top of page

6. มดลูกสวยดูอย่างไร

มดลูกที่สวยพร้อมรับการฝังตัวของตัวอ่อนต้องมีลักษณะดังนี้ ☝🏻❗️
มดลูดของว่าที่คุณแม่ พร้อมแล้วหรือไม่
ครูก้อยชวนเช็ค มาดูกันค่ะ

#การเตรียมผนังมดลูก
นั้นอยู่ที่ตัวว่าที่คุณแม่เองที่จะต้องดูแลร่างกายทานอาหารที่บำรุงผนังมดลูก ซึ่งควรเตรียมตัวมาอย่างน้อยล่วงหน้า 3 เดือนก่อนการเก็บไข่ หลังเก็บไข่แล้วก็ต้องยิ่งบำรุงเพื่อเตรียมผนังมดลูกให้หนาและเป็นไปตามเกณฑ์ก่อนย้ายตัวอ่อนค่ะ

ซึ่งแม่มีเวลาในการเตรียมอย่างน้อย 2-3 รอบเดือน ไม่ต้องรีบย้ายตัวอ่อนทันทีนะคะ เพราะเราได้ตัวอ่อนคัดโครโมโซมผ่านรอไว้แล้ว เท่ากับสำเร็จไป 75% แล้วค่ะ อีก 25% อยู่ที่ความพร้อมของผนังมดลูกและการดูแลตัวเองหลังใส่ตัวอ่อน ครูก้อยเป็นกำลังใจให้แม่ๆสมหวังในเร็ววันนะคะ

bottom of page