top of page
ค้นหา

ทำ ICSI ไม่ติดเป็นเพราะสาเหตุใด?ICSI หรือ "เด็กหลอดแก้ว" เป็นวิธีที่ทันสมัยและเป็นที่นิยมมากที่สุดในขณะนี้ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่า หากปัจจัยต่างๆ ในการสร้างเด็กหลอดแก้วนั้นไม่เอื้ออำนวยจริงๆ ก็ค่อนข้างที่จริงประสบความสำเร็จได้ยากมากๆ ซึ่งปัจจัยที่ว่านั้นมีอะไรบ้าง เราจะมาหาคำตอบกันค่ะ


ICSI คืออะไร ทำไมจึงทำสำเร็จยาก?


แม่ๆ หลายคนที่กำลังเข้าสู่ภาวะมีบุตรยาก อาจกำลังมองหาข้อมูลในการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์กันอยู่ใช่มั้ยคะ แน่นอนว่าการทำ ICSI หรือ "เด็กหลอดแก้ว" เป็นวิธีที่ทันสมัยและเป็นที่นิยมมากที่สุดในขณะนี้ ซึ่งก็คือการปฏิสนธิภายนอกร่างกาย เลี้ยงเป็นตัวอ่อน แล้วย้ายตัวอ่อนกลับเข้าสู่โพรงมดลูกเพื่อให้เจริญเติบโตต่อไป


อย่างไรก็ตามยังมีความเข้าใจผิดกันว่าเมื่อเราเข้าปรึกษาแพทย์ และใช้วิธีการทำเด็กหลอดแก้วแล้ว จะสามารถตั้งครรภ์ได้ 100%


จากสถิติการตั้งครรภ์จากเด็กหลอดแก้วมีประมาณ 35-50% เท่านั้น หรือ หากมีการคัดโครโมโซมก็อาจมีเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นเป็น 70-75% ไม่มีวิธีหรือสถาบันไหนการันตีความสำเร็จได้ 100% ค่ะ


จากการศึกษาพบว่าสาเหตุหลักที่ทำให้การทำเด็กหลอดแก้วไม่ประสบความสำเร็จคือ "คุณภาพของเซลล์ไข่" นั่นเองค่ะ


เซลล์ไข่ คือวัตถุดิบหลักในการสร้างตัวอ่อน แน่นอนว่าต้องเอาไปผสมกับ "อสุจิ" ด้วย ดังนั้นคุณภาพของอสุจิของฝ่ายชายก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งเช่นกัน


เทคโนโลยีทางการแพทย์ช่วยแก้ปัญหาผู้มีบุตรยากได้ เช่น

  • ท้องธรรมชาติไม่ได้ ก็ใช้การปฏิสนธิภายนอก

  • ไข่ไม่ตก ก็เก็บไข่มาปฏิสนธิภายนอก

  • ท่อนำไข่ตีบ อสุจิไม่สามารถเข้าไปผสมกับไข่ได้ ก็เก็บไข่มาปฏิสนธิภายนอก

แต่สำหรับตัวคุณภาพของไข่นั้น เทคโนโลยีไปช่วยไม่ได้นั่นเองค่ะ หากไข่ หรือ อสุจิ ไร้คุณภาพ ต่อให้ใช้เทคโนโลยีนำมาผสมกันภายนอกได้ แต่ก็อาจกลายเป็นตัวอ่อนที่ไม่ดี ตัวอ่อนตายก่อนย้ายกลับโพรงมดลูก หรือย้ายแล้วก็ไม่ฝังตัวและแท้งไปในที่สุด


สาหตุใดบ้างที่ทำให้การ ICSI ไม่ประสบความสำเร็จ?


วันนี้เราไปศึกษาในรายละเอียดกันค่ะว่า มีสาหตุใดบ้างที่ทำให้การ ICSI ไม่ประสบความสำเร็จค่ะ


อายุฝ่ายหญิง


กรณีที่อายุของฝ่ายหญิงมากกว่า 35 ปี จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของรังไข่แย่ลง ส่งผลให้

คุณภาพของไข่แย่ลง ยิ่งอายุมากขึ้นไข่ยิ่งเสื่อม โครโมโซมของเซลล์ไข่ยิ่งผิดปกติ ผู้หญิงอายุ 35 ปี เซลล์ไข่จะมีโครโมโซมผิดปกติถึง 50% ถ้าอายุ 40 ปีมีโกาสที่โครโมโซมไข่ผิดปกติถึง 85-90%


