top of page
ค้นหา

5 ข้อดีของการคัดโครโมโซมตัวอ่อน

อัปเดตเมื่อ 4 ส.ค. 2564🔴 การคัดโครโมโซมตัวอ่อน เพิ่มโอกาสตั้งครรภ์❓


ในกระบวนการทำเด็กหลอดแก้วหรือ ICSI นั้นเมื่อแม่ๆได้ตัวอ่อนแล้ว ก่อนจะทำการย้ายตัวอ่อนกลับเข้าสู่โพรงมดลูก คุณหมออาจแนะนำให้คัดโครโมโซมตัวอ่อนก่อน เพื่อเป็นการคัดกรองความผิดปกติทางพันธุกรรมของตัวอ่อนนั้น เนื่องจากว่า

ความผิดปกติทางพันธุกรรมจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการฝังตัวของตัวอ่อนซึ่งอาจทำให้โอกาสการตั้งครรภ์ลดลงค่ะ


จากข้อมูลทางการแพทย์แม่ที่มีการตั้งครรภ์เมื่ออายุมากขึ้นจะยิ่งเสี่ยงที่จะมีตัวอ่อนผิดปกติในลักษณะการกลายพันธุ์ของโครโมโซมสูงทำให้โอกาสการตั้งครรภ์ต่ำ หรือ บางรายพบปัญหาการแท้งซ้ำซากซึ่งเกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมในตัวอ่อนเองค่ะ


ดังนั้นการคัดโครโมโซมตัวอ่อนจึงเป็นขั้นตอนหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มโอกาสตั้งครรภ์ เพราะตัวอ่อนที่มีโครโมโซมปกติจะมีโอกาสฝังตัวที่มดลูกได้อย่างสมบูรณ์ เพิ่มโอกาสท้องมากขึ้น และลดความเสี่ยงโรคทางพันธุกรรมค่ะ


🔴 ดังนั้น 5 ข้อดีของการคัดโครโมโซมตัวอ่อน มีดังนี้ค่ะ


👉 1. #เพิ่มอัตราการฝังตัว


เพราะตัวอ่อนที่ผ่านการคัดแล้วเป็นตัวอ่อนที่มีโครโมโซมปกติ ไม่มีความผิดปกติทางพันธุกรรม ส่งผลต่ออัตราการฝังตัวที่สูงขึ้น เนื่องจากสาเหตุหลักประการหนึ่งที่ตัวอ่อนไม่ฝังตัวเกิดจากความผิดปกติทางโครโมโซมนั่นเองค่ะ


👉 2. #ลดอัตราการแท้ง


แม่ๆหลายเคสประสบปัญหาการแท้งบ่อย ท้งซ้ำซาก บางคนคิดว่าทำเด็กหลอดแก้วแล้วทำไมยังแท้ง ซึ่งบางเคสพบว่าไม่ได้คัดโครโครโมโซมตัว


อ่อน ตัวอ่อนบางตัวเลี้ยงถึงระยะบลาสต์โตซิสต์ก็จริง ดูแค่ภายนอกไม่สามารถรู้ถึงความผิดปกติทางโครโมโซมได้ค่ะ ถึงแม้จะใส่ตัวอ่อนระยะบลาสต์ก็มีโอกาสแท้งได้ หากตัวอ่อนตัวนั้นโครโมโซมปิดปกติ


👉 3. #ลดอัตราท้องลม


การท้องลมก็คือการแท้งนั่นเอง เป็นการตั้งครรภ์ที่ผิดปกติชนิดหนึ่งที่เกิดจาก ไข่กับอสุจิผสมกันเป็นตัวอ่อนแล้ว มีการฝังตัวในระยะะแรกแล้ว แต่ส่วนของตัวเด็กฝ่อหายไปก่อน เหลือเพียงแค่ถุงการตั้งครรภ์ สาเหตุของท้องลมนั้นส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 50 เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมตัวอ่อน ซึ่งเกิดขึ้นตามธรรมชาติ ซึ่งอัตราการเกิดท้องลมจะสัมพันธ์กับอายุของฝ่ายหญิง ยิ่งอายุมากความเสี่ยงในการเกิดท้องลมก็มีมากขึ้น


👉 4. #คัดแยกตัวอ่อนที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรม


การคัดโครโมโซมตัวอ่อน จะคัดได้หากแม่ๆมีตัวอ่อนที่เลี้ยงมาถึงระยะบลาสโตซิสต์นะคะ เพราะระยะก่อนหน้านี้ตัวอ่อนยังไม่สมบูรณ์การดึงเซลล์มาตรวจอาจเป็นการทำลายตัวอ่อนได้ การคัดโครโมโซมช่วยให้ทราบถึงความผิดปกติทางพันธุกรรม โรคทาง


พันธุกรรมต่างๆ เช่น ดาวน์ซินโดรม ธาลัสซีเมีย ซึ่งหากตรวจพบ แพทย์ก็จะคัดแยกออกมา เหลือตัวที่สมบูรณ์ที่สุด ซึ่งจะเป็นตัวที่จะย้ายกลับเข้าสู่โพรงมดลูกค่ะข้อนี้เป็นเพียงผลพลอยได้จากการตรวจโครโมโซม เพราะจะทำให้รู้โครโมโซมเพศด้วย อย่างไรก็ตามหากแม่ๆ มีตัวอ่อนที่คัดผ่านหลายตัวและเพศแตกต่างกัน แพทย์จะพิจารณาเลือกตัวอ่อนที่แข็งแรงที่สุด เพราะตัวอ่อนจะมีเกณฑ์ในการคัดเกรดด้วยค่ะ ไม่สามารถเลือกเพศได้ตามกฎหมาย


