ค้นหา

งานวิจัยเผย 6 ประโยชน์สารต้านอนุมูลอิสระ "เควอซิทีน"ต่อสตรีมีบุตรยาก"งานวิจัยเผย 6 ประโยชน์

สารต้านอนุมูลอิสระ "เควอซิทีน"

ต่อสตรีมีบุตรยาก"


"เควอซิทิน" (Quercetin) เป็นหนึ่งในสารพฤกษเคมี หรือ ไฟโตนิวเทรียนท์ หมายถึง สารเคมีที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่พบเฉพาะในพืช สารกลุ่มนี้อาจเป็นสารที่ทำให้พืชผักชนิดนั้นๆ มีสี กลิ่นหรือรสชาติที่เป็นลักษณะเฉพาะตัว


เควอซิทีนเป็นรงควัตถุในกลุ่ม "ฟลาโวนอยด์" (Flavonoids) ที่พบในพืชผักผลไม้หลายชนิด เช่นหอมแดง แอปเปิ้ล เบอร์รี่ ผักเคล และพบสูงสุดในมะกรูดสดเมื่อเทียบกับผักผลไม้ชนิดอื่น โดยมีงานวิจัยศึกษาเปรียบเทียบปริมาณเควอซิทีนในผักผลไม้หลายชนิด พบว่า


🍋มะกรูดมีปริมาณสารเควอซิทีนสูงที่สุดถึง 44mg/มะกรูด 100 g เมื่อเทียบกับผลไม้เปรี้ยวชนิดอื่นเควอซิทิน เป็นสารที่ให้ฤทธิ์ในการต้านออกซิเดชั่นสูงที่สุด ให้ฤทธิ์ในการป้องกันดังนี้- ป้องกันการอักเสบของเซลล์

- ป้องกันแบคทีเรียและไวรัส

- ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานโรค

- ควบคุมการออกฤทธิ์ของฮอร์โมน

- ช่วยป้องกันอาการแพ้

- ป้องกันการแข็งตัวของเลือด

ป้องกันหลอดเลือดเลี้ยงสมองอุดตัน ป้องกันไม่ให้เกิดลิ่มเลือดในหลอดเลือด

- มีบทบาทสำคัญในการต่อต้านเซลล์มะเร็ง ยังยับยั้งวงจรชีวิตเซลล์ หยุดการขยายตัวของเซลล์มะเร็ง

- ยับยั้งการเกิดเกิดอะพ็อพโทซิส (apoptosis) หรือการตายหรือเสื่อมของเซลล์📚นอกจากนี้มีงานวิจัยหลายฉบับศึกษาถึงสรรพคุณของเควอซิทินที่ช่วยเสริมภาวะเจริญพันธุ์ซึ่งส่งผลดีต่อผู้มีบุตรยาก ครูก้อยศึกษาและรวบรวมมาให้แม่ๆแล้ว ไปศึกษาพร้อมกันเลยค่ะ1. ป้องกันไข่ฝ่อ


📚จากงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Oncotarget เมื่อปี 2017


ศึกษาพบว่า...สารเควอซิทินช่วยลดการเสื่อมสภาพของเซลล์ไข่ โดยปริมาณสารต่อต้านอนุมูลอิสระ “Quercetin” ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้เปอร์เซ็นต์ความผิดปกติของเซลล์ไข่ลดลงอย่างมาก


โดยเฉพาะการเลี้ยงไข่ที่ 24 ชั่วโมง

จะเห็นว่าหากไม่มี “สารต้านอนุมูลอิสระ เควอซิทิน” ไข่จะฝ่อเสียเกือบ 80% แต่ในกรณีที่มีเควอซิทินเพียง 10 ไมโครโมลาร์ จะช่วยลดความเสียหายได้เกือบครึ่งหนึ่ง ซึ่งอาจเพิ่มโอกาสในความสำเร็จจนถึงระดับบลาสโตซีสต์ได้อีกเท่าตัว📚อีกงานวิจัยหนึ่ง เป็นงานวิจัยล่าสุดที่ตีพิมพ์ในวารสาร Cell Death & Disease เมื่อปี 2020 ศึกษาสาเหตุการท้องยากอันเนื่องมาจากเซลล์ไข่ที่เสื่อม (impaired oocyte) เมื่อผู้หญิงมีอายุมากขึ้น เพื่อหาแนวทางในการชะลอเซลล์ไข่ไม่ให้ฝ่อเสียหายจากการเลี้ยงไข่ภายนอก (In Vitro Maturation: IVM)โดยได้ศึกษาจากไข่ของหนูทดลองแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ได้รับสารเควอซิทีนกับกลุ่มที่ไม่ได้รับสารเควอซิทิน พบว่า...


เควอซิทีนช่วยให้อัตราการเลี้ยงไข่สำเร็จ 19.6% และเพื่มอัตราตัวอ่อนถึงระยะบลาสโตซีสต์ 15.5% เมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ใช้สารเควอซิทิน ดังนั้นเควอซิทินจึงอาจมีส่วนช่วยในการเพิ่มความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ในการรักษาผู้มีบุตรยากต่อไป.


2. บำรุงรังไข่


📚มีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Ovarian Research เมื่อปี 2018

ศึกษาถึงคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระของสารเควอซิทินที่มีประโยชน์ต่อการทำงานของรังไข่ (Ovary) จากงานวิจัยสรุปไว้ว่า "รังไข่" เป็นอวัยวะที่ sensitive ง่ายมากต่อการเสื่อมถอยของเซลล์


(aging) จากอนุมูลอิสระ หรือ ความแก่นั่นเอง ซึ่งรังไข่ที่แก่บอกได้จากการลดลงของฟองไข่และคุณภาพของเซลล์ไข่


รังไข่ของผู้หญิงวัยทอง หรือ ผู้หญิงที่มีภาวะวัยทองก่อนวัยจะทำงานด้อยประสิทธิภาพลง ความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของเซลล์ในรังไข่ก็ลดน้อยลง เมื่อสารต้านอนุมูลอิสระในรังไข่เพิ่มมากขึ้นก็จะทำลายโครงสร้างและระบบการทำงานของรังไข่ โดยอนุมูลอิสระจะเข้าไปทำลาย lipid และกรดไขมัน รวมไปถึงโปรตีนที่เป็นองค์ประกอบของเซลล์


จากงานวิจัยศึกษาในหนูทดลองพบว่า วาารเควอซิทินช่วยเพิ่มความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของรังไข่ซึ่งอาจส่งผลต่อการช่วยชะลอความเสื่อมของรังไข่