ค้นหา

6 วิธี เตรียมบำรุงก่อนตั้งครรภ์สำหรับผู้มีบุตรยาก6 วิธี เตรียมบำรุงก่อนตั้งครรภ์

สำหรับผู้มีบุตรยาก


การบำรุงเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด โดยเฉพาะผู้มีบุตรยาก ไม่ว่าจะเตรียมตัวทำ IUI, IVF, ICSI หรือวางแผนท้องธรรมชาติ หัวใจหลักคือต้องเตรียมตัว "บำรุงก่อนตั้งครรภ์" "ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน" ก่อนเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์


“ครูก้อย” ได้นำข้อสรุปจากการสืบค้นงานวิจัยเกี่ยวกับผู้มีบุตรยากจากทั่วโลก มาแบ่งปันให้ผู้หญิงที่มีผู้มีบุตรยากได้ศึกษา และเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์ เพื่อจะได้บำรุงได้อย่างตรงจุดเป็นการเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์


โดยครูก้อยได้ศึกษาและรวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับหลักโภชนาการในการรับประทานอาหารที่จะช่วยเสริมภาวะเจริญพันธุ์ ช่วยบำรุงไข่ บำรุงมดลูกและปรับสมดุลฮอร์โมนเพื่อเตรียมพร้อมตั้งครรภ์และสรุปออกมาเป็น 5 Keys to Success ให้ผู้หญิงที่มีบุตรยากโดยเฉพาะ ซึ่งหลักโภชนาการเสริมภาวะเจริญพันธุ์ (Fertility Diet) หรือ เรียกว่า "คัมภีร์อาหารของครูก้อย" นั้น คือ การทานอาหารให้หลากหลายและครบ 5 หมู่ ซึ่งประกอบไปด้วยอาการหมู่หลัก


(Macronutrients) และ วิตามินและแร่ธาตุ (Micronutrients) โดยมีหลักการดังนี้


1.เพิ่มโปรตีน

2.ลดคาร์บ

3.งดหวาน

4.ทานกรดไขมันดี

5.เน้นสารแอนตี้ออกซิแดนท์


และ 6.เสริมวิตามินบำรุงเนื่องจากการรับประทานอาหารเพียงอย่างเดียวอาจทำให้ร่างกายเราได้รับสารอาหารไม่เพียงพอในแต่ละวัน เพราะเรารับประทานในปริมาณน้อย และสารอาหาร หรือ วิตามินบางชนิดร่างกายสามารถดูดซึมได้น้อยในรูปแบบของอาหาร และเราไม่สามารถมั่นใจได้ว่าในอาหารที่รับประทานแต่ละมื้อได้รับวิตามินที่เพียงพอตามปริมาณที่ร่างกายต้องการได้รับหรือไม่ อีกทั้งสารอาหาร วิตามินและแร่ธาตุบางชนิดร่างกายไม่สามารถเองได้ ต้องได้รับจากการกินเสริมเข้าไปเท่านั้น


ดังนั้น หลักในการบำรุงเตรียมตั้งครรภ์ของครูก้อย คือ


อาหารหมู่หลัก Macronutrients 70% และเสริมวิตามินและแร่ธาตุ Micronutrients 30% ค่ะ


ครูก้อยจะเน้นเรื่องโภชนาการเป็นหลัก เพราะอาหารหมู่หลักสำคัญที่สุดค่ะ แต่ก็ไม่ขาดเรื่องวิตามินเสริมที่จะทำให้ร่างกายเราได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและจำเป็นสำหรับคนที่เตรียมตัวเป็นคุณแม่ค่ะ


🔑ครูก้อยใช้สูตรนี้ค่ะ อาหาร 70% วิตามิน 30%

"อาหารก็ต้องกิน วิตามินก็ห้ามขาด"


ครูก้อยได้สรุปเคล็ดลับการเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์ 6 วิธีการทานอาหาร เพื่อเพิ่มโอกาสท้องมาฝากแม่ๆ ดังนี้ค่ะ


1. เพิ่มโปรตีน


โปรตีนเป็นสารอาหารที่สำคัญที่สุดในการสร้างและซ่อมแซมเซลล์ การบำรุงไข่ให้ได้ไข่โตสวยสมบูรณ์และผนังมดลูกที่แข็งแรงนั้น แม่ๆต้องทานโปรตีนให้เพียงพอต่อวัน (คือเพียงพอต่อน้ำหนักตัว ซึ่งคนบำรุงต้องทานโปรตีนอย่างน้อย 1.5 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 ก.ก.)


📚งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Frontier in Public Health เมื่อปี 2018


ศึกษาพบว่า อาหารที่ถูกหลักโภชนาการส่งผลต่อโอกาสในการตั้งครรภ์ที่เพิ่มขึ้น (Influence of Diet on Fertility) โดย "โปรตีน" เป็นสารอาหารหลักที่ขาดไม่ได้ ที่ช่วยบำรุงเซลล์ไข่ ช่วยให้ไข่ตกปกติ และสำหรับคนที่ทำเด็กหลอดแก้ว การทานโปรตีนเพิ่มขึ้นช่วยเพิ่มอัตราความสำเสร็จในการตั้งครรภ์อีกด้วย


ที่สำคัญต้องเลือกทานโปรตีนจากแหล่งที่ให้โปรตีนชั้นดี ให้โปรตีนสูง และปลอดภัย คนบำรุงเตรียมท้องควรเลือกทานโปรตีนจากพืช (Plant-Based Protein) โดยมีงานวิจัยศึกษาพบว่า ผู้หญิงที่ทานโปรตีนจากพืช ไขมันดี และวิตามินแร่ธาตุครบถ้วนมีความเสี่ยงเรื่องภาวะไม่ตกไข่ลดลงถึง 66%


📚ยังมีการศึกษาจาก Harvard School of Public Health พบว่า การทานโปรตีนจากสัตว์ที่อาจมีฮอร์โมนเร่งเนื้อแดงตกค้างและมีไขมันสูงทำให้ผู้หญิงมีความเสี่ยงมีบุตรยากถึง 39%


📚 ยังมีอีกงานวิจัยหนึ่งที่ตีพิมพ์ในวารสาร American Journal of obstetrics and gynocology เมื่อปี 2008ศึกษาพบว่าผู้หญิงที่เปลี่ยนการรับประทานโปรตีนจากสัตว์มาเป็นโปรตีนจากพืชอาจช่วยลดความเสี่ยงจากการมีบุตรยากเนื่องปัญหาเรื่องไข่ไม่ตกได้ถึง 50%


📚งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Fertility and Sterility เมื่อปี 2012


ศึกษาพบว่า ผู้ที่จะเข้ากระบวนการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) ที่เปลี่ยนการรับประทานอาหารเป็นแบบลดคาร์โบไฮเดรต และ เน้นโปรตีนเพิ่มมากขึ้นก่อนที่จะเข้ากระบวนการทำ IVF

โดยเพิ่มโปรตีน 16.4%

ลดคาร์บ 22.3%


👉มีอัตราการเพิ่มจำนวนของบลาสโตซิสต์ (blastocyst) จาก18.9% เป็น 45.3%