ค้นหา

หลั่งเยอะ แต่เชื้อตายอยากให้สเปิร์มว่าย ทำอย่างไร?ปัญหามีบุตรยากที่สาเหตุมาจากฝ่ายชาย สาเหตุหลักกหลั่งเยอะ แต่เชื้อตาย

อยากให้สเปิร์มว่าย ทำอย่างไร?


ปัญหามีบุตรยากที่สาเหตุมาจากฝ่ายชาย สาเหตุหลักก็คือเจ้าเชื้ออสุจิไร้คุณภาพนั่นเองค่ะ

ในทางการแพทย์คุณภาพของอสุจิวัดได้จาก

4 หลักเกณฑ์ดังนี้


1.ปริมาตรของน้ำเชื้อที่หลั่ง (Volume)

ต้องหลั่งได้ไม่น้อยกว่า 1.5 cc. ต่อการหลั่ง 1 ครั้ง


2.จำนวนสเปิร์ม (Concentration)

ต่อการหลั่ง 1 ครั้ง ต้องไม่น้อยกว่า 15 ล้านตัวต่อ 1 cc.


3.อัตราการเคลื่อนไหวของสเปิร์ม (Motility)

ต้องมีเปอร์เซ็นการเคลื่อนไหวไม่ต่ำกว่า 40%


4.รูปร่างของสเปิร์ม (Morphology)

ต้องมีรูปร่างสมบูรณ์ ปกติไม่น้อยกว่า 4%


ดังนั้นหากในการทำการบ้านแต่ละครั้ง ถึงแม้ว่าคุณสามีจะหลั่งมากก็จริง แต่ไม่ได้หมายความว่าในน้ำอสุจิที่หลั่งออกมานั้นจะมีจำนวนตัวสเปิร์ม

อยู่มาก หรือ ถึงแม้ว่าจะมีจำนวนตัวสเปิร์มมากถึง


เกณฑ์ แต่ออกมาแล้วนอนนิ่งไม่ว่ายไปหาไข่ แบบนี้แพทย์จะเรียกว่า "เชื้อตาย"ค่ะ ถึงแม้มีมากแต่เชื้อตาย...โอกาสท้องก็ลดลงนั่นเองค่ะ


.


👉แล้วจะทำอย่างไรให้สเปิร์มว่าย?


จากงานวิจัยหลายฉบับพบว่า การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย และการพักผ่อนที่เพียงพอ การลดพฤติกรรมทำลายสเปิร์ม เช่น การสูบบุหรี่ การดื่มแอลกอฮอล์ จะทำให้สเปิร์มมีคุณภาพดีขึ้น


โดยเฉพาะการรับประทานอาหารนั้นสำคัญมาก


📚มีงานวิจัยศึกษาพบว่า.....มีอาหารที่มีสรรพคุณในการช่วยปรับปรุงคุณภาพสเปิร์ม ช่วยเพิ่มจำนวนตัว การเคลื่อนไหว และ ปรับปรุงรูปร่างสเปิร์มให้สมบูรณ์ขึ้น ได้แก่


✅สารต้านอนุมูลอิสระเซซามีน จากงาดำ

✅เบต้าแคโรทีน จากแครอท

✅ไลโคปีน จากมะเขือเทศ

✅ฟีลกูลีน จากน้ำอินทผลัม


✅สารต้านอนุมูลอิสระจากน้ำผึ้งชันโรง

✅รากปลาไหลเผือก


.


1.งาดำ


📚จากงานวิจัยชื่อว่า Effect of sesame on sperm quality of infertile men ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Research in Medical Sciences เมื่อปี 2013


👉ได้ทำการศึกษาถึงประโยชน์ของการรับประทานงาดำที่ส่งผลต่อคุณภาพของสเปิร์มในผู้ชายที่มีบุตรยาก

โดยได้ทดลองกับผู้ชายที่มีบุตรยากจำนวน 25 คน ซึ่งทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอสุจิ (Semen Analysis) ก่อนให้รับประทานงาดำ 0.5mg/kg เป็นเวลา 3 เดือน


●ผลการศึกษาพบว่า เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพสเปิร์มก่อนและหลังรับประทานงานดำ


👉จำนวนสเปิร์ม (Sperm count) เพิ่มขึ้นเป็น 30.14 ล้านตัวต่อ ml จาก 10.56 ล้านตัวต่อml


👉การเคลื่อนไหวของสเปิร์ม (Sperm motility)

มีเปอร์เซ็นต์การเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นเป็น 23.32% จาก 15.32%


👉นอกจากนี้ 8% ของผู้ชายหลังจากที่เข้ารับการทดลองสามารถมีลูกตามธรรมชาติได้อีกด้วย
2. แครอท