top of page
ค้นหา

หลั่งเยอะ แต่เชื้อตายอยากให้สเปิร์มว่าย ทำอย่างไร?ปัญหามีบุตรยากที่สาเหตุมาจากฝ่ายชาย สาเหตุหลักกหลั่งเยอะ แต่เชื้อตาย

อยากให้สเปิร์มว่าย ทำอย่างไร?


ปัญหามีบุตรยากที่สาเหตุมาจากฝ่ายชาย สาเหตุหลักก็คือเจ้าเชื้ออสุจิไร้คุณภาพนั่นเองค่ะ

ในทางการแพทย์คุณภาพของอสุจิวัดได้จาก

4 หลักเกณฑ์ดังนี้


1.ปริมาตรของน้ำเชื้อที่หลั่ง (Volume)

ต้องหลั่งได้ไม่น้อยกว่า 1.5 cc. ต่อการหลั่ง 1 ครั้ง


2.จำนวนสเปิร์ม (Concentration)

ต่อการหลั่ง 1 ครั้ง ต้องไม่น้อยกว่า 15 ล้านตัวต่อ 1 cc.


3.อัตราการเคลื่อนไหวของสเปิร์ม (Motility)

ต้องมีเปอร์เซ็นการเคลื่อนไหวไม่ต่ำกว่า 40%


4.รูปร่างของสเปิร์ม (Morphology)

ต้องมีรูปร่างสมบูรณ์ ปกติไม่น้อยกว่า 4%


ดังนั้นหากในการทำการบ้านแต่ละครั้ง ถึงแม้ว่าคุณสามีจะหลั่งมากก็จริง แต่ไม่ได้หมายความว่าในน้ำอสุจิที่หลั่งออกมานั้นจะมีจำนวนตัวสเปิร์ม

อยู่มาก หรือ ถึงแม้ว่าจะมีจำนวนตัวสเปิร์มมากถึง


เกณฑ์ แต่ออกมาแล้วนอนนิ่งไม่ว่ายไปหาไข่ แบบนี้แพทย์จะเรียกว่า "เชื้อตาย"ค่ะ ถึงแม้มีมากแต่เชื้อตาย...โอกาสท้องก็ลดลงนั่นเองค่ะ


.


👉แล้วจะทำอย่างไรให้สเปิร์มว่าย?


จากงานวิจัยหลายฉบับพบว่า การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย และการพักผ่อนที่เพียงพอ การลดพฤติกรรมทำลายสเปิร์ม เช่น การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ จะทำให้สเปิร์มมีคุณภาพดีขึ้น


โดยเฉพาะการรับประทานอาหารนั้นสำคัญมาก


📚มีงานวิจัยศึกษาพบว่า.....มีอาหารที่มีสรรพคุณในการช่วยปรับปรุงคุณภาพสเปิร์ม ช่วยเพิ่มจำนวนตัว การเคลื่อนไหว และ ปรับปรุงรูปร่างสเปิร์มให้สมบูรณ์ขึ้น ได้แก่


✅สารต้านอนุมูลอิสระเซซามีน จากงาดำ

✅เบต้าแคโรทีน จากแครอท

✅ไลโคปีน จากมะเขือเทศ

✅ฟีลกูลีน จากน้ำอินทผลัม


✅สารต้านอนุมูลอิสระจากน้ำผึ้งชันโรง

✅รากปลาไหลเผือก


.


1.งาดำ


📚จากงานวิจัยชื่อว่า Effect of sesame on sperm quality of infertile men ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Research in Medical Sciences เมื่อปี 2013


👉ได้ทำการศึกษาถึงประโยชน์ของการรับประทานงาดำที่ส่งผลต่อคุณภาพของสเปิร์มในผู้ชายที่มีบุตรยาก

โดยได้ทดลองกับผู้ชายที่มีบุตรยากจำนวน 25 คน ซึ่งทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอสุจิ (Semen Analysis) ก่อนให้รับประทานงาดำ 0.5mg/kg เป็นเวลา 3 เดือน


●ผลการศึกษาพบว่า เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพสเปิร์มก่อนและหลังรับประทานงานดำ


👉จำนวนสเปิร์ม (Sperm count) เพิ่มขึ้นเป็น 30.14 ล้านตัวต่อ ml จาก 10.56 ล้านตัวต่อml


👉การเคลื่อนไหวของสเปิร์ม (Sperm motility)

มีเปอร์เซ็นต์การเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นเป็น 23.32% จาก 15.32%


👉นอกจากนี้ 8% ของผู้ชายหลังจากที่เข้ารับการทดลองสามารถมีลูกตามธรรมชาติได้อีกด้วย
2. แครอท


📚จากงานวิจัยชื่อ "Semen qulality in relation to antioxidant intake in a healthy male population" ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Fertility and Sterility เมื่อปี 2013 โดย Harvard School of Public Health


