top of page
ค้นหา

How to บำรุงให้ท้องง่ายขึ้น สำหรับสตรีหลักสี่กันค่ะ📣 40 แล้วไง ท้องได้แล้วกัน...หากบำรุง เตรียมตัวถูกวิธี มาดู How to บำรุงให้ท้องง่ายขึ้น สำหรับสตรีหลักสี่กันค่ะ


แม่ๆ ที่อายุ 35 up รู้ไหมโอกาสที่จะตั้งครรภ์ตามธรรมชาติมีน้อยลง เพราะอายุมากสัมพันธ์กับเซลล์ไข่ที่ลดจำนวนลง และคุณภาพของเซลล์ไข่ก็เสื่อมลงด้วย ผู้หญิงสมัยนี้ที่ส่วนใหญ่แต่งงานช้าจึงประสบ "ภาวะมีบุตรยาก"


แม่ๆ หลายคนอายุย่างเข้าสู่วัย 40 หรือ 40+ แล้ว พยายามจะมีเบบี๋ เราไปดูกันว่าผู้หญิงในวัยนี้ยังมีโอกาสตั้งครรภ์ธรรมชาติได้หรือไม่? และการตั้งครรภ์เมื่ออายุมากจะส่งผลอะไรต่อการตั้งครรภ์บ้าง?
1. #โอกาสท้องในแต่ละรอบเดือน


โดยจากสถิตินั้นอายุและโอกาสท้องตามธรรมชาติ


ในแต่ละรอบเดือนมีเปอร์เซ็นต์ดังต่อไปนี้


👉ผู้หญิงที่มีอายุต่ำกว่า 35 จะมีโกาสท้องอยู่ที่ 25-30% ในทุกรอบเดือน


👉ผู้หญิงอายุ 35-39 มีโอกาส 8-15%


👉ผู้หญิงอายุ 40-42 มีโอกาส 5%


👉ผู้หญิงอายุ 43 มีโอกาส 1-2%สาหตุที่โอกาสท้องลดลงตามอายุที่มากขึ้นเพราะ "เซลล์ไข่ลดลง" และ "เสื่อมคุณภาพลง" ไปตามวัย


.


2. #ความผิดปกติทางโครโมโซมของเซลล์ไข่


ไข่แก่ ไข่ฝ่อ ไข่ด้อยคุณภาพ สาเหตุหลักมาจากอายุที่เพิ่มมากขึ้น และเซลล์ไข่ยังถูกทำลายจาก "อนุมูลอิสระ" ที่เกิดขึ้นภายในร่างกายทุกวันอัตราความผิดปกติของโครโมโซมในเซลล์ไข่จะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อผู้หญิงอายุมากขึ้น จึงทำให้ผู้หญิงที่มีอายุมากตั้งครรภ์ยากและมีโอกาสแท้งบุตรสูงขึ้น


โดยสถิติความผิดปกติของ "โครโซมของเซลล์ไข่" ในแต่ละช่วงอายุปรากฏตามข้อมูล ดังนี้


👉อายุ 25 โครโมโซมผิดปกติ 25%


👉อายุ 35 โครโมโซมผิดปกติ 50%


👉อายุ 40 โครโมโซมผิดปกติ 85-90%


ซึ่งไข่ที่มีโครโมโซมผิดปกติจะมีอัตราการปฏิสนธิต่ำ หรือเมื่อไข่ใบที่มีจำนวน "โครโมโซมผิดปกติ" แม้ไปผสมกับอสุจิที่มีจำนวนโครโมโซมปกติ ตัวอ่อนที่เกิดมาจะมีจำนวนโครโมโซมไม่ปกติ ทำให้ตัวอ่อนแสดงความผิดปกติในหลายรูปแบบ ได้แก่


✔ตัวอ่อนหยุดการแบ่งเซลล์ตั้งแต่ยังไม่ฝังตัว


✔ตัวอ่อนฝังตัวไม่ได้


✔ตัวอ่อนฝังตัวได้แต่ไม่สามารถสร้างอวัยวะและเนื้อเยื่อได้ตามปกติหรือท้องลม


✔ตัวอ่อนฝังตัวได้แต่แท้งในระยะต่อมา


✔ตัวอ่อนเติบโตจนคลอดออกมา แต่มีความผิดปกติทางร่างกายหรือสติปัญญา


.


