top of page

ตอบคำถามคาใจแม่

ทำ ICSI จับสเปิร์มเจาะไข่ ควรได้อัตราปฏิสนธิกี่เปอร์เซ็นต์ ?

ในกระบวนการทำเด็กหลอดแก้วนั้น เมื่อผ่านขั้นตอนการเก็บไข่ออกมาแล้วแพทย์ก็จะคัดเฉพาะ
"ไข่สุก" เพื่อทำการ ICSI หรือ จับสเปิร์มเจาะไข่ต่อไป

ขั้นตอนนี้แม่ๆ ก็ต้องมาลุ้นกันต่อว่าไข่ของเรานั้นจะปฏิสนธิกลายเป็นตัวอ่อนน้อยๆ กี่ตัวค่ะ
จากสถิติมีรายงานว่าอัตราการปฏิสนธิจากการทำ ICSI อยู่ที่ 75-80%

ยกตัวอย่างเช่น หากเก็บไข่สุกได้ 10 ใบ จะปฏิสนธิเป็นตัวอ่อนได้ 7-8 ตัว (หมายถึงวันแรกนะคะ แต่จะเหลือตัวอ่อนที่สมบูรณ์กี่ตัว ต้องรอเลี้ยงถึง Day 5 หรือ ระยะบลาสโตซิสต์จึงจะรู้ผลอีกครั้งค่ะ)

***#กรณีของครูก้อย วันที่ 24 มี.ค. 64 เก็บไข่ได้ 17 ใบ เป็นไข่สุก 13 ใบ ปฏิสนธิได้ 12 ใบ (12/13 ใบ คิดเป็น 92% เกินสถิติ!!) ชื่นใจมากๆ กับผลลัพธ์ที่เฝ้าบำรุงมาอย่างดีตลอด 6 เดือนค่ะ
อ่านครูก้อยรายงานผลการปฏิสนธิ พร้อมโชว์ภาพตัวอ่อน Day1

(คลิกอ่านเลยค่ะ)
https://www.facebook.com/349798678805371/posts/1162553280863236/

นั่นก็หมายความว่า ยิ่งเก็บไข่ได้มากเท่าไหร่ ก็มีลุ้นปฏิสนธิมากขึ้น ลุ้นจำนวนตัวอ่อนมากขึ้น และลุ้นอัตราการตั้งครรภ์มากขึ้นเท่านั้น!

แล้วอัตราการปฏิสนธิขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง
ครูก้อยสืบค้นข้อมูลมาฝากแม่ๆ แล้วไปศึกษาพร้อมกันเลยค่ะ
ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่ออัตราการปฏิสนธิ ได้แก่

อายุของฝ่ายหญิง
คุณภาพของเซลล์ไข่
คุณภาพของสเปิร์ม
ฝ่ายหญิงอายุ 35 ปีขึ้นไปเซลล์ไข่ด้อยคุณภาพ

ในทางการแพทย์ผู้หญิงอายุ 35 ปีขึ้นไปคือ ขาลงของวัยเจริญพันธุ์ อายุมากขึ้นจำนวนไข่ลดลง และคุณภาพก็เสื่อมลงด้วย โดยผู้หญิงวัย 35 up จะมีอัตราความผิดปกติของโครโมโซมเซลล์ไข่ถึง 50% และ สูงผิดปกติสูงขึ้นเรื่อยๆ เมื่ออายุเพิ่มขึ้น
จากงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร ศรีนครินทร์เวชสาร เมื่อปี 2015 ได้ศึกษาอัตราการปฏิสนธิโดยการทำ ICSI ในกลุ่มผู้หญิงอายุแตกต่างกัน พบว่า

กลุ่มอายุ 26-30 ปี มีอัตราปฏิสนธิ 87.3%
กลุ่มอายุ 36-40 ปี มีอัตราปฏิสนธิ 84.1%
กลุ่มอายุ 41-45 ปี มีอัตราปฏิสนธิ 71.6%

คุณภาพของเซลล์ไข่

จากการศึกษาเรื่อง Intracytoplasmic Sperm Injection Factors Affecting Fertilization
ได้สรุปสาเหตุที่มาจากคุณภาพของเซลล์ไข่ต่ออัตราการปฏิสนธิดังนี้
Oocyte Maturity (ความสมบูรณ์ เติบโตพร้อมที่จะปฏิสนธิ) คือ ไข่สุก นั่นเอง หากไข่ที่เก็บได้เป็นไข่ที่ยังไม่สุก (ไข่สุกสังเกตได้จาก Polar Body ซึ่งจะเป็นจุดเล็กๆยื่นออกมาจากเซลล์ไข่) อัตราปฏิสนธิก็จะลดลง
Oocyte Morphology (รูปร่าง ลักษณะของเซลล์ไข่) ที่สามารถบ่งชี้คุณภาพของเซลล์ไข่ ได้แก่

