top of page
ค้นหา

ท้องได้ ง่ายจริงเหรอ? แค่ไข่เจอสเปิร์มก็กลายเป็นตัวอ่อน และกลายเป็นทารกในครรภ์ท้องได้ ง่ายจริงเหรอ? แค่ไข่เจอสเปิร์มก็กลายเป็นตัวอ่อน และกลายเป็นทารกในครรภ์...ถ้าง่ายขนาดนั้นคงไม่มีคนท้องยาก!


ใช่ค่ะ การตั้งครรภ์มีจุดเริ่มต้นจาก ไข่ + สเปิร์ม แล้วปฏิสนธิแบ่งตัวกลายเป็นตัวอ่อนและฝังตัวในมดลูกเจริญเติบเป็นทารกในครรภ์ต่อไป


แต่ขั้นตอนง่ายๆ นี้มีรายละเอียดที่จะเกิดความผิดปกติได้ทุกจุด...มันจึงเป็นสาเหตุของการท้องยาก เพราะในทุกองค์ประกอบต้องการ "คุณภาพ"


👉เริ่มต้นที่ไข่และสเปิร์ม

เซลล์ร่างกายประกอบด้วยโครโมโซมทั้งหมด 46 ชิ้นหรือ 23 คู่ การที่ทารกจะลืมตาดูโลกนั้นมีจุดเริ่มต้นจากเซลล์สืบพันธุ์ ของคุณพ่อคุณแม่ ซึ่งเซลล์สืบพันธุ์นี้ก็จะนำเอาสารพันธุกรรมของพ่อและแม่ไปรวมกันเกิดขึ้นเป็นชีวิตใหม่ขึ้นมา


ดังนั้นการที่แต่ละฝ่ายต้องส่งเซลล์สืบพันธุ์ไปปฏิสนธิกันให้เป็นชีวิตใหม่จะต้องส่งไปเพียง 23 ชิ้นเพื่อให้รวมกันเป็น 46 ชิ้น ซึ่งเป็นจำนวนปกติ


ของเซลล์มนุษย์ (เซลล์ไข่ 23 ชิ้น, สเปิร์ม 23 ชิ้น)


.


กลไกการแบ่งโครโมโซมจาก 46 ชิ้นในเซลล์ร่างกายปกติไปเป็น 23 ชิ้นในไข่นั้น ไม่ได้สมบูรณ์แบบทุกครั้ง หมายความว่าไข่บางใบอาจแบ่งโครโมโซมได้ 23 ชิ้น หรืออาจมากไปเป็น 24 ชิ้น หรืออาจขาดไปเหลือแค่ 22 ชิ้น


ดังนั้น เมื่อไข่ใบที่มีจำนวน "โครโมโซมไม่ปกติ" แม้ไปผสมกับอสุจิที่มีจำนวนโครโมโซมปกติ ตัวอ่อนที่เกิดมาจะมีจำนวนโครโมโซมไม่ปกติ อาจมากกว่าหรือน้อยกว่า 46 ชิ้น ทำให้ตัวอ่อนแสดงความผิดปกติในหลายรูปแบบ ได้แก่


✔ตัวอ่อนหยุดการแบ่งเซลล์ตั้งแต่ยังไม่ฝังตัว

✔ตัวอ่อนฝังตัวไม่ได้

✔ตัวอ่อนฝังตัวได้แต่ไม่สามารถสร้างอวัยวะและเนื้อเยื่อได้ตามปกติหรือท้องลม

✔ตัวอ่อนฝังตัวได้แต่แท้งในระยะต่อมา

✔หรือตัวอ่อนเติบโตจนคลอดออกมา แต่มีความผิด


ปกติทางร่างกายหรือสติปัญญา


ซึ่งอัตราความคลาดเคลื่อนของโครโมโซมในไข่จะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อผู้หญิงอายุมากขึ้นในแต่ละปี จึงทำให้ผู้หญิงที่มีอายุมากตั้งครรภ์ยากและมีโอกาสแท้งบุตรสูงขึ้น


ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วสาเหตุท้องยากที่มาจากฝ่ายหญิงคือเซลล์ไข่ที่ด้อยคุณภาพ และมีความผิดปกติทางโครโมโซม


.