3. #ท้องธรรมชาติ หรือ #เด็กหลอดแก้ว


จากสถิติข้างต้นจะเห็นว่าผู้หญิงวัย 40 มีโอกาสท้องในแต่ละรอบเดือนแค่ 5% เพราะเซลล์ไข่มีความผิดปกตทางโครโมโซมไปแล้วกว่า 90% อย่างไรก็ตามมันก็ยังมีเปอร์เซ็นต์ที่สามารถตั้งครรภ์ธรรมชาติได้อยู่ค่ะ


สิ่งที่แม่ๆต้องเตรียมตัวคือการบำรุงเซลล์ไข่ที่มีอยู่ให้มีคุณภาพด้วยหลักโภชนาการเป็นสำคัญ ซึ่งครู


ก้อยจะกล่าวในข้อถัดไปค่ะ


การทำเด็กหลอดแก้ว หรือ ICSI ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยผู้หญิงอายุมากให้มีบุตรได้ เพราะ ICSI เป็นการเก็บไข่ออกมาปฏิสนธิภายนอก


แม่ๆ จะต้องฉีดยากระตุ้นไข่ ติดตามฟองไข่ และนัดเก็บไข่ค่ะ ขั้นตอนการกระตุ้นไข่นี้เป็นการทำให้มั่นใจว่าไข่ทุกใบที่แม่ๆ มีโตพร้อมกัน และมีขนาดเหมาะสมพร้อมเก็บ ซึ่งไข่ที่โตตามเกณฑ์ควรมีขนาด 18-20 มิล ขั้นตอนนี้กินเวลา 6-8 วัน หมอก็จะนัดอัลตร้าซาวด์ติดตามฟองไข่หลังฉีดยากระตุ้นไข่ เมื่อโตพร้อมก็จะนัดเก็บไข่ต่อไปค่ะ


ขั้นตอนนี้จึงเป็นการแก้ปัญหาไข่ไม่ตก ไข่น้อย ไข่ไม่โต เมื่อทำ ICSI ก็จะติดตามและเห็นตอนเก็บไข่เลยว่าเราได้ไข่สุกที่พร้อมปฏิสนธิกี่ใบ ไข่อ่อนที่ใช้ไม่ได้กี่ใบ (ยิ่งได้ไข่สุกมากก็มีโอกาสปฏิสนธิมาก ลุ้นได้ตัวอ่อนมากขึ้น)


.


4. #ข้อควรระวังเมื่อตั้งครรภ์ตอนอายุมาก"สตรีอายุมาก" (Advanced maternal age) ว่าหมายถึงสตรีตั้งครรภ์อายุ 35 ปีขึ้นไป โดยอ้างอิงจากอายุที่มีความเสี่ยงในการเกิดทารกมีภาวะดาวน์ซินโดรมและความผิดปกติของจำนวนชุดโครโมโซมมากขึ้น (aneuploidy) ในรายงานของ National center for health statistics ใช้คำว่า older women และใช้กำหนดอายุ 35 ปีขึ้นไปเช่นกัน

หากตั้งครรภ์ตอนอายุมาก มีความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้หลายประการ ดังนี้ค่ะ


✔แท้งในระยะเริ่มต้น

เพราะเซลล์ไข่ไม่สมบูรณ์ กลายเป็นตัวอ่อนที่ไม่มีคุณภาพ


✔ตัวอ่อนมีความผิดปกติทางโครโมโซม

มีภาวะดาวน์ซินโดรม หรือ ออทิสซึ่ม


✔แม่ตั้งครรภ์มีความเสี่ยง ความดันโลหิตสูง เบาหวาน ครรภ์เป็นพิษ หรือ ท้องนอกมดลูก


✔เสี่ยงคลอดก่อนกำหนด.


