ค้นหา

How to บำรุงให้ท้องง่ายขึ้น สำหรับสตรีหลักสี่กันค่ะ📣 40 แล้วไง ท้องได้แล้วกัน...หากบำรุง เตรียมตัวถูกวิธี มาดู How to บำรุงให้ท้องง่ายขึ้น สำหรับสตรีหลักสี่กันค่ะ


แม่ๆ ที่อายุ 35 up รู้ไหมโอกาสที่จะตั้งครรภ์ตามธรรมชาติมีน้อยลง เพราะอายุมากสัมพันธ์กับเซลล์ไข่ที่ลดจำนวนลง และคุณภาพของเซลล์ไข่ก็เสื่อมลงด้วย ผู้หญิงสมัยนี้ที่ส่วนใหญ่แต่งงานช้าจึงประสบ "ภาวะมีบุตรยาก"


แม่ๆ หลายคนอายุย่างเข้าสู่วัย 40 หรือ 40+ แล้ว พยายามจะมีเบบี๋ เราไปดูกันว่าผู้หญิงในวัยนี้ยังมีโอกาสตั้งครรภ์ธรรมชาติได้หรือไม่? และการตั้งครรภ์เมื่ออายุมากจะส่งผลอะไรต่อการตั้งครรภ์บ้าง?
1. #โอกาสท้องในแต่ละรอบเดือน


โดยจากสถิตินั้นอายุและโอกาสท้องตามธรรมชาติ


ในแต่ละรอบเดือนมีเปอร์เซ็นต์ดังต่อไปนี้


👉ผู้หญิงที่มีอายุต่ำกว่า 35 จะมีโกาสท้องอยู่ที่ 25-30% ในทุกรอบเดือน


👉ผู้หญิงอายุ 35-39 มีโอกาส 8-15%


👉ผู้หญิงอายุ 40-42 มีโอกาส 5%


👉ผู้หญิงอายุ 43 มีโอกาส 1-2%สาหตุที่โอกาสท้องลดลงตามอายุที่มากขึ้นเพราะ "เซลล์ไข่ลดลง" และ "เสื่อมคุณภาพลง" ไปตามวัย


.


2. #ความผิดปกติทางโครโมโซมของเซลล์ไข่


ไข่แก่ ไข่ฝ่อ ไข่ด้อยคุณภาพ สาเหตุหลักมาจากอายุที่เพิ่มมากขึ้น และเซลล์ไข่ยังถูกทำลายจาก "อนุมูลอิสระ" ที่เกิดขึ้นภายในร่างกายทุกวันอัตราความผิดปกติของโครโมโซมในเซลล์ไข่จะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อผู้หญิงอายุมากขึ้น จึงทำให้ผู้หญิงที่มีอายุมากตั้งครรภ์ยากและมีโอกาสแท้งบุตรสูงขึ้น


โดยสถิติความผิดปกติของ "โครโซมของเซลล์ไข่" ในแต่ละช่วงอายุปรากฏตามข้อมูล ดังนี้


👉อายุ 25 โครโมโซมผิดปกติ 25%


👉อายุ 35 โครโมโซมผิดปกติ 50%


👉อายุ 40 โครโมโซมผิดปกติ 85-90%


ซึ่งไข่ที่มีโครโมโซมผิดปกติจะมีอัตราการปฏิสนธิต่ำ หรือเมื่อไข่ใบที่มีจำนวน "โครโมโซมผิดปกติ" แม้ไปผสมกับอสุจิที่มีจำนวนโครโมโซมปกติ ตัวอ่อนที่เกิดมาจะมีจำนวนโครโมโซมไม่ปกติ ทำให้ตัวอ่อนแสดงความผิดปกติในหลายรูปแบบ ได้แก่


✔ตัวอ่อนหยุดการแบ่งเซลล์ตั้งแต่ยังไม่ฝังตัว


✔ตัวอ่อนฝังตัวไม่ได้


✔ตัวอ่อนฝังตัวได้แต่ไม่สามารถสร้างอวัยวะและเนื้อเยื่อได้ตามปกติหรือท้องลม


✔ตัวอ่อนฝังตัวได้แต่แท้งในระยะต่อมา


✔ตัวอ่อนเติบโตจนคลอดออกมา แต่มีความผิดปกติทางร่างกายหรือสติปัญญา


.


3. #ท้องธรรมชาติ หรือ #เด็กหลอดแก้ว


จากสถิติข้างต้นจะเห็นว่าผู้หญิงวัย 40 มีโอกาสท้องในแต่ละรอบเดือนแค่ 5% เพราะเซลล์ไข่มีความผิดปกตทางโครโมโซมไปแล้วกว่า 90% อย่างไรก็ตามมันก็ยังมีเปอร์เซ็นต์ที่สามารถตั้งครรภ์ธรรมชาติได้อยู่ค่ะ


สิ่งที่แม่ๆต้องเตรียมตัวคือการบำรุงเซลล์ไข่ที่มีอยู่ให้มีคุณภาพด้วยหลักโภชนาการเป็นสำคัญ ซึ่งครู


ก้อยจะกล่าวในข้อถัดไปค่ะ


การทำเด็กหลอดแก้ว หรือ ICSI ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะช่วยผู้หญิงอายุมากให้มีบุตรได้ เพราะ ICSI เป็นการเก็บไข่ออกมาปฏิสนธิภายนอก


แม่ๆ จะต้องฉีดยากระตุ้นไข่ ติดตามฟองไข่ และนัดเก็บไข่ค่ะ ขั้นตอนการกระตุ้นไข่นี้เป็นการทำให้มั่นใจว่าไข่ทุกใบที่แม่ๆ มีโตพร้อมกัน และมีขนาดเหมาะสมพร้อมเก็บ ซึ่งไข่ที่โตตามเกณฑ์ควรมีขนาด 18-20 มิล ขั้นตอนนี้กินเวลา 6-8 วัน หมอก็จะนัดอัลตร้