👉อัตราความผิดปกติของโครโมโซมในเซลล์ไข่สัมพันธุ์กับอายุที่เพิ่มขึ้นดังนี้


โดยสถิติความผิดปกติของโครโซมของเซลล์ไข่ในแต่ละช่วงอายุปรากฏตามข้อมูล ดังนี้


🔹️อายุ 25 โครโมโซมผิดปกติ 25%

🔹️อายุ 35 โครโมโซมผิดปกติ 50%

🔹️อายุ 40 โครโมโซมผิดปกติ 85-90%.👉รู้ไหม? "อนุมูลอิสระ" ส่งผลต่อความเสื่อมของเซลล์ไข่ และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลให้โครโมโซมเซลล์ไข่ผิดปกติ


โดยทั่วไปแล้วในร่างกายมีการสร้างอนุมูลอิสระออกมาตลอดเวลาจากกระบวนการเผาผลาญสารอาหาร อนุมูลอิสระส่วนใหญ่มีอะตอมของออกซิเจนที่ไวต่อการทำปฏิกริยาออกซิเดชัน หรือเรียกว่า Reactive Oxygen Species (ROS) ซึ่งสร้างความเสียหายแก่เซลล์ หากร่างกายเรามีสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidants) ที่จะมาจัดการกับ ROS ไม่เพียงพอจะทำให้เซลล์ต่างๆถูกทำลายจนเสื่อมไปเรื่อยๆ รวมถึงเซลล์ไข่ของผู้หญิงด้วย


📚มีงานวิจัยศึกษาพบว่า สาเหตุหลักของการทำเด็กหลอดแก้วแล้วไม่ประสบความสำเร็จมาจากตัวอ่อนที่ไม่สมบูรณ์ (รองลงมาคือปัญหาเรื่องผนังมดลูก) ซึ่ง ตัวอ่อนที่ไม่สมบูรณ์อาจมาจาก


โครโมโซมผิดปกติ สืบเนื่องมาจากเซลล์ไข่มีความเสื่อมจากอนุมูลอิสระ หรือไข่ที่ไม่สมบูรณ์ตั้งแต่ต้นนั่นเอง เมื่อเกิดการรวมตัวกับ DNA แล้วทำให้โมเลกุลของ DNA เปลี่ยนไป ส่งผลให้โครโมโซมเสียหาย หรือเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันที่ชั้น lipid ซึ่งเป็นองค์ประกอบในผนังเซลล์ทำให้เซลล์ไข่เสื่อมสภาพ (Oocyte aging)


นอกจากนี้อนุมูลอิสระจะสร้างความเสียหายต่อเซลล์ไข่ได้มากยิ่งขึ้นในกระบวนการ “ทำเด็กหลอดแก้ว” เนื่องจากเซลล์ไข่ที่เก็บออกมา จะไม่มีของเหลวที่เรียกว่า “follicular fluid” ป้องกันอยู่เหมือนในร่างกายมนุษย์ ทำให้เซลล์ไข่ถูกทำลายและเสื่อมสภาพเร็วขึ้นไปอีก


.


👉เราจะลดความเสื่อมของเซลล์ไข่จากการถูกทำลายจากอนุมูลอิสระได้อย่างไร?


สำหรับผู้หญิงที่มีบุตรยาก ที่ต้องใช้วิธีการทำเด็กหลอดแก้ว (ICSI) การมีเซลล์ไข่ที่มีคุณภาพ


เป็นการเพิ่มโอกาสในการได้ตัวอ่อนที่สมบูรณ์ ส่งผลต่อโอกาสในความสำเร็จ อย่างไรก็ตามการทำเด็กหลอดแก้วเป็นการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ในการคัดเลือกไข่และอสุจิตัวที่ดีที่สุด ซึ่งเทคโนโลยีช่วยในการคัดเลือก ไข่ที่ดีได้ แต่ ไม่สามารถทำให้ไข่มีคุณภาพได้


"คุณภาพของไข่" นั้นอยู่ที่การบำรุงและสภาพความสมบูรณ์ของร่างกายของแม่ๆ เอง ที่ต้องเตรียมบำรุง "วัตถุดิบตั้งต้น" ไปให้พร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์ ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งในการเตรียมเซลล์ไข่ให้มีคุณภาพที่ดีที่สุด และถูกทำลายน้อยที่สุดก่อนเข้ากระบวนการทางการแพทย์ด้วยการทานอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระให้เพียงพอค่ะ เน้นอาหารที่ให้สารอนุมูลอิสระสูง เช่นผลไม้รสเปรี้ยวตระกูลเบอร์รี่ มะนาวและมะกรูดของไทย


🍋โดยเฉพาะน้ำมะกรูดมีสารต้านอนุมูลอิสระสูงมาก ทั้งวิตามินซี ไบโอฟลาโวนอยด์ และ เควอซิทีน ซึ่งมีงานวิจัยศึกษาพบว่า ช่วยลดอัตราไข่ฝ่อได้ถึง 80% และเพิ่มอัตราตัวอ่อนถึงระยะบลาสโตซิ


สต์ได้อีกเท่าตัว


.


