ค้นหา

ทำ ICSI จับสเปิร์มเจาะไข่ ควรได้อัตราปฏิสนธิกี่เปอร์เซ็นต์

อัปเดตเมื่อ 4 ส.ค. 2564🔴 ในกระบวนการทำเด็กหลอดแก้วนั้น เมื่อผ่านขั้นตอนการเก็บไข่ออกมาแล้วคัดเฉพาะ "ไข่สุก" เพื่อทำการ ICSI หรือ จับสเปิร์มเจาะไข่ต่อไป


ขั้นตอนนี้แม่ๆก็ต้องมาลุ้นกันต่อว่าไข่ที่เก็บได้นั้นจะปฏิสนธิกลายเป็นตัวอ่อนน้อยๆกี่ตัวค่ะ


📊 จากสถิติมีรายงานว่าอัตราการปฏิสนธิจากการทำ ICSI อยู่ที่ 75-80% ยกตัวอย่างเช่น หากเก็บไข่สุกได้ 10 ใบ จะปฏิสนธิเป็นตัวอ่อนได้ 7-8 ตัว (หมายถึงวันแรกนะคะ แต่จะเหลือตัวอ่อนที่สมบูรณ์กี่ตัว ต้องรอเลี้ยงถึง Day 5 ระยะบลาสโตซิสต์จึงจะรู้ผลอีกครั้งค่ะ)


*** #กรณีของครูก้อย

วันที่ 24 มี.ค. 64 เก็บไข่ได้ 17 ใบ เป็นไข่สุก 13 ใบ

วันที่ 25 มี.ค.64 ปฏิสนธิได้ 12/13 ใบ คิดเป็น 92% เกินสถิติ!! ชื่นใจมากๆ กับผลลัพธ์ที่เฝ้าบำรุงมาอย่างดีค่ะ 😊


อ่านครูก้อยรายงานผลการปฏิสนธิอย่างละเอียด

(คลิกอ่านเลยค่ะ) 👇👇👇👇

https://www.facebook.com/349798678805371/posts/1162553280863236/


👉 นั่นก็หมายความว่า ยิ่งเก็บไข่ได้มากเท่าไหร่ ก็มีลุ้นปฏิสนธิมากขึ้น ลุ้นจำนวนตัวอ่อนมากขึ้น และลุ้นอัตราการตั้งครรภ์มากขึ้นเท่านั้น!


🔴 แล้วอัตราการปฏิสนธิขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง? ครูก้อยสืบค้นข้อมูลมาฝากแม่ๆ แล้วไปศึกษาพร้อมกันเลยค่ะ


ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่ออัตราการปฏิสนธิ ได้แก่

✔ อายุของฝ่ายหญิง

✔ คุณภาพของเซลล์ไข่

✔ คุณภาพของสเปิร์ม


🔴 อายุ 35 ปีขึ้นไป เซลล์ไข่ด้อยคุณภาพ


ในทางการแพทย์ผู้หญิงอายุ 35 ปีขึ้นไปคือ ขาลงของวัยเจริญพันธุ์ อายุมากขึ้นจำนวนไข่ลดลง และคุณภาพก็เสื่อมลงด้วย โดยผู้หญิงวัย 35 up จะมีอัตราความผิดปกติของโครโมโซมเซลล์ไข่ถึง 50% และ สูงขึ้นเรื่อยๆเมื่ออายุเพิ่มขึ้น


📚 จากงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร ศรีนครินทร์เวชสาร เมื่อปี 2015 ได้ศึกษาอัตราการปฏิสนธิโดยการทำ ICSI ในกลุ่มผู้หญิงอายุแตกต่างกัน พบว่า

กลุ่มอายุ 26-30 ปี มีอัตราปฏิสนธิ 87.3%

กลุ่มอายุ 36-40 ปี มีอัตราปฏิสนธิ 84.1%

กลุ่มอายุ 41-45 ปี มีอัตราปฏิสนธิ 71.6%


🔴 คุณภาพของเซลล์ไข่


จากการศึกษาเรื่อง Intracytoplasmic Sperm Injection Factors Affecting Fertilization

ได้สรุปสาเหตุที่มาจากคุณภาพของเซลล์ไข่ต่ออัตราการปฏิสนธิดังนี้


✔ Oocyte Maturity (ความสมบูรณ์ เติบโตพร้อมที่จะปฏิสนธิ) คือ ไข่สุก นั่นเอง หากไข่ที่เก็บได้เป็นไข่ที่ยังไม่สุก ไข่สุกสังเกตได้จาก Polar Body ซึ่งจะเป็นจุดเล็กๆยื่นออกมาจากเซลล์ไข่ หากไข่ไม่สุกอัตราปฏิสนธิก็จะลดลง


✔ Oocyte Morphology (รูปร่าง ลักษณะของเซลล์ไข่) ที่สามารถบ่งชี้คุณภาพของเซลล์ไข่ได้

👉 ความเรียบเนียนเนื้อไข่

👉 ความยืดหยุ่นขณะทำ ICSI

👉 รูปร่างทั่วไป สีไม่คล้ำ ไม่มีขยะเซลล์

👉 มี 1 polar body และจุดไม่เล็กหรือใหญ่เกินไป

👉 ไซโตพลาสซึมมีลักษณะไม่หยาบ สีไม่คล้ำ

👉 เซลล์ไข่ที่ดี ไม่ควรมีช่องว่างระหว่างไซโตพลาสซึม กับ zona pellucida (perivitelline space) มากเกินไป


🔴 คุณภาพของสเปิร์ม


จากการศึกษาเรื่อง Intracytoplasmic Sperm Injection Factors Affecting Fertilization

ได้สรุปสาเหตุจากความผิดปกติของสเปิร์มที่ส่งผลต่ออัตราปฏิสนธิ ได้แก่


✔ Sperm Structural Defect

โครงสร้างของสเปิร์มผิดปกติ เช่น อาจมี vacuole ในส่วนหัว ซึ่งเป็นลักษณะที่บ่งชี้ว่า อสุจิตัวดังกล่าวอาจมีชิ้นส่วนของสารพันธุกรรมที่แตกหัก (DNA fragmentation)


✔ Sperm DNA damage

DNA (Deoxyribonucleic acid) คือสารประกอบอินทรีย์โมเลกุลขนาดใหญ่ ที่บรรจุข้อมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต ดังนั้นหาก DNA มีการแตกหักหรือเสียหาย จะส่งผลให้เซลล์มีการทำงานที่ผิดปกติ เมื่อมีการแบ่งเซลล์ ลักษณะที่ผิดปกตินี้จะถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น จนเกิดการกลายพันธุ์


อสุจิเป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศชายที่มีหน้าที่ในการปฏิสนธิกับเซลล์ไข่ และถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสู่รุ่นลูก ดังนั้นระดับความเสียหายที่เกิดขึ้นใน DNA ของอสุจิ (Sperm DNA damage)

🔸️#ก็จะส่งผลทำให้อัตราการปฎิสนธิลดลง 🔸️#อัตราการฝังตัวของตัวอ่อนลดลง

🔸️และมีอัตราการแท้งสูงขึ้นด้วย


🟠 DNA ในอสุจิแตกหักได้อย่างไร?

<