ค้นหา

35+ ก็ท้องได้ แต่ด้วยอายุจะท้องยาก มาประเมินความพร้อม!!35+ ก็ท้องได้ แต่ด้วยอายุจะท้องยาก มาประเมินความพร้อม สิ่งที่ต้องรู้กันค่ะ จะได้เตรียมตัว บำรุงให้ถูกจุด!


(1) อายุมากขึ้นจำนวนฟองไข่ลดลง


ข้อนี้เป็นไปตามธรรมชาติ ถ้าฟองไข่หมดก็คือท้องไม่ได้ ทำเด็กหลอดแก้วก็กระตุ้นไข่ไม่ขึ้น ไม่มีไข่ให้เอามาปฏิสนธิ


ดังนั้นอายุมากแล้ว ทำการบ้านกันมา 1 ปียังไม่ท้อง อย่ารอ ให้ไปหาหมอมีบุตรยาก ขอตรวจฮอร์โมน AMH ค่ะ


AMH หรือ Anti-Mullerian Hormone เป็นฮอร์โมนหนึ่งของผู้หญิง จะมีปริมาณสัมพันธ์กับจำนวนไข่ใบเล็ก ๆ (antral follicles) ในรังไข่ แพทย์จึงใช้ฮอร์โมนนี้ในการตรวจวัดปริมาณของไข่ในรังไข่ได้


การรู้ผลจำนวนฟองไข่ตั้งต้นจะช่วยในการทำนายการตอบสนองของรังไข่ว่าจะตอบสนองมากน้อย


เพียงใดหากเข้ารับการกระตุ้นรังไข่ และใช้ทำนายการตอบสนองรังไข่ว่าจะมีความเสี่ยงของการเกิดภาวะรังไข่ถูกกระตุ้นมากเกินไปหรือไม่ได้อีกด้วย


โดยการทำเด็กหลอดแก้วนั้น จำนวนของไข่มีผลต่อโอกาสในการตั้งครรภ์ โดยไข่ตั้งต้นควรมีจำนวนพอสมควร เนื่องจากโดยกระบวนการการรักษานั้นทำให้เหลือตัวอ่อนที่มีคุณภาพดีพอจะตั้งครรภ์ได้ไม่มาก ซึ่งอาจจะเหลือเพียงน้อยกว่า 30% ของไข่ที่กระตุ้นได้


เมื่อเรารู้จำนวนฟองไข่ตั้งต้นแล้วก็จัได้กลับมสพิจารณาว่าจะรอแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ หรือต้องรีบมีลูก ต้องรีบพบแพทย์และบำรุงอย่างจริงจังแล้ว เพราะไข่มันไปไม่รอแล้วค่ะ


.การตรวจ AMH มีวิธีการตรวจง่าย ๆ เพียงแค่เจาะเลือดเพื่อตรวจหาระดับ Anti-Mullerian hormone (AMH) และส่งตัวอย่างเลือดไปยังห้องแล็บ ซึ่งจะ


ทราบผลการตรวจได้ภายใน 1-2 วัน


โดยการตรวจฮอร์โมน AMH นั้นสามารถตรวจตอนก็ได้โดยไม่ต้องตรวจในช่วงที่มีประจำเดือน


●การอ่านผล AMH


👉หากระดับ AMH #สูง แสดงว่า #ไข่มีปริมาณมาก

👉ถ้าระดับค่า AMH #ต่ำ แปลว่า #ไข่เหลือในปริมาณน้อย

👉โดยปกติควรอยู่ที่ 1.5 ขึ้นไป หากค่าต่ำกว่า 1 อาจเข้าข่ายท้องยาก กระตุ้นไข่ยาก


หากได้ 1 ยังพอเห็นแนวโน้มว่ายังมีจำนวนฟองไข่ที่สามารถตั้งครรภ์ได้


แต่ถ้าน้อยมากแค่ 0.1-0.2 โอกาสที่จะกระตุ้นไข่ได้ไข่ที่มีคุณภาพจะน้อยมากๆ ค่ะ ซึ่งใรกรณีนี้หากกระตุ้นไข่ไม่ได้เลย อาจต้องใช้ไข่บริจาคเพื่อทำ ICSI ต่อไปค่ะ


.


