top of page
OvaAll
วิตามินโอวาออลล์

OvaAll
วิตามินโอวาออลล์

2,490 บาท

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

คำจำกัดความของผลิตภัณฑ์


โอวาออล์ (OvaAll) เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับสตรีที่วางแผนตั้งครรภ์


ประกอบด้วย 4 เม็ด ได้แก่ โฟลิค น้ำมันปลา โคเอนไซม์คิวเท็น และมัลติวิตามินและแร่ธาตุ 21 ชนิด เพื่อเสริมสร้างสุขภาพของสตรีที่เตรียมตัวปล่อยท้องธรรมชาติและผู้ที่กำลังเตรียมตัวเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์


ความสำคัญ / ที่มาของผลิตภัณฑ์


สำหรับแม่ๆ ที่กำลังบำรุงเตรียมตัวตั้งครรภ์ การรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่และหลากหลายเป็นสิ่งที่จำเป็นมากเพื่อให้แม่ๆ ได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนในแต่ละวัน ซึ่งในการรับประทานอาหารนั้นต้องยึดหลักการรับประทานให้ถูกหลักโภชนาการด้วยค่ะ


อย่างไรก็ตาม การรับประทานอาหารเพียงอย่างเดียวอาจทำให้เราได้รับสารอาหารไม่เพียงพอในแต่ละวัน เพราะเรารับประทานในปริมาณน้อย และสารอาหารบางชนิดร่างกายสามารถดูดซึมได้น้อยในรูปแบบของอาหาร และเราไม่สามารถมั่นใจได้ว่าในอาหารแต่ละมื้อเราได้รับวิตามินที่เพียงพอตามปริมาณที่ร่างกายต้องการได้รับหรือไม่ ดังนั้น หลักในการบำรุงเตรียมตั้งครรภ์คือการทานวิตามินเสริม ครูก้อยจะเน้นเรื่องโภชนาการเป็นหลัก เพราะอาหารสำคัญที่สุด แต่ก็ไม่ขาดเรื่องวิตามินเสริมที่จะทำให้ร่างกายเราได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนและจำเป็นสำหรับคนที่เตรียมตัวเป็นคุณแม่ค่ะ


จากงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Clinical Medicine Insights: Women's Health เมื่อปี 2019 ได้รวบรวมผลการศึกษา ถึงความสำคัญของ micronutrients ซึ่งได้แก่วิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นที่ผู้หญิงวางแผนท้องควรได้รับล่วงหน้าก่อนตั้งครรภ์ ศึกษาพบว่าสาเหตุของภาวะมีบุตรยากนอกจากการทานอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการ การขาดวิตามินและแร่ธาตุก็เป็นสาเหตุหนึ่ง เพราะวิตามินและแร่ธาตุมีบทบาทสำคัญในการช่วยเสริมให้ระบบต่างๆในร่างกายทำงานได้อย่างปกติและสมบูรณ์ รวมถึงระบบสืบพันธุ์ด้วย


การได้รับวิตามินและแร่ธาตุที่เพียงพอก่อนตั้งครรภ์ส่งผลต่อภาวะเจริญพันธุ์ ดังต่อไปนี้


1. ช่วยลดความเสี่ยงทารกพิการแต่กำเนิด วิตามินที่สำคัญที่ช่วยในเรื่องนี้ได้แก่ โฟเลต หรือ กรดโฟลิก หรือ กลุ่มวิตามินบี


2. ส่งผลต่อคุณภาพและการเจริญเติบโตของเซลล์ไข่ (oocyte quality and maturation) ได้แก่ อิโนซิทอล (Inositol) และ โคเอ็นไซม์คิวเท็น (Coenzyme Q10) ที่ช่วยเพิ่มพลังงานให้เซลล์ไข่ ทำให้ไข่สมบูรณ์


3. เพิ่มอัตราการปฏิสนธิ (fertilization) การได้รับอิโนซิทอลและ Fish Oil รวมถึง Zinc ช่วยให้เซลล์ไข่สมบูรณ์ ไข่สุก พร้อมปฏิสนธิ