5. #โภชนาการและการบำรุงเพิ่มโอกาสตั้งครรภ์


มาถึงข้อนี้แม่ๆ จะเห็นว่า อายุ 40 up เราก็ยังมีโอกาสท้องธรรมชาติได้


ถึงจะอายุเยอะ ก็อย่าท้อค่ะ เพราะแม่ๆ สามารถบำรุงเซลล์ไข่ที่มีให้เป็นไข่ที่มีคุณภาพ เพิ่มโอกาสตั้งครรภ์ธรรมชาติได้


เช่นเดียวกัน หากต้องใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ในการทำเด็กหลอดแก้ว การบำรุงไข่ล่วงหน้า 3 เดือนก่อนไปเก็บไข่เป็นปัจจัยในการเพิ่มโอกาสสำเร็จค่ะ


แม่ๆ รู้ไหม เซลล์ไข่บำรุงได้ด้วยหลักโภชนาการที่ถูกต้อง ครูก้อยศึกษาค้นคว้างานวิจัย แล้วนำมาสรุปเป็น #สูตรสำเร็จ #คัมภีร์อาหารของคนอยากท้อง มาให้แม่ๆ แล้ว เป็น 5 Keys to Success ดังนี้ค่ะ(1) เพิ่มโปรตีน : โดยเน้นโปรตีนจากพืช และต้องทานเพิ่มจากความต้องการที่ร่างกายได้รับต่อวัน ปกติจะอยู่ที่โปรตีน 1 กรัมต่อ น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม แต่ผู้หญิงบำรุงไข่ควรได้รับโปรตีนเพิ่มขึ้นประมาณ 1.5 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน และควรเน้นที่โปรตีนจากพืช ได้แก่ ถั่ว ควินัว งาดำ นมอัลมอนด์ หรือ โปรตีนจากสัตว์ที่ไม่มีไขมัน ไม่มีฮอร์โมนเร่งเนื้อแดงแฝง เช่น ปลาแซลมอน ไข่ นมแพะ


(2) ลดคาร์บ : ให้ลดคาร์บเชิงเดี่ยว พวก ข้าวขาว เส้นก๋วยเตี๋ยว แต่ให้เน้นคาร์บเชิงซ้อนจากธัญพืชต่างๆ เช่น งาดำ แฟล็กซีด เมล็ดฟักทอง ข้าวกล้อง เพราะคาร์บเชิงซ้อนจะย่อยนาน เปลี่ยน

แป้งเป็นน้ำตาลช้า ไม่ไปกระตุ้นการหลั่งอินซูลิน ซึ่งเป็นต้นเหตุที่ทำให้ร่างกายอักเสบ เบาหวาน PCOS หรือ ไข่ไม่ตกเรื้อรัง


(3) งดหวาน : งดเด็ดขาด เพราะน้ำตาลทำลายเซลล์ไข่ เป็นอนุมูลอิสระที่ทำให้เซลล์เสื่อม ร่างกายอักเสบ(4) ทานกรดไขมันดี : งดไขมันเลย พวกไขมันทรานส์ อาหาร junk food กมูกระทะ ชาบูเนื้อติดทัน ให้ทานไขมันดีจากพืช เช่น เมล็ดฟักทอง แฟล็กซีด อัลมอนด์ งาดำ น้ำมันมะกอก อะโวคาโด หรือจากสัตว์ เช่น ปลาแซลมอนด์ ซาร์ดีน ไขมันดีช่วยให้ฮอร์โมนเพศสมดุล กระตุ้นการสร้างฮอร์โมนเพศหญิงเอสโตรเจน ทำให้ไข่โตสมบูรณ์ ไข่ตก