👉ได้ทำการศึกษาผู้ชาย 189 คน ซึ่งให้ทานอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูง พวกวิตามิน C วิตามิน E แคโร


ทีนอยด์ เบต้าแคโรทีน คริปโตแซนทิน ลูทีน และ ไลโคปีน โดยให้ทานจากอาหารต่อไปนี้


🔸️ซุปมะเขือเทศ

🔸️น้ำมะเขือเทศ

🔸️มะเขือเทศสด

🔸️แครอท

🔸️ผักกาดหอม

🔸️ผักโขม


●ผลการศึกษาพบว่า

คนที่ทาน เบต้าแคโรทีน จากแครอท ผักกาดหอม และ ผักโขม ทำให้อัตราการเคลื่อนไหวของสเปิร์ม (Motility) ที่สามารถว่ายไปหาไข่ได้เพิ่มขึ้น 6.5% - 8%


ส่วนคนที่ทาน ไลโคปีน จากมะขือเทศ จะช่วยปรับปรุงในด้านรูปร่างของสเปิร์มให้ดีขึ้น (Morphology)3. มะเขือเทศ


📚จากงานวิจัยเรื่อง The effects of tomato juice on male infertility ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition เมื่อปี 2017


ได้ทำการทดลองกับผู้ชายที่มีบุตรยาก 44 คน แบ่งเป็นกลุ่มควบคุมและกลุ่มที่ให้ดื่มน้ำมะเขือเทศวันละ 1 กระป๋องที่ให้ไลโคปีน 30 mg โดยให้ดื่มติดต่อกันเป็นเวลา 12 สัปดาห์


●ผลการศึกษาพบว่าในกลุ่มที่ได้ดื่มน้ำมะเขือเทศ เปอร์เซ็นต์การเคลื่อนไหวของสเปิร์ม (Sperm motility ) เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติในสัปดาห์ที่ 6 และในสัปดาห์ที่ 12 เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ดื่มน้ำมะเขือเทศ


โดยกลุ่มควบคุมมีเปอร์เซ็นต์การเคลื่อนไหวของสเปิร์มอยู่ที่ -3.24% ส่วนกลุ่มที่ดื่มน้ำมะเขือเทศอยู่ที่ 5.87% ในสัปดาห์ที่ 6 และ -0.87% กับ 2.93% ใน


สัปดาห์ที่ 12 ตามลำดับ4. อินทผลัม


📚จากการรวบรวมงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับอินทผลัมที่ส่งผลต่อคุณภาพสเปิร์มของผู้ชายและภาวะเจริญพันธุ์ของผู้หญิงใน Review article ชื่อว่า "Effect of dates fruit (Phoenix Dactylifera L.) in the female reproductive process" ที่ตีพิมพ์ในวารสาร International Journal of Recent Advance in Multidisciplinary Research เมื่อปี 2016 ได้สรุปประโยชน์ของอินผลัมไว้ดังนี้


อินผลัมเพิ่มภาวะเจริญพันธุ์สำหรับผู้ชาย

✅ช่วยพัฒนากระบวนการสร้างสเปิร์ม


(spermatogenesis)


✅ช่วยเพิ่มฮอร์โมนเพศของผู้ชาย (Improve the concentration of Testosterone)


#ในอินทผลัมนั้นมีสารไฟโตเคมิคอล (phytochemical) เหล่านี้ในปริมาณสูง ได้แก่


(1)จีนิสทีน (genistein)

(2)วิตามิน A

(3)ซีลีเนียม (Selenium)

(4)ฟีลกูลีน


👉ซึ่งสารเหล่านี้เป็นที่รู้กันดีว่าช่วย

✅ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศในผู้ชาย โดยช่วยบำรุงการหลั่งน้ำเชื้อของเพศชาย


✅เสริมการทำงานของอัณฑะในการผลิตอสุจิ


✅ช่วยป้องกันระบบการทำงานของอัณฑะจากการถูกทำลายจากสารต่อต้านอนุมูลอิสระ


👉นอกจากนี้อินทผลัมยังอุดมไปด้วยสารต่อต้านอนุมูลอิสระ Antioxidants จำพวก(1)ฟลาโวนอยด์ (flavonoids)

(2)ฟีโนลิค (phenolic)

(3)วิตามิน C,E และ A


👉ซึ่งเป็นสารที่มีงานวิจัยรับรองแล้วทั้งหมดว่า

✅ช่วยปกป้องเซลล์เมมเบรนของสเปิร์ม (Protect the sperm cell membranes)


✅ช่วยลดอัตราการตายของสเปิร์ม (Decreasing the percentage of dead sperm)


