ค้นหา

ท้องยาก หมอแนะนำให้ ทำเด็กหลอดแก้ว หรือ ฉีดเชื้อ มันคืออะไร แตกต่างกันยังไงนะ?


ไขข้อข้องใจ IUI IVF ICSI

เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ (Assisted Reproductive Technologies, ART) ในปัจจุบันเจริญก้าวหน้าไปมากและสามารถช่วยรักษาคู่สมรสที่มีบุตรยากให้มีลูกน้อยได้สมใจ คู่สมรสหลายคู่อาจกำลังวางแผนจะปรึกษาแพทย์เพื่อใช้เทคโนโลยีช่วยตั้งครรภ์ หากกำลังศึกษาข้อมูลกันอยู่เจอทั้งวิธี IUI IVF หรือ ICSI สงสัยกันอยู่ว่ามันคืออะไรและคู่เราเหมาะกับวิธีแบบไหนดี?


วันนี้ครูก้อยสืบค้นข้อมูลมาไขข้อข้องใจให้แล้วค่ะ


1.#การฉีดเชื้อเข้าสู่โพรงมดลูก

Intra-uterine insemination (IUI)


กระบวนการทำ IUI เป็นอย่างไร?


(1) จะมีการกระตุ้นการตกไข่ในผู้หญิง เมื่อขนาดของถุงไข่เจริญเต็มที่ก็ฉีดยากระตุ้นให้ไข่สุกและเกิดการตกไข่


(2) ฝ่ายชายต้องมาเก็บน้ำเชื้อ


(3) จากนั้นแพทย์จะฉีดน้ำเชื้อที่ผ่านการเตรียมจากห้องปฏิบัติการเรียบร้อยแล้วเข้าไปสู่โพรงมดลูกแล้ว #ให้อสุจิกับไข่ปฏิสนธิกันเอง เป็นการปฏิสนธิในร่างกาย ซึ่งเป็นวิธีใกล้เคียงธรรมชาติ


IUI เหมาะกับใคร?


1. คู่สามีภรรยาที่ไม่ทราบสาเหตุของภาวะมีบุตรยาก

2. เพศหญิงอายุไม่เกิน 35 ปี

3. ฝ่ายหญิงมีท่อนำไข่ปกติอย่างน้อยหนึ่งข้าง เพื่อให้อสุจิว่ายไปพบเซลล์ไข่และเกิดปฏิสนธิได้

4. ฝ่ายหญิงมีความผิดปกติ เช่น ปากมดลูกตีบ (Cervical Stenosis)

5. ฝ่ายหญิงมีภาวะไข่ตกผิดปกติ

6. ฝ่ายชายอสุจิผิดปกติเล็กน้อย-ปานกลาง


ดังนั้นจะเห็นว่าการรักษาด้วยวิธี IUI ต้องใช้ #ไข่ และ #อสุจิที่สมบูรณ์ การฉีดเชื้อเข้าไปในโพรงมดลูกเป็นการย่นระยะเวลาที่ให้อสุจิเจอกับไข่ได้ตรงจุดมากขึ้น อย่างไรก็ตามหากไข่ไม่มีคุณภาพ หรือ อสุจิไม่แข็งแรงโอกาสปฏิสนธิก็น้อยลงค่ะ การเตรียมตัวบำรุงไข่และสเปิร์มให้แข็งแรงจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก


ก่อนเข้าสู่กระบวนการ IUI ค่ะ2.#การทำเด็กหลอดแก้ว

In-Vitro Fertilization (IVF)


กระบวนการทำ IVF เป็นอย่างไร❓


(1) เก็บไข่ของฝ่ายหญิงกับอสุจิของฝ่ายชายมาผสมกันนอกร่างกาย เพื่อให้เกิดการปฏิสนธิในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์


IVF เป็นเพียงการนำอสุจิกับไข่มาเจอกัน แล้วให้อสุจิกับไข่ผสมกันเองคล้ายกับการปฏิสนธิตามธรรมชาติ แต่เป็นการปฏิสนธิภายนอกร่างกาย


(2) เมื่อปฏิสนธิกันแล้วก็จะกลายเป็นตัวอ่อน ตัวอ่อนจะถูกเลี้ยงจนถึงระยะเวลาที่เหมาะสมแล้วจะนำตัวอ่อนใส่กลับเข้าสู่โพรงมดลูก เพื่อให้เจริญเติบโตอยู่ในครรภ์ของฝ่ายหญิงตามปกติต่อไป


IVF เหมาะกับใคร?


1.คู่สมรสที่ฝ่ายหญิงมีท่อนำไข่อุดตันหรือถูกทำลาย


ไม่สามารถปฏิสนธิภายในร่างกายได้

2.ฝ่ายชายเชื้ออสุจิมีจำนวนน้อย ไม่แข็งแรง หรือเคลื่อนที่ไม่ดี

3.คู่สมรสที่พยายามมีบุตรด้วยวิธีธรรมชาติมาแล้ว 3 ปี แต่ยังคงไม่สามารถมีบุตรได้โดยไม่ทราบสาเหตุ

4.คู่สมรสที่ได้รับการทำด้วยวิธี IUI มาแล้ว แต่ไม่สำเร็จ3.#การทำเด็กหลอดแก้ว

Intracytoplasmic Sperm Injection (ICSI)


กระบวนการทำ ICSI เป็นอย่างไร❓


เป็นการปฏิสนธิภายนอกเหมือน IVF แต่จะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยกว่า


ICSI คือการคัดเลือกเอาสเปิร์มที่ดีที่สุดหนึ่งตัวผสมกับไข่ที่อยู่ในระยะที่เหมาะสมในการปฏิสนธิหนึ่งใบ โดยการใส่สเปิร์มเข้าไปในเนื้อไข่โดยตรง


วิธีการนี้ให้ผลการปฏิสนธิเป็นที่น่าพึงพอใจมากกว่าวิธี IVF เพราะ ช่วยลดปัญหาการปฏิสนธิแบบผิดปกติอันเนื่องมาจากไข่และสเปิร์ม เช่น การเกิดการผสมด้วย