(2) อายุมากขึ้นรังไข่เสื่อม


รังไข่ก็คือโรงงานผลิตไข่ เราแก่ขึ้นโรงงานก็เสื่อมลง ฮอร์โมนเพศหญิงก็เริ่มลด รังไข่เริ่มฝ่อ เมนส์เริ่มรอบยาว นี่แหละสัญญาณวัยทอง หากพบในวัยก่อน 40 คือวัยทองก่อนวัย หากปล่อยไว้โรงงานพัง กู้ไม่ได้ ไข่ก็ไม่ตก ไม่ท้องค่ะ


เช่นเดียวกันให้ไปเช็คฮอร์โมนตัวนี้ค่ะ FSH

FSH: Follicle Stimulating Hormone

เป็นฮอร์โมนที่หลั่งมากระตุ้นการทำงานของรังไข่ จะหลั่งมาเพื่อให้ไข่โตสมบูรณ์เต็มที่ หลังจากนั้น ฮอร์โมน LH (ฮอร์โมนไข่ตก) ก็จะถูกหลั่งออกมาเพื่อให้ไข่ตก ซึ่งฮอร์โมนสองตัวนี้ต้องตรวจในช่วงที่มีประจำเดือน


ระดับของ FSH ในร่างกายจะมีความสัมพันธ์โดยตรงกับรังไข่สำรองที่มีอยู่ (ovarial reserve รวมถึงคุณภาพและจำนวนของไข่ที่เหลืออยู่)


ซึ่งทำให้การตรวจวัดระดับ FSH สามารถนำมาใช้ทำนายได้ว่าแม่ๆ มีภาวะเจริญพันธุ์อยู่ในระดับใด กล่าวอีกนัยหนึ่งคือฮอร์โมน FSH เป็นฮอร์โมนที่ใช้ประเมินประสิทธิภาพใน "การทำงานของรังไข่"


เมื่อมีจำนวนไข่ลดน้อยลง และคุณภาพของไข่เสื่อมลง ร่างกายจะพยายามผลิต FSH ออกมามากขึ้นเพื่อเป็นชดเชยและจะได้กระตุ้นให้ Follicle หรือฟองไข่ มีการเจริญเติบโตมากขึ้น


การตรวจฮอร์โมน FSH จะเจาะเลือดตอนช่วงมีประจำเดือน 1-3 วันแรก โดยค่า FSH ปกติ ไม่ควรต่ำกว่า 3 และไม่ควรเกิน 10 ถ้าสูงเกินไปแสดงว่ารังไข่เริ่มเสื่อม ถ้า FSH สูงกว่า 40 และ ฮอร์โมน Estradiol (เอสโตรเจน) ต่ำกว่า 5 แสดงว่ารังไข่เสื่อมแล้วค่ะ


ด้วยเหตุนี้เอง หากพบว่ามีระดับ FSH สูงอาจเป็นตัวบ่งชี้ว่ากำลังจะเข้าสู่วัยหมดประจำเดือนแล้ว หรือ ถ้าเกิดขึ้นในวัยที่ยังอยู่ในภาวะเจริญพันธุ์อาจหมายความว่าแม่ๆ อาจเข้าสู่ "วัยทองก่อนวัย"


หากมีระดับ FSH ต่ำเกินไป อาจส่งผลต่อภาวะเจริญพันธุ์ ทำให้วงจรรอบเดือนหยุดชะงักไปได้

(มักจะพบในผู้หญิงที่มีอาการของภาวะ Polycystic Ovarian Syndrome หรือ PCOS)