top of page

8. สอนนับวันไข่ตก เทสชุดทดสอบ LH

📣รู้ไว้? เพิ่มโอกาสท้อง! ใครปล่อยธรรมชาติอยู่มาเรียนรู้การใช้ชุดตรวจไข่ตกกันค่ะ วันนี้สอนใช้ชุดตรวจ LH แบบดิจิตอลเคลียร์บลูตัวม่วง🟣
👉ในปัจจุบันมีชุดตรวจคาดคะเนระยะการตกไข่ ซึ่งจะใช้กันมากในสตรีที่ต้องการที่จะตั้งครรภ์และต้องการที่จะกำหนดช่วงเวลาการมีเพศสัมพันธ์ให้ตรงกับในช่วงตกไข่หรือใกล้ช่วงตกไข่มากที่สุด โดยจะเป็นการตรวจหาฮอร์โมนกระตุ้นการตกไข่ (Luteinizing hormone – LH) ในปัสสาวะ ซึ่งปกติแล้วแล้วร่างกายจะหลั่งฮอร์โมน LH ออกมาในปริมาณน้อย จนถึงระยะ "ก่อนเวลาตกไข่" ฮอร์โมน LH จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และการตกไข่จะเกิดภายในเวลา 12-48 ชั่วโมง จึงทำให้ทราบช่วงเวลาตกไข่ได้ล่วงหน้า ถ้าหากมีเพศสัมพันธ์ภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากตรวจพบฮอร์โมน LH นี้อยู่ในระดับสูงสุด ก็จะทำให้มีโอกาสในการตั้งครรภ์ได้มากขึ้นค่ะ
😊
วันนี้ครูก้อยขอแชร์เคล็ดลับวิธีการใช้ชุดตรวจ LH แบบดิจิตอลเคลียร์บลูตัวม่วง ด้วยวิธีการแบบเข้าใจง่าย ๆ ใครที่กำลังจะเทสชุดตรวจ LH ทำตามครูก้อยในคลิปนี้เลยค่ะ แบบนี้ดวกมากค่ะ😁 มันสามารถตรวจช่วงเวลาไข่ตกได้จาก 2 ฮอร์โมน คือ เอสโตรเจน กับ LH แล้วแสดงผลบนหน้าจอดิจิตอล เพื่อคาดคะเนเวลาที่เหมาะสมในการจูจี๋..❤️

bottom of page