การตอบสนองต่อยากระตุ้นไข่น้อยลง ได้ไข่น้อยและต้องใช้ปริมาณยาเยอะในการกระตุ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนได้อีก ได้แก่ภาวะรังไข่ถูกกระตุ้นมากเกินไป Ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS) ซึ่งเมื่อคุณภาพไข่แย่ คุณภาพตัวอ่อนย่อมแย่ตามไปด้วย และยากที่ตัวอ่อนจะฝังตัวและพัฒนาเติบโตต่อไปค่ะ


อสุจิของฝ่ายชาย


อสุจิที่จะเข้าผสมกับไข่แล้วทำให้เกิดการปฏิสนธิกลายเป็นตัวอ่อนที่สมบูรณ์นั้น ต้องเป็นอสุจิที่มีคุณภาพด้วย ในทางการแพทย์มีหลักเกณฑ์ในการวัดอสุจิที่มีคุณภาพอยู่ 4 หลักเกณฑ์ ได้แก่


1. ปริมาตรในการหลั่ง ต้องไม่น้อยกว่า 1.5 cc ต่อการหลั่งหนึ่งครั้ง


2. จำนวนตัวอสุจิ ต้องมีไม่น้อยกว่า 15 ล้านตัวต่อน้ำอสุจิ 1 cc


3. ต้องมีตัวอสุจิที่เคลื่อนไหวมากว่า 40%


4. ต้องมีอสจิที่มีรูปร่างสมบูรณ์ ไม่น้อยกว่า 4%


หากมีปัญหาข้างต้น มันก็คือสาหตุที่ทำให้คุณท้องธรรมชาติไม่ได้


การใช้วิธี ICSI ก็คือการคัดเลือกอสุจิที่ดีที่สุดมาเจาะเข้าเนื้อไข่โดยตรง แต่ก็ไม่ได้การันตีว่าตัวที่ถูกเลือกมาคือตัวที่สมบูรณ์ที่สุดแล้ว เพราะอาจยังมีความผิดปกติใน DNA ของตัวอสุจิที่ซ่อนอยู่อีก ดังนั้นหาก อสุจิไม่มีคุณภาพก็จะส่งผลให้

  • เกิดการปฏิสนธิลดลง

  • ทำให้ได้ตัวอ่อนน้อย

  • คุณภาพตัวอ่อนไม่ดี อาจตายก่อนย้าย หรือย้ายแล้วก็แท้งได้ง่าย

ความผิดปกติของตัวอ่อนด้านสารพันธุกรรมหรือโครโมโซม


บ่อยครั้งตัวอ่อนสวย คุณภาพดี แต่ย้ายแล้วไม่ตั้งครรภ์ อาจเป็นเพราะตัวอ่อนเหล่านั้นมีความผิดปกติของโครโมโซม ซึ่งเราไม่สามารถรู้ได้ จนกว่าจะมีการคัดโครโมโซมตัวอ่อนไปตรวจก่อนทำการย้ายตัวอ่อนกลับเข้าสู่โพรงมดลูก ปัจจัยที่ทำให้โครโมโซมตัวอ่อนผิดปกติได้แก่

  • ฝ่ายหญิงอายุมากกว่า 35 ปี

  • คู่สมรสมีความผิดปกติของสารพันธุกรรมที่สามารถถ่ายทอดได้

  • มีประวัติการแท้งมากกว่า 3 ครั้งขึ้นไป

  • มีประวัติล้มเหลวในการตั้งครรภ์จากวิธีเด็กหลอดแก้วมาก่อน


ดังนั้นหากแม่ที่อายุ 35 แพทย์อาจจะแนะนำให้มีการคัดโครโมโซมก่อนย้ายตัวอ่อน อย่างไรก็ตามถึงแม้จะคัดโครโมโซมแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจะประสบความสำเร็จ 100% เนื่องจากการหยิบเอาเซลล์ของตัวอ่อนไปตรวจนั้น หยิบได้ไปเพียงบางส่วนเท่านั้น ถึงแม้ตอนคัดผลจะปรากฏว่าผ่าน แต่ไม่ได้หมายความว่าผ่านทั้งหมด แต่เป็นแค่ผ่านเกณฑ์ที่ทำให้โอกาสตั้งครรภ์มีสูงขึ้น