(5) เน้นสารแอนตี้ออกซิแดนท์ : ร่างกายเราผลิตอนุมูลอิสระออกมาตามธรรมชาติอยู่แล้วจากการใช้ชีวิต แต่ปัจจุบันเรายังได้รับจากสารพิษ มลภาวะ การรับประทานอาหารไร้ประโยชน์ และความเครียด ซึ่งยิ่งมีอนุมูลอิสระมากเท่าไหร่ มันก็จะทำลายเซลล์ให้เสื่อมลงเท่านั้น รวมถึงเซลล์ไขาด้วย แม่ๆอยากท้องจึงต้องเน้นทานสารต้านอนุมูลอิสระให้เพียงพอ ได้แก่ ผัก ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ น้ำมะกรูด วิตามินซี วิตามินอี เป็นต้น


➕เสริมวิตามินบำรุง : การทานอาหารอย่างเดียว อ่จทำให้เราได้รับสารอาหารไม่พอและอาดขาด


วิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย ดังนั้นคนวางแผนท้องต้องใช้สูตรทานอาหาร 70% วิตามิน 30% เน้นทานอาหารตามที่กล่าวมาข้างต้น และเสริมด้วยวิตามินบำรุงไข่ ที่ขาดไม่ได้คือ โฟลิก fish oil, Co Q10 และ มัลติวิตามินและแร่ธาตุรวม ซึ่งคนเตรียมท้องต้องได้รับวิตามินและแร่ธาตุให้เพียงพออย่างน้อยล่วงหน้า 3 เดือน จะเป็นการเพิ่มโอกาสตั้งครรภ์ และเป็นครรภ์ที่สมบูรณ์แข็งแรงค่ะดูแลร่างกายให้ดี กินตามสูตรนี้ ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงค่ะ ดังนั้นต้องเริ่มบำรุงกันตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะ!


ทั้งนี้การตั้งครรภ์นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับไข่อย่างเดียว แต่ยังมีปัจจัยอื่นที่สำคัญได้แก่

"ความพร้อมของผนังมดลูก" และ "ฮอร์โมนที่สมดุล" ที่ควบคุมการทำงานของระบบสืบพันธุ์ให้เป็นปกติตั้งแต่การผลิตไข่ ความสมบูรณ์ของไข่ ประจำเดือน การตกไข่ ความหนาตัวของมดลูกที่พร้อมให้ตัวอ่อนฝังตัว


การทานตามหลักโภชนาการที่ครูก้อยแนะนำจะช่วยปรับสมดุลร่างกาย สร้างไข่แข็งแรงและเสริมสร้างผนังมดลูก และสุขภาพเฮลตี้ในองค์รวม

สุขภาพดีแบบนี้ เบบี๋มาสมใจในเร็ววันค่ะ


_____________________________________________


📱ชมครูก้อย live 40 ก็ท้องได้ หากบำรุงไข่ให้ถูกวิธี

คลิกชมเลยค่ะ

https://youtu.be/WcrYhG1YS3s


📱ชมครูก้อย live 5 วิธีเพิ่มคุณภาพเซลล์ไข่ในผู้หญิง 35+


https://youtu.be/lnmeDVONDTk_____________________________________________


เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ OvaAll 💊วิตามิน​ตัวจบ สยบ​ทุก​ปั​ญหาท้องยาก​ วิตามิน​บำรุงไข่​ที่ครบที่สุด เพื่อผู้​มีบุตร


ยาก​

คลิกลิ้งค์นี้ค่ะ →

https://www.babyandmom.co.th/product/ovaall/ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


ครูก้อย.jpg

คุยกับครูก้อย/ทีมงาน

ครูก้อยเป็นผู้ก่อตั้ง บริษัท เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) จำกัด และเป็นเจ้าของเพจ BabyAndMom.co.th (เพจให้ความรู้สำหรับผู้มีบุตรยาก) ครูก้อยยินดีอย่างยิ่งที่จะแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ตรงตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ท่านใดที่ต้องการคุยกัน สามารถทัก LINE@ เข้ามาได้เลยนะคะ โดยจะมีครูก้อยและทีมงานคอยให้การต้อนรับค่ะ

bottom of page