร์มอย่างอื่นอีกหลายอย่าง (sperm parameters) ที่มีความสำคัญไม่แพ้กัน ในส่วนนี้เราจะมาทำความเข้าใจความเชื่อเหล่านี้ให้กระจ่างขึ้น และมาดูกันว่ามีวิธีใดบ้างที่จะสามารถช่วยเพิ่มสุขภาพทางเพศให้แก่ฝ่ายชาย และช่วยเพิ่มการผลิตตัวอสุจิได้


การเพิ่มจำนวนสเปิร์ม เช่นเดียวกับผู้หญิง ระบบสืบพันธุ์ของฝ่ายชายมีความซับซ้อนไม่แพ้กัน และมีตัวแปรหลาย ๆ อย่างที่สามารถส่งผลต่อการผลิตตัวอสุจิได้ เราจะเริ่มจากการดู จำนวนตัวอสุจิ และจะไปดูการตรวจสอบคุณภาพสเปิร์มโดยดูที่พารามิเตอร์อื่น ๆ อย่างเช่น การเคลื่อนไหวของสเปิร์ม และ รูปร่าง ของสเปิร์มต่อไป


Sperm count (จำนวนสเปิร์ม) คือ...


คือจำนวนของตัวอสุจิ (หรือความเข้มข้นของตัวอสุจิต่อปริมาตร) ที่นับได้จากน้ำเชื้อที่ปล่อยออกมา ข้อแนะนำจากองค์การอนามัยโลกบอกว่า ค่ามาตรฐานของน้ำอสุจิ “ปกติ” ควรมีสเปิร์ม 20 ล้านตัวต่อหนึ่งมิลลิลิตร ซึ่งในแต่ละครั้งจะมีน้ำอสุจิประมาณ 2 ซีซีจึงมีตัวอสุจิทั้งหมด 400 ล้านตัว


อาจจะดูเหมือนเป็นจำนวนที่มากจนน่าตกใจ แต่นี่คือจำนวนของอสุจิเริ่มต้นที่จะทำให้ประสบผลสำเร็จเกิดการตั้งครรภ์ได้ เพราะจะมีสเปิร์มเหลือเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้นที่จะสามารถเดินทางและมีชีวิตอยู่รอดไปจนพบกับไข่ ซึ่งไข่จะตกลงมาที่ข้างใดข้างหนึ่งของปีกมดลูก ฉะนั้นจะมีสเปิร์มประมาณ 50% ที่เดินทางไปรอไข่ที่ท่อนำไข่ที่ “ผิดข้าง” นอกจากนั้นแล้วถึงแม้ว่าจะมีสภาพที่เหมาะสมต่อการอยู่รอดของตัวอสุจิ ที่สามารถรออยู่ได้สองถึงสามวันก็ตาม การปฏิสนธิจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีไข่ตกลงมาในช่วงจังหวะที่เหมาะสมและมีสเปิร์มที่แข็งแรงรออยู่เท่านั้น


ถึงกระนั้นก็ตามการมีจำนวนสเปิร์มน้อยก็ไม่ได้หมายความว่าคุณตกอยู่ในภาวะผู้มีบุตรยากหรือเข้าข่ายเป็นหมัน การมีจำนวนสเปิร์มน้อยจะทำให้คุณอาจต้องใช้เวลานานขึ้นกว่าจะมีลูก และการปรับเปลี่ยนอาหารที่ทานหรือเลิกนิสัยบางอย่างอาจเป็นสิ่งที่ควรทำ และการใช้ตัวช่วยเพื่อหาวันไข่ตกร่วมกับการจัดช่วงเวลามีเพศสัมพันธ์ในจังหวะที่เหมาะสมก็จะช่วยได้ การมีจำนวนอสุจิน้อยไม่ถือเป็นเรื่องร้ายแรงเหมือนกับกรณีอื่น ๆ อย่างเช่น ภาวะ azoospermia (การไม่พบตัวสเปิร์มในน้ำเชื้อ อาจมีสาเหตุมาจากท่อนำตัวอสุจิอุดตันหรือมีปัญหาในการสร้างตัวอสุจิ)