🔴 การตรวจคัดกรองโครโมโซมตัวอ่อนเหมาะกับใคร❓


🔸️ สตรีที่มีอายุมาก ( อายุกว่า 35 ปี )


🔸️ สตรีที่มีประวัติการแท้งบุตรหลายครั้งโดยไม่ทราบสาเหตุ


🔸️ สตรีที่เคยมีประวัติแท้งบุตรที่โครโมโมโซมผิดปกติ


🔸️ คู่แต่งงานที่เคยทำเด็กหลอดแก้วแต่ไม่ประสบความสำเร็จตั้งแต่ 3 ครั้งขึ้นไป


👉 กลุ่มมารดาที่มีความเสี่ยงข้างต้นควรตรวจคัดกรองโครโมโซมตัวอ่อน รวมถึงกลุ่มผู้ที่มีโรคพันธุกรรมในครอบครัวที่อาจถ่ายทอดโรคดังกล่าวไปยังรุ่นลูก เป็นการลดความเสี่ยงให้กับครอบครัวที่จะมีบุตรเกิดมาพร้อมกับโรคทางพันธุกรรม


🔴 วิธีการคัดโครโมโซมตัวอ่อนก่อนการฝังตัว


🔸️ ตัวอ่อนที่มีคุณภาพดีจะได้รับการแยกเซลล์ออกมา 1-2 เซลล์ ด้วยเครื่องมือชนิดพิเศษโดยใช้เลเซอร์หรือกรด


🔸️ เซลล์ที่ได้จะถูกนำมาตรวจในห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยว่าเซลล์นั้นมีความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ต้องการตรวจหาหรือไม่


🔸️ ตัวอ่อนเฉพาะที่มีเซลล์ที่ตรวจพบว่ามีความปกติเท่านั้นที่จะได้ย้ายเข้าโพรงมดลูกตามขั้นตอนการย้ายตัวอ่อนเข้าโพรงมดลูกต่อไป


🎯 อย่างไรก็ตามการตรวจโครโมโซมไม่สามารถดึงเอาทุกเซลล์มาตรวจได้ จะดึงแค่เซลล์บางส่วนมาตรวจ ดังนั้นจึงยังมีข้อจำกัดตรงนี้อยู่ แม่ๆ จึงต้องเผื่อใจไว้บ้างค่ะ ถึงแม้การแปรผลจากการตรวจโครโมโซมคือผ่านก็จริง แต่ก็ยังมีเซลล์ที่ไม่ได้ตรวจ มันก็อาจเป็นเซลล์เหล่านั้นก็ได้ที่ผิดปกติและส่งผลต่อการฝังตัว ประกอบกับยังมีปัจจัยอื่นอีกได้แก่ ความแข็งแรงของผนังมดลูก การดูแลตัวเองหลังใส่ตัวอ่อน หรือ การได้รับสารเคมีบางชนิดอาจส่งผลต่อการฝังตัวได้ค่ะ


💟 ท้ายที่สุดนี้การดูแลร่างกายให้แข็งแรง เตรียมบำรุงผนังมดลูกให้พร้อมก่อนใส่ตัวอ่อน และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์และดูแลตัวเองหลังใส่ตัวอ่อนก็จะเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสในการฝังตัวได้ค่ะ


 

📱 ชมครูก้อย live ทำ ICSI + คัดโครโมโซมตัวอ่อน เพิ่มโอกาสความสำเร็จ (คลิกชมเลยค่ะ) 👇👇👇


📱 ชมรายการครูก้อยพบแพทย์ หัวข้อ “คัดโครโมโซมตัวอ่อนผ่าน แต่ทำไมยังไม่ติด?

(คลิกชมเลยค่ะ) 👇👇👇

🟠 ศึกษาขั้นตอนเตรียมผนังมดลูก ก่อนใส่ตัวอ่อน (คลิกอ่านเลยค่ะ)

👇👇👇👇


▶️ 🆔 ปรึกษา/สั่งผลิตภัณฑ์บำรุงแบบครูก้อย ที่ Line Official

คลิกลิ้งค์นี้เลย 👉 https://lin.ee/fBa4xkz


📞 Call Center : 083-4395882 (ในวัน-เวลาทำการค่ะ)


#ครูก้อยBabyandMom


 

ห้ามนำส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของบทความไปใช้ในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาต


ดู 29 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


ครูก้อย.jpg

คุยกับครูก้อย/ทีมงาน

ครูก้อยเป็นผู้ก่อตั้ง บริษัท เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) จำกัด และเป็นเจ้าของเพจ BabyAndMom.co.th (เพจให้ความรู้สำหรับผู้มีบุตรยาก) ครูก้อยยินดีอย่างยิ่งที่จะแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ตรงตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ท่านใดที่ต้องการคุยกัน สามารถทัก LINE@ เข้ามาได้เลยนะคะ โดยจะมีครูก้อยและทีมงานคอยให้การต้อนรับค่ะ

bottom of page