top of page
ค้นหา

📣รับบริจาคอสุจิอย่างไร? ให้ถูกกฎหมายเคสแบบไหนสามารถใช้อสุจิบริจาคได้?


ตามกฎหมายการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ของไทยในปัจจุบัน คู่สมรสสามารถใช้สเปิร์มบริจาคได้ ในกรณีที่สเปิร์มของสามีมีข้อบ่งชี้ที่เข้าหลักเกณฑ์ควรได้รับอสุจิบริจาคค่ะวันนี้ครูก้อยจะพาไปศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้กันค่ะ โดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้แก่ ประกาศแพทยสภาที่ 95(9)/2558 และ ที่ 95(7)/2558 ได้กำหนดเงื่อนไขไว้ดังนี้●ผู้บริจาค1. มีอายุระหว่าง 20-45 ปี2. ผ่านการตรวจประเมินความพร้อมทางด้านร่างกาย จิตใจ และสภาพแวดล้อม3. กรณีผู้บริจาคมีภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย ต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย4. สามารถบริจาคอสุจิได้เมื่อมีการตั้งครรภ์แล้วไม่เกิน 10 ครอบครัว.●ผู้รับบริจาค1. เป็นสามีภริยาที่ชอบด้วยกฎหมาย


2. มีข้อบ่งชี้ในการใช้อสุจิบริจาค เช่น สามีไม่มีอสุจิ หรือ อสุจิผิดปกติอย่างรุนแรง สามีมีความเสี่ยงในการถ่ายทอดความผิดปกติทางพันธุกรรม สามีมีโรคติดต่อที่ไม่อาจรักษาให้หายได้


3. เกณฑ์การตรวจความสมบูรณ์ของอสุจิเป็นไปตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก


4. ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่ให้บริการในการใช้อสุจิบริจาคต้องต้องแจ้งข้อมูล ขั้นตอน ความเสี่ยงแก่คู่สามีภริยาและต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนใช้สเปิร์มบริจาค.● ต้องการรับบริจาคอสุจิต้องทำอย่างไร?ปัจจุบันคู่สมรสสามารถเข้าปรึกษาแพทย์ได้ที่คลินิกผู้มีบุตรยากทั่วไป โดยต้องเป็นคลินิกหรือสถานพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีการเก็บสเปิร์มบริจาคตามเงื่อนไข ขั้นตอนที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยอสุจิที่รับบริจาคนั้นให้เก็บไว้อย่างน้อย 6 เดือนคู่สมรสที่ประสงค์จะใช้อสุจิบริจาค จะสามารถใช้อสุจิบริจาคได้หรือไม่นั้น ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้นด้วย จะต้องมีการตรวจความสมบูรณ์ของอสุจิ ตรวจโรค ตรวจร่างกายของฝ่ายชาย และกรณีของฝ่ายหญิงที่มีหมู่เลือดอาร์เอชลบ และต้องมีการลงนามยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรณ์.●อยากรับบริจาคอสุจิไปที่ไหน?ร.พ.ใหญ่มีที่ ธนาคารอสุจิ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะ โดยสามารถเข้สไปปรึกษาทั้งเรื่อง(1) ฝากอสุจิ กรณีต้องการฝากไว้ก่อนเพราะต้องรักษาโรค หรือฝากไว้เมื่อพร้อมมีลูกแล้วจึงนำมาใช้(2) บริจาคอสุจิ(3) รับบริจาคอสุจิทั้งนี้ก็ต้องเข้าไปพบแพทย์ ซักประวัติ ตรวจร่างกายเพื่อดำเนินการต่อไปค่ะ_____________________________________________ชมรายการ Research Talk EP. 3 การบริจาคไข่บริจาคอสุจิ และบริจาคตัวอ่อน ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขทางกฎหมายอย่างไร


คลิกชมเลยค่ะ → https://youtu.be/iOaS8SbLqes

ดู 719 ครั้ง1 ความคิดเห็น

1 Comment


ครูก้อย.jpg

คุยกับครูก้อย/ทีมงาน

ครูก้อยเป็นผู้ก่อตั้ง บริษัท เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) จำกัด และเป็นเจ้าของเพจ BabyAndMom.co.th (เพจให้ความรู้สำหรับผู้มีบุตรยาก) ครูก้อยยินดีอย่างยิ่งที่จะแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ตรงตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ท่านใดที่ต้องการคุยกัน สามารถทัก LINE@ เข้ามาได้เลยนะคะ โดยจะมีครูก้อยและทีมงานคอยให้การต้อนรับค่ะ

bottom of page