ค้นหา

ตัวอ่อนไม่ฝัง! เพราะปัญหา "ผนังมดลูก"ตัวอ่อนไม่ฝัง! เพราะปัญหา "ผนังมดลูก"

สำหรับแม่ๆ ที่ทำ ICSI ต้องเตรียมผนังมดลูกก่อนย้ายตัวอ่อนนะคะแม่ๆ ที่วางแผนตั้งครรภ์ต้องดูแลบำรุงร่างกายให้แข็งแรงในองค์รวม แต่สิ่งที่ห้ามมองข้ามและต้องดูแลเป็นพิเศษคือ #มดลูก ของเราค่ะ มดลูกเป็นอวัยวะที่สำคัญในการตั้งครรภ์ #เพราะมดลูกเปรียบเสมือนบ้านหลังแรกของลูก เมื่อเกิดการปฏิสนธิแล้ว ตัวอ่อนก็จะเคลื่อนตัวมาพักพิงที่บ้านหลังนี้ หากมดลูกไม่แข็งแรง ไม่สมบูรณ์พร้อมให้ตัวอ่อนฝังตัว ลูกน้อยของเราก็มาเกิดไม่ได้ค่ะ ดังนั้นแม่ๆ ทั้งหลายที่อยากท้องต้องดูแลมดลูกให้แข็งแรงนะคะ


สำหรับแม่ๆ ที่ทำ ICSI หรือเด็กหลอดแก้วมีเวลาเตรียมผนังมดลูกก่อนย้ายตัวอ่อน เมื่อเก็บไข่ออกไปปฏิสนธิเลี้ยงเป็นตัวอ่อนที่สมบูรณ์แล้ว ตัวอ่อนจะถูกฟรีซไว้ก่อนย้ายกลับ เราจะมีเวลาเตรียมผนังมดลูกให้พร้อมที่สุดกันค่ะ


โดยมดลูกที่แข็งแรงพร้อมรับการฝังตัวของตัวอ่อนนั้นต้องมีลักษณะ 4 ประการดังนี้


(1) หนา 8-10 มิล

(2) ใสเป็นวุ้น เห็นเส้นกลางชัดเจน ไม่หนาทึบคั่งค้างด้วยเลือดประจำเดือนก่า

(3) เรียง 3 ชั้นสวย (Triple lines)

(4) มดลูกอุ่น เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงเพียงพอ


ผนังมดลูกที่หนา แข็งแรง และมีเลือดสูบฉีดนำสารอาหารไปเลี้ยงอย่างเพียงพอจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการฝังตัวของตัวอ่อนได้อย่างสมบูรณ์ค่ะ


ปัญหาของผนังมดลูกที่พบบ่อยมี 3 กรณีนี้ค่ะ


●1. ผนังมดลูกบาง


ผนังมดลูก ที่พร้อมสำหรับการตั้งครรภ์ไม่ควรหนาต่ำกว่า 8 มิลลิเมตร และถ้าเกิดบางกว่า 5 มิลลิเมตร โอกาสที่ตัวอ่อนจะฝังตัวก็จะยากมากๆ ค่ะ


ความหนาของผนังมดลูกที่เหมาะสมในการฝังตัวของตัวอ่อนอยู่ที่ 8 -10 มิลลิเมตร ถ้าหนาเกินไป ก็มีปัญหา


ในการฝังตัวได้เช่นกัน


#ผนังมดลูกบางสาเหตุมาจากปัจจัยต่อไปนี้

(1) เคยได้รับการขูดมดลูกมาก่อน


เช่น เคยแท้งลูกมาก่อน แบะเป็นการแท้งที่ไม่สมบูรณ์มีกรณีของถุงตั้งครรภ์ค้างอยู่ จึงต้องมีการขูดมดลูก


(2) มีเลือดไหลเวียนไปเลี้ยงมดลูกน้อยมาก


ซึ่งอาจเป็นผลทางอ้อมมาจากการที่มีเนื้องอกในมดลูกนั่นเอง เป็นตัวขัดขวางการไหลเวียนของเส้นเลือดที่จะนำเอาฮอร์โมนมาหล่อเลี้ยงที่เยื่อบุโพรงมดลูก ทำให้เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญหนาตัวได้ไม่ดีพอ


(3) มีภาวะบกพร่องของระยะลูเทียล (Luteal Phase Defect)


"ระยะลูเทียล" คือ ระยะเวลาหลังการตกไข่ที่ร่างกายจะสร้างระดับ "ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน" สูงขึ้น โดยฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนจะส่งผลให้มดลูกหนาขึ้น พร้อมรับการฝังตัวของตัวอ่อน


หากมีความบกพร่องของระยะนี้หมายความว่า ร่างกายแม่ๆ #มีระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนน้อยเกินไป #ทำให้เยื่อบุมดลูกไม่หนาตัว ทำให้ช่วงระยะเวลาลูเทียล หรือ Luteal Phase สั้น #ส่งผลให้โอกาสในการฝังตัวของตัวอ่อนมีน้อยลงค่ะ


(4) ฮอร์โมนเอสโตรเจนผิดปกติ


ซึ่งอาจมาจากภาวะรังไข่เสื่อมหรือหยุดการทำงาน ทำให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนมีไม่เพียงพอที่จะกระตุ้นให้เยื่อบุโพรงมดลูกหนาตัวได้


(5) การทานยากระตุ้นรังไข่ (Ovinum) ปริมาณมากและติดต่อกันเป็นระยะเวลานานเกินหกเดือน อาจมีผลทำให้ผนังมดลูกบางได้เช่นกันในคนไข้บางราย


(6) มดลูกอักเสบ ติดเชื้อ


บริเวณมดลูกจะมีเส้นเลือดฝอยอยู่เป็นจำนวนมาก มดลูกจึงต้องการเลือดไหลเวียนนำพาสารอาหารไปเลี้ยงอย่างเพียงพอ หากเลือดไม่สูบฉีดไหลเวียนจะก่อให้เกิด "สภาวะมดลูกเย็น" นำไปสู่การอักเสบและติดเชื้อได้ง่าย
(7) โภชนาการที่ไม่สมบูรณ์


การรับประทานอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ ได้รับโปรตีนไม่เพียงพอที่จะไปเสริมการสร้างผนังมดลูก การทานอาหารที่มีฤทธิ์เย็นส่งผลให้เลือดไหลเวียนไม่ดี เลือดเหนียวข้น


บำรุงอย่างไรให้ผนังมดลูกหนา แข็งแรง?


(1) ทานโปรตีนให้เพียงพอสร้างผนังหนา แข็งแรง