การกำหนดวันเพื่อมีเพศสัมพันธ์ แพทย์ส่วนมากจะแนะนำให้ผู้ต้องการมีบุตรมีเพศสัมพันธ์กันอย่างสม่ำเสมอ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในช่วง fertile ก็ตาม อย่างไรก็ตามหากพบว่าคุณมีจำนวนสเปิร์มต่ำ การจัดช่วงเวลาเป็นสิ่งสำคัญ ที่เป็นเช่นนั้นเพราะกว่าจะได้สเปิร์มโตเต็มวัยที่มีความสมบูรณ์แข็งแรงจะต้องใช้เวลาและต้องมีการสะสมให้เพียงพอ ดังนั้น คุณสามารถเพิ่มจำนวนสเปิร์มได้โดยการเว้นช่วงการมีเพศสัมพันธ์ หากต้องการมีลูกการพล็อตกราฟดูภาวะเจริญพันธุ์และการใช้ชุดทดสอบหาวันตกไข่จึงมีความสำคัญเพิ่มเป็นสองเท่า เพราะคุณจะสามารถมีเพศสัมพันธ์ในช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมและจะได้มีการผลิตตัวสเปิร์มสะสมได้อย่างเพียงพอด้วย


พารามิเตอร์คุณภาพตัวอสุจิด้านอื่น ๆ ในขณะที่ปริมาณตัวอสุจิเป็นสิ่งสำคัญแต่มันก็ไม่ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุด นอกจากต้องมีปริมาณที่มากพอแล้วตัวอสุจิจะต้องมีการเคลื่อนไหวและมีการว่ายไปข้างหน้าได้ ตัวอสุจิต้องมีรูปร่างสมบูรณ์ และต้องมีกระบวนการดึงพลังงานมาใช้ได้เป็นอย่างดีด้วย เพราะพลังงานจะส่งเสริมให้ตัวอสุจิมี ชีวิตอยู่ได้นาน คล่องแคล่ว และมีความอดทน


การเคลื่อนไหวของสเปิร์ม (sperm motility) คืออะไร?


หมายถึงสเปิร์มที่มีการเคลื่อนที่มุ่งไปข้างหน้าได้ตลอดเวลาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ไม่ว่าจะมีจำนวนตัวอสุจิมากเพียงใดหากไม่มีการเคลื่อนไหว หรือไม่สามารถดึงพลังงานมาใช้เพื่อเคลื่อนไหวได้สเปิร์มก็จะไม่สามารถเดินทางไปหาไข่เพื่อทำการผสมได้ การมีรูปร่างสมบูรณ์ปกติก็มีความสำคัญเช่นกัน ด้วยเหตุผลที่กล่าวไว้ข้างต้นเหมือนกัน


ต้นเหตุของปัญหาเหล่านี้ (มีจำนวนน้อย เคลื่อนไหวไม่ดี มีรูปร่างไม่สมบูรณ์) อาจมีสาเหตุมาจากปัจจัยหลาย ๆ อย่าง อาจจะเป็นพันธุกรรม การได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ ความเครียด การสูบบุหรี่หรืออาจมีการติดเชื้อที่ระบบสืบพันธุ์ เมื่อเราได้ทราบพารามิเตอร์การวัดคุณภาพของตัวอสุจิกันแล้วทีนี้เราจะมาดูถึงวิธีการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาเหล่านี้กัน


วิธีช่วยเพิ่มจำนวนอสุจิ ทำได้โดยวิธีใดบ้าง?