👉เซลล์ไข่บำรุงได้ 35+ แล้วไง หากบำรุงดีก็มีโอกาสท้องได้


ถึงจะอายุเยอะ ก็อย่าท้อค่ะ เพราะแม่ๆ สามารถบำรุงเซลล์ไข่ที่มีให้เป็นไข่ที่มีคุณภาพ เพิ่มโอกาสตั้งครรภ์ธรรมชาติได้


เช่นเดียวกัน หากต้องใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ในการทำเด็กหลอดแก้ว การบำรุงไข่ล่วงหน้า 3 เดือนก่อนไปเก็บไข่เป็นปัจจัยในการเพิ่มโอกาสสำเร็จค่ะ


แม่ๆ รู้ไหม เซลล์ไข่บำรุงได้ด้วยหลักโภชนาการที่ถูกต้อง ครูก้อยศึกษาค้นคว้างานวิจัย แล้วนำมาสรุปเป็น #สูตรสำเร็จ #คัมภีร์อาหารของคนอยากท้อง มาให้แม่ๆ แล้ว เป็น 5+1 Keys to Success ดังนี้ค่ะ


(1) เพิ่มโปรตีน : โดยเน้นโปรตีนจากพืช และต้องทานเพิ่มจากความต้องการที่ร่างกายได้รับต่อวัน ปกติจะอยู่ที่โปรตีน 1 กรัมต่อ น้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม แต่ผู้หญิงบำรุงไข่ควรได้รับโปรตีนเพิ่มขึ้นประมาณ 1.5 กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัมต่อวัน และควรเน้นที่โปรตีนจากพืช ได้แก่ ถั่ว ควินัว งาดำ นมอัลมอนด์ หรือ โปรตีนจากสัตว์ที่ไม่มีไขมัน ไม่มีฮอร์โมนเร่งเนื้อแดงแฝง เช่น ปลาแซลมอน ไข่ นมแพะ


(2) ลดคาร์บ : ให้ลดคาร์บเชิงเดี่ยว พวก ข้าวขาว เส้นก๋วยเตี๋ยว แต่ให้เน้นคาร์บเชิงซ้อนจากธัญพืชต่างๆ เช่น งาดำ แฟล็กซีด เมล็ดฟักทอง ข้าวกล้อง เพราะคาร์บเชิงซ้อนจะย่อยนาน เปลี่ยน

แป้งเป็นน้ำตาลช้า ไม่ไปกระตุ้นการหลั่งอินซูลิน ซึ่งเป็นต้นเหตุที่ทำให้ร่างกายอักเสบ เบาหวาน PCOS หรือ ไข่ไม่ตกเรื้อรัง


(3) งดหวาน : งดเด็ดขาด เพราะน้ำตาลทำลายเซลล์ไข่ เป็นอนุมูลอิสระที่ทำให้เซลล์เสื่อม ร่างกายอักเสบ


(4) ทานกรดไขมันดี : งดไขมันเลย พวกไขมันทรานส์ อาหาร junk food กมูกระทะ ชาบูเนื้อติดทัน ให้ทานไขมันดีจากพืช เช่น เมล็ดฟักทอง แฟล็กซีด อัลมอนด์ งาดำ น้ำมันมะกอก อะโวคาโด หรือจากสัตว์ เช่น ปลาแซลมอนด์ ซาร์ดีน ไขมันดีช่วยให้ฮอร์โมนเพศสมดุล กระตุ้นการสร้างฮอร์โมนเพศหญิงเอสโตรเจน ทำให้ไข่โตสมบูรณ์ ไข่ตก