✅ช่วยรักษาคุณภาพและรูปร่างของสเปิร์มให้ดีอีกด้วย (Maintain normal sperm morphology)5. น้ำผึ้งชันโรง📚จากงานวิจัยเรื่อง Protective effect of honey against cigarette smoke induced-impaired sexual behavior and fertility of male rats


และ


📚Therapeutic Properties of Stingless Bee Honey in Comparison with European Bee Honey


พบว่าน้ำผึ้งชันโรงส่งผลดีต่อภาวการณ์เจริญพันธุ์โดยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้กับฮอร์โมนที่เกี่ยวข้อง โดยมีงานวิจัยในหนูทดลองพบว่าช่วยปรับปรุงคุณภาพของสเปิร์มดังนี้


(1)เพิ่มระยะเวลา (Intromission)

(2)เพิ่มการหลั่ง (Ejaculation)

(3)เพิ่มจำนวน (Count)

(4)เพิ่มการเคลื่อนไหว(Motility) และ

(5)เพิ่มคุณภาพ (Quality) ของสเปิร์ม


👩นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มโปรเจสเตอร์โรนหรือฮอร์โมนเพศหญิงและเพิ่มอัตราสำเร็จของการตั้งครรภ์อีกด้วย6. รากปลาไหลเผือก


📚มีงานวิจัยจำนวนมากที่ยืนยันถึงผลการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบสืบพันธุ์ของเพศชายจากการทานรากปลาไหลเผือกว่าช่วย...

🔸️เพิ่มปริมาณของเชื้ออสุจิ (Sperm Count)

🔸️เพิ่มการเคลื่อนไหว (Motility) และ

🔸️เพิ่มคุณภาพความสมบูรณ์และรูปร่าง (Quality and Morphology) ของเชื้ออสุจิ


งานวิจัยชื่อว่า Eurycoma longifolia Jack in managing idiopathic male infertility ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Asian Journal of Andrology เมื่อปี 2010


🎯ศึกษาผู้ชาย 75 คนที่เสื่อมสภาวะการเจริญพันธุ์ไม่สามารถมีบุตรตามธรรมชาติได้ โดยให้รับประทานราก


ปลาไหลเผือกเป็นระยะเวลา 3 เดือน พบว่ามีปริมาณของน้ำอสุจิและตัวอสุจิเพิ่มขึ้นอย่างมาก และเปอร์เซ็นต์ตัวอสุจิที่มีรูปร่าง (Morphology) ปกติเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่า และ 14.7% ของผู้ชายในการทดลองนั้นสามารถกลับมีลูกได้ตามธรรมชาติ


📚งานวิจัยชื่อว่า

Randomized Clinical Trial on the Use of PHYSTA Freeze-Dried Water Extract of Eurycoma longifolia for the Improvement of Quality of Life and Sexual Well-Being in Men ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine เมื่อปี 2012


●ศึกษาพบว่าผู้ชาย 109 คนวัย 30-55 ปีที่รับประทานรากปลาไหลเผือกเป็นเวลา 12 สัปดาห์สามารถเพิ่มปริมาณอสุจิได้เฉลี่ย 18% และเพิ่มการเคลื่อนไหวได้ถึง 44% ซึ่งเป็นผลดีอย่างยิ่งต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญพันธุ์ดังนั้นแม่ๆ นอกจากจะบำรุงไข่ของตัวเองแล้วต้องเตรียมอาหารบำรุงสเปิร์มให้คุณสามีด้วยนะคะ


✅ชงงาดำอแกนิคคั่วเตาถ่านกับนมแพะอุ่นๆให้สามีดื่ม

✅เพิ่มแครอท และ มะเขือเทศในมื้ออาหาร

✅ดื่มน้ำอินทผลัม

✅ต้มรากปลาไหลเผือก นำน้ำต้มรากปลาไหลเผือกผสมน้ำผึ้งชันโรงให้สามีดื่ม
นอกจากนี้ยังมีอาหารตามงานวิจัยที่ช่วยบำรุงสเปิร์ม

อีกมากมายได้แก่ ถั่งเช่า หอยนางรม โสม เห็ดหลินจือ กล้วยหอม ดาร์กช็อกโกแลต เมล็ดฟักทอง เป็นต้น
.

.

ดู 338 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Σχόλια


ครูก้อย.jpg

คุยกับครูก้อย/ทีมงาน

ครูก้อยเป็นผู้ก่อตั้ง บริษัท เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) จำกัด และเป็นเจ้าของเพจ BabyAndMom.co.th (เพจให้ความรู้สำหรับผู้มีบุตรยาก) ครูก้อยยินดีอย่างยิ่งที่จะแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ตรงตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ท่านใดที่ต้องการคุยกัน สามารถทัก LINE@ เข้ามาได้เลยนะคะ โดยจะมีครูก้อยและทีมงานคอยให้การต้อนรับค่ะ

bottom of page