ข่าวดีคือ การเพิ่มจำนวนตัวอสุจิหรือการผลิตอสุจิที่แข็งแรงขึ้นสามารถทำได้ง่าย ๆ โดยการปรับเปลี่ยนอาหารที่รับประทานหรือเปลี่ยนนิสัยบางอย่าง เรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่คุณสามารถทำได้

  • คงทราบดีอยู่แล้วว่านิสัยการใช้ชีวิตบางอย่างมีผลเสียต่อการสร้างอสุจิ ดังนั้นจึงไม่ควรดื่มมากเกินไป ไม่ควรสูบบุหรี่หรือใช้ยาเสพติด

  • เพื่อสุขภาพที่ดีควรลดการทานอาหารสำเร็จรูปและทานอาหารที่มีโปรตีนสูง ทานผักมากขึ้นเพิ่มปริมาณธัญพืชไม่ขัดสีและลดการกินไขมันให้น้อยลง

  • การออกกำลังเป็นประจำเป็นสิ่งที่ดีต่อสุขภาพร่างกาย ช่วยลดความเครียดและช่วยลดฮอร์โมนจากความเครียดที่สามารถทำลายสเปิร์มได้ การมีสุขภาพดีมีความฟิตทั้งฝ่ายชายและหญิงจะช่วยให้มีลูกได้ง่ายขึ้น ในขณะเดียวกัน การออกกำลังมากไปจะส่งผลร้ายต่อการมีลูก โดยเฉพาะการออกกำลังที่อาจทำให้อัณฑะถูกกระทบกระเทือน อย่างเช่นการขี่จักรยาน ไม่ควรขี่มากเกินไป

  • หากทราบว่าตนเองมีสเปิร์มน้อยก็ควรเว้นระยะการมีเพศสัมพันธ์ สามารถมีเพศสัมพันธ์หนึ่งวันเว้นสามวันได้ อย่างไรก็ดีแต่ละคนอาจมีปัญหาไม่เท่ากัน แพทย์จะสามารถให้คำแนะนำช่วงเวลาการมีเพศสัมพันธ์ที่เหมาะกับบุคลคลได้

  • เป็นที่ทราบกันว่าในตอนเช้าจะมีจำนวนตัวสเปิร์มมากที่สุด จึงควรจัดเวลาสำหรับการมีเพศสัมพันธ์ในช่วงเช้า เพื่อที่จะได้มีโอกาสใช้จำนวนสเปิร์มจากช่วงนั้นได้มากที่สุด

  • ความร้อนทำลายตัวสเปิร์มได้ จึงไม่ควรแช่อ่างน้ำร้อน และไม่ควรใส่กางเกงในรัดเกินไป ให้เปลี่ยนเป็นกางเกงในแบบบ๊อกเซอร์หรือแบบจ๊อกกี้แทน

  • ทานวิตามินเสริม ควรทานอาหารเสริมที่มี Zinc(สังกะสี) เซเลเนียมและกรดอะมิโน l-carnitine สารต้านอนุมูลอิสระอย่างเช่น วิตามินซีและวิตามินอีเป็นตัวส่งเสริมให้สเปิร์มมีความแข็งแรง ช่วยให้สเปิร์มมีการเคลื่อนไหวได้ดี

อย่างไรก็ดีค่ะ นอกจากจำนวนของตัวสเปิร์มแล้ว ตัวคุณพ่อเองต้องเอาใจใส่ในเรื่องของคุณภาพของตัวสเปิร์มด้วย เพราะการที่มีน้ำเชื้อเยอะ ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณแม่จะสามารถตั้งครรภ์ได้สำเร็จเสมอไป ดังนั้นทั้งปริมาณและคุณภาพจึงเป็นสิ่งที่ควรอยู่ควบคู่กันไปเพื่อประสิทธิภาพที่มากขึ้นค่ะ


บทความที่น่าสนใจ


ดู 15,923 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentários


ครูก้อย.jpg

คุยกับครูก้อย/ทีมงาน

ครูก้อยเป็นผู้ก่อตั้ง บริษัท เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) จำกัด และเป็นเจ้าของเพจ BabyAndMom.co.th (เพจให้ความรู้สำหรับผู้มีบุตรยาก) ครูก้อยยินดีอย่างยิ่งที่จะแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ตรงตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ท่านใดที่ต้องการคุยกัน สามารถทัก LINE@ เข้ามาได้เลยนะคะ โดยจะมีครูก้อยและทีมงานคอยให้การต้อนรับค่ะ

bottom of page