(5) เน้นสารแอนตี้ออกซิแดนท์ : ร่างกายเราผลิตอนุมูลอิสระออกมาตามธรรมชาติอยู่แล้วจากการใช้ชีวิต แต่ปัจจุบันเรายังได้รับจากสารพิษ มลภาวะ การรับประทานอาหารไร้ประโยชน์ และความเครียด ซึ่งยิ่งมีอนุมูลอิสระมากเท่าไหร่ มันก็จะทำลายเซลล์ให้เสื่อมลงเท่านั้น รวมถึงเซลล์ไขาด้วย แม่ๆอยากท้องจึงต้องเน้นทานสารต้านอนุมูลอิสระให้เพียงพอ ได้แก่ ผัก ผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ น้ำมะกรูด วิตามินซี วิตามินอี เป็นต้น


➕เสริมวิตามินบำรุง : การทานอาหารอย่างเดียว อ่จทำให้เราได้รับสารอาหารไม่พอและอาดขาดวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อร่างกาย ดังนั้นคน


วางแผนท้องต้องใช้สูตรทานอาหาร 70% วิตามิน 30% เน้นทานอาหารตามที่กล่าวมาข้างต้น และเสริมด้วยวิตามินบำรุงไข่ ที่ขาดไม่ได้คือ โฟลิก fish oil, Co Q10 และ มัลติวิตามินและแร่ธาตุรวม ซึ่งคนเตรียมท้องต้องได้รับวิตามินและแร่ธาตุให้เพียงพออย่างน้อยล่วงหน้า 3 เดือน จะเป็นการเพิ่มโอกาสตั้งครรภ์ และเป็นครรภ์ที่สมบูรณ์แข็งแรงค่ะดูแลร่างกายให้ดี กินตามสูตรนี้ ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงค่ะ ดังนั้นต้องเริ่มบำรุงกันตั้งแต่ตอนนี้เลยค่ะ!


ทั้งนี้การตั้งครรภ์นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับไข่อย่างเดียว แต่ยังมีปัจจัยอื่นที่สำคัญได้แก่

"ความพร้อมของผนังมดลูก" และ "ฮอร์โมนที่สมดุล" ที่ควบคุมการทำงานของระบบสืบพันธุ์ให้เป็นปกติตั้งแต่การผลิตไข่ ความสมบูรณ์ของไข่ ประจำเดือน การตกไข่ ความหนาตัวของมดลูกที่พร้อมให้ตัวอ่อนฝังตัว


การทานตามหลักโภชนาการที่ครูก้อยแนะนำจะ


ช่วยปรับสมดุลร่างกาย สร้างไข่แข็งแรงและเสริมสร้างผนังมดลูก และสุขภาพเฮลตี้ในองค์รวม

สุขภาพดีแบบนี้ เบบี๋มาสมใจในเร็ววันค่ะ_____________________________________________


📱ชมคลิป 3 ข้อต้องรู้ หากอยากมีไข่สวยสมบูรณ์

คลิกชมเลยค่ะ→

https://youtu.be/TSCjx4Bkgbc


📱ชมรายการ Research Talk งานวิจัยเผย Coenzyme Q10 ช่วยเพิ่มพลังงานให้เซลล์ไข่

คลิกชมเลยค่ะ→

https://youtu.be/0uv67Ma6qIQ


_____________________________________________


🍋ศึกษาน้ำมะกรูดครูก้อย100% “สูตรคนท้องยาก” บำรุงไข่ เพิ่มโอกาสตั้งครรภ์

คลิกอ่านเลยค่ะ →

https://www.babyandmom.co.th/citrus-


hystrix


🟣ศึก​ษาข้อมูล​รายละเอียด​ OvaAll วิตามิน​ตัวจบ สยบ​ทุก​ปั​ญหาท้องยาก​ วิตามิน​บำรุงไข่​ที่ครบที่สุด เพื่อผู้​มีบุตรยาก​

คลิกอ่านเลยค่ะ →

https://www.babyandmom.co.th/product/ovaall/ดู 49 ครั้ง0 ความคิดเห็น
ครูก้อย.jpg

คุยกับครูก้อย/ทีมงาน

ครูก้อยเป็นผู้ก่อตั้ง บริษัท เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) จำกัด และเป็นเจ้าของเพจ BabyAndMom.co.th (เพจให้ความรู้สำหรับผู้มีบุตรยาก) ครูก้อยยินดีอย่างยิ่งที่จะแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ตรงตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ท่านใดที่ต้องการคุยกัน สามารถทัก LINE@ เข้ามาได้เลยนะคะ โดยจะมีครูก้อยและทีมงานคอยให้การต้อนรับค่ะ

bottom of page