ความเรียบเนียนเนื้อไข่
ความยืดหยุ่นขณะทำ ICSI
รูปร่างทั่วไป สีไม่คล้ำ ไม่มีขยะเซลล์
มี 1 polar body และจุดไม่เล็กหรือใหญ่เกินไป
ไซโตพลาสซึมมีลักษณะไม่หยาบ สีไม่คล้ำ
เซลล์ไข่ที่ดี ไม่ควรมีช่องว่างระหว่างไซโตพลาสซึม กับ zona pellucida (perivitelline space) มากเกินไป
หากเซลล์ไข่มีลักษณะไม่ดีตามข้างต้น อัตราการปฏิสนธิก็จะต่ำลงค่ะ

คุณภาพของสเปิร์ม

จากการศึกษาเรื่อง Intracytoplasmic Sperm Injection Factors Affecting Fertilization
ได้สรุปสาเหตุจากความผิดปกติของสเปิร์มที่ส่งผลต่ออัตราปฏิสนธิ ได้แก่

Sperm Structural Defect
โครงสร้างของสเปิร์มผิดปกติ เช่น อาจมี vacuole ในส่วนหัว ซึ่งเป็นลักษณะที่บ่งชี้ว่า อสุจิตัวดังกล่าวอาจมีชิ้นส่วนของสารพันธุกรรมที่แตกหัก (DNA fragmentation)
Sperm DNA damage
DNA (Deoxyribonucleic acid) คือสารประกอบอินทรีย์โมเลกุลขนาดใหญ่ ที่บรรจุข้อมูลทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต ดังนั้นหาก DNA มีการแตกหักหรือเสียหาย จะส่งผลให้เซลล์มีการทำงานที่ผิดปกติ เมื่อมีการแบ่งเซลล์ ลักษณะที่ผิดปกตินี้จะถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น จนเกิดการกลายพันธุ์

อสุจิเป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศชายที่มีหน้าที่ในการปฏิสนธิกับเซลล์ไข่ และถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมสู่รุ่นลูก ดังนั้นระดับความเสียหายที่เกิดขึ้นใน DNA ของอสุจิ (Sperm DNA damage)
#ก็จะส่งผลทำให้อัตราการปฎิสนธิลดลง #อัตราการฝังตัวของตัวอ่อนลดลง
และมีอัตราการแท้งสูงขึ้นด้วย

DNA ในอสุจิแตกหักได้อย่างไร?

สาเหตุที่ทำให้ DNA ในอสุจิแตกหัก (Sperm DNA Fragmentation) มีหลายประการด้วยกัน เช่น การเกิดภาวะเครียดออกซิเดชั่น (Oxidative Stress) ซึ่งเป็นภาวะที่อสุจิมีสารอนุมูลอิสระมากเกินไป นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปร่างและการทำงานของอสุจิ จนเกิดการแตกหักของ DNA ในที่สุด

นอกจากนี้อายุที่เพิ่มขึ้น การสูบบุหรี่ และมลพิษในสิ่งแวดล้อม ก็สามารถทำให้ DNA เกิดความเสียหายและแตกหักได้

ดังนั้นอัตราการปฏิสนธิจึงขึ้นอยู่กับคุณภาพของไข่และสเปิร์มค่ะ ครูก้อยจึงเน้นย้ำว่าก่อนเข้าสู่กระบวนการทำเด็กหลอดแก้ว การบำรุงไข่และสเปิร์มให้แข็งแรง มีคุณภาพ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือน เป็น key หลักประการหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มโอกาสในความสำเร็จ เพราะการทำ ICSI ไม่สามารถเพิ่มคุณภาพของเซลล์ไข่และสเปิร์มได้ แต่สามารถคัดเลือกไข่ที่ดีและสเปิร์มที่ดีที่สุดจากที่เรามีได้

หากนำวัตถุดิบที่ไร้คุณภาพไปให้แพทย์ ผลที่ออกมาอาจต้องผิดหวังค่ะ ดูแลร่างกายให้แข็งแรง มีวินัย ตั้งใจบำรุงตั้งแต่ตอนนี้ เพื่อไข่และสเปิร์มที่สมบูรณ์ ที่จะกลายเป็นลูกน้อยของเราในอนาคตนะคะ

ครูก้อย.jpg

คุยกับครูก้อย/ทีมงาน

ครูก้อยเป็นผู้ก่อตั้ง บริษัท เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) จำกัด และเป็นเจ้าของเพจ BabyAndMom.co.th (เพจให้ความรู้สำหรับผู้มีบุตรยาก) ครูก้อยยินดีอย่างยิ่งที่จะแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ตรงตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ท่านใดที่ต้องการคุยกัน สามารถทัก LINE@ เข้ามาได้เลยนะคะ โดยจะมีครูก้อยและทีมงานคอยให้การต้อนรับค่ะ

bottom of page