top of page

1. รวม 9 เทคโนโลยีช่วยเพิ่มโอกาสมีบุตร

รอมานานไม่ท้องสักที😰 เพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์อย่างไรได้บ้าง

ครูก้อยรวมเทคโนโลยีทำลูกมาให้ครบ จบในคลิปเดียว! มาฟังกันค่ะ

ภาวะมีบุตรยาก หมายถึง

- การที่คู่สมรสไม่สามารถมีการตั้งครรภ์ได้

- โดยที่ทำการบ้านกันอย่างสม่ำเสมอ อาทิตย์ละ 2-3 ครั้ง

- และไม่ได้คุมกำเนิดมาเป็นระยะเวลา 1 ปี

- หรือระยะเวลา 6 เดือนในกรณีที่คู่สมรสฝ่ายหญิงที่มีอายุเกิน 35 ปีขึ้นไป


หากสำรวจแล้วครบตามเกณฑ์ข้างต้น ในทางการแพทย์คู่ของเราอยู่ในภาวะมีบุตรยากแล้วค่ะ สำหรับกรณีเช่นนี้ การท้องธรรมชาติอาจไม่ใช่หนทางที่จะทำให้เรามีเบบี๋ได้ง่ายซะแล้ว

วันนี้ครูก้อยสรุป 9 เทคโนโลยีรักษาผู้มีบุตรยากมาฝากค่ะ ฟังให้จบนะคะแม่ๆ

bottom of page