มดลูกและเยื่อบุโพรงมดลูก


อย่าลืมว่าเมื่อปฏิสนธิได้ตัวอ่อนที่สมบูรณ์ภายนอกร่างกายแล้ว ท้ายที่สุดก็ต้องย้ายเข้ามาฝังตังในโพรงมดลูกของแม่ๆค่ะ ดังนั้นหากโพรงมดลูกไม่หนาตัว ไม่แข็งแรง ไม่มีเลือดไหลเวียนนำพาสารอาหารไปเลี้ยงเพียงพอ ตัวอ่อนก็ยากที่จะฝังตัวได้ค่ะ


ผนังมดลูกที่สมบูรณ์พร้อมรับการฝังตัวของตัวอ่อนต้องมีลักษณะดังนี้


1.เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงเพียงพอ มดลูกอุ่น


2.หนา 8-10 มิล


3.ใส ไม่ทึบ


4.เรียงสวย 3 ชั้น ( Triple Lines)


นอกจากนี้ต้องไม่มีปัญหาอื่นๆ เช่น โพรงมดลูกบิดเบี้ยวจากเนื้องอกมดลูก หรือ มีติ่งเนื้อเยื่อบุโพรงมดลูกรบกวนการฝังตัวของตัวอ่อน


ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนต่ำ


กรณีนี้คือแม่ๆ อาจมีความผิดปกติในการสร้างฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน (ฮอร์โมนตั้งครรภ์) ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ทำให้ผนังมดลูกฟูหนาตัวขึ้นพร้อมรับการฝังตัวของตัวอ่อน ซึ่งเรียกว่ามี "ภาวะบกพร่องของระยะลูเทียสเฟส" (Luteal phase defect)


ความบกพร่องของระยะลูเทียลเกิดขึ้นเมื่อ ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนถูกผลิตน้อยเกินไปหลังจากไข่ตก ทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกไม่หนาตัว หรือ มดลูกไม่ตอบรับกับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน ส่งผลให้มีช่วงระยะลูเทียลสั้นประมาณ 10 วัน จากนั้นก็จะมีประจำเดือนมาไวกว่าปกติ ทำให้วงจรรอบเดือนเสียสมดุล โพรงมดลูกไม่สามารถพัฒนาไปถึงจุดที่สมบูรณ์พร้อมรับการฝังตัวของตัวอ่อนได้ ส่งผลให้ตัวอ่อนไม่ฝังตัวหรือแท้งในระยะเริ่มต้น


ในบางกรณีแพทย์จะให้ฮอร์โมนมาเสริมเพื่อช่วยพยุงครรภ์หลังย้ายตัวอ่อน หากแม่ๆใช้ยาไม่สม่ำเสมอก็อาจส่งผลให้มีฮอร์โมนไม่เพียงพอในการที่จะพยุงการตั้งครรภ์ไว้ได้ค่ะ


เห็นแล้วใช่มั้ยคะว่าสาเหตุที่อาจทำให้การทำเด็กหลอดแก้วไม่ประสบความสำเร็จนั้นมีหลายปัจจัยด้วยกัน ครูก้อยแนะนำให้แม่ๆ บำรุงไข่และดูแลร่างกายให้พร้อมล่วงหน้า 3 เดือนก่อนไปเก็บไข่เพื่อทำเด็กหลอดแก้ว ทานอาหารบำรุงไข่ บำรุงผนังมดลูกให้แข็งแรง ออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่เครียดเพื่อปรับสมดุลฮอร์โมนในร่างกายให้ปกติ บำรุงสเปิร์มและดูแลสุขภาพของคุณสามีด้วย ก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จในการทำเด็กหลอดแก้วได้ค่ะ เพราะเราเตรียมวัตถุดิบที่ดีไปแล้ว เผลอๆอาจจะท้องธรรมชาติแบบไม่ทั้นตั้งตัวก็ได้นะคะ ครูก้อยขอให้ทุกคู่มีเบบี๋มาเติมเต็มชีวิตครอบครัวในเร็ววันค่ะ

ดู 2,046 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commentaires


ครูก้อย.jpg

คุยกับครูก้อย/ทีมงาน

ครูก้อยเป็นผู้ก่อตั้ง บริษัท เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) จำกัด และเป็นเจ้าของเพจ BabyAndMom.co.th (เพจให้ความรู้สำหรับผู้มีบุตรยาก) ครูก้อยยินดีอย่างยิ่งที่จะแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ตรงตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ท่านใดที่ต้องการคุยกัน สามารถทัก LINE@ เข้ามาได้เลยนะคะ โดยจะมีครูก้อยและทีมงานคอยให้การต้อนรับค่ะ

bottom of page