top of page

7. สรุปมาให้ 4 สาเหตุ ทำไมฉีดเชื้อ IUI แล้วไม่สำเร็จ/ เต็ม

ทำ IUI จนท้อ😭 ฉีดเชื้อมาหลายครั้งก็ยังไม่ติด

คนเตรียมทำ IUI รีบเข้ามาฟังค่ะ

ครูก้อยมาสรุปให้สั้นๆ 4 ข้อค่ะ

bottom of page