4. ช่วยให้การฝังตัวของตัวอ่อนดีขึ้น (implantation) วิตามินดี ช่วยในการฝังตัวของตัวอ่อน มีงานวิจัยศึกษาพบว่าผู้หญิงที่ขาดวิตามินดีมีอัตราการฝังตัวของตัวอ่อนต่ำกว่าผู้หญิงที่ได้รับวิตามินดีเพียงพอ


5. ช่วยในการเจริญเติบโตของตัวอ่อน (embryo development) การทานกรดโฟลิกให้เพียงพอก่อนตั้งครรภ์ช่วยให้ตัวอ่อนพัฒนาไปอย่างสมบูรณ์ สร้างอวัยวะอย่างครบถ้วน ลดความเสี่ยงทารกพิการ


6. ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่งเป็นศัตรูตัวร้ายของภาวะเจริญพันธุ์ วิตามิน A, E, และ C เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ปกป้องเซลล์ไข่จากการถูกทำลายจากอนุมูลอิสระ และช่วยให้การทำงานของระบบสืบพันธุ์เป็นปกติ

ดังนั้น สตรีที่เตรียมตั้งครรภ์ควรทานวิตามินและแร่ธาตุให้เพียงพอเพื่อบำรุงร่างกายให้สุขภาพดี แข็งแรง พร้อมมีบุตรนะคะ


คุณสมบัติ / Benefit


(1) มีโฟลิก


ข้อมูลจากกรมอนามัยระบุว่าการเตรียมความพร้อมในการตั้งครรภ์ที่มีคุณภาพนั้นสำคัญมาก ผู้ที่วางแผนจะมีลูกควรรับประทานธาตุเหล็กและโฟลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 12 สัปดาห์ เนื่องจากในช่วง 1 เดือนแรกของการตั้งครรภ์เป็นช่วงสำคัญของการพัฒนาสมองและระบบประสาท ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่หญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่มักจะยังไม่ทราบว่าตั้งครรภ์


ดังนั้นควรเสริมธาตุเหล็กและโฟลิกอย่างต่อเนื่องตลอดการตั้งครรภ์เพื่อช่วยให้คลอดอย่างปลอดภัยและลดความเสี่ยงต่อการพิการแต่กำเนิด นอกจากนี้ องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำให้ผู้วางแผนท้องควรได้รับกรดโฟลิก 400 ไมโครกรัมต่อวัน และหญิงตั้งครรภ์ควรได้รับกรดโฟลิก 800 ไมโครกรัมต่อวัน


(2) มี Co-enzyme Q10


ในเซลล์ไข่จะมีไมโตคอนเดรีย (Mitochondria) ซึ่งทำหน้าที่ในการผลิตพลังงานให้กับเซลล์ไข่ โดยพลังงานดังกล่าวจะอยู่ในรูปของ ATP (Adenosine Triphosphate) ซึ่งเป็นพลังงานพื้นฐานของเซลล์ เปรียบเสมือนโรงงานไฟฟ้าที่คอยสร้างพลังงานให้กับเซลล์ต่างๆ ทำงานได้ดีขึ้น และทำให้เซลล์ไข่มีพลังในการแบ่งตัวได้อย่างเป็นปกติ


จากงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Reproductive Biology and Endocrinology ปี 2018 พบว่าเมื่อผู้หญิงอายุเพิ่มมากขึ้น ประสิทธิภาพในการทำงานของไมโตคอนเดรียลดลง ทำให้เซลล์ไข่ไร้พลัง นอกจากนี้งานวิจัยในวารสาร Fertility and Sterility ปี 2009


พบว่า Co-enzyme Q10 ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของรังไข่ ทำให้ไข่มีคุณภาพมากขึ้น โดยการทดลองในหนูทดลองที่มีอายุมากสรุปว่าการทาน Co-enzyme Q10 อาจช่วยเพิ่มคุณภาพของเซลล์ไข่ในผู้หญิงที่มีอายุมาก

อีกงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Fertility and Sterility ปี 2020 ทำการทดลองกับผู้หญิงอายุมาก (อายุ 38-46 ปี)


พบว่าการรับประทาน Co-enzyme Q10 ช่วยเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตของเซลล์ไข่ รวมถึงลดอัตราการแบ่งเซลล์และโครโมโซมผิดปกติของเซลล์ไข่อีกด้วย


(3)มีน้ำมันปลา


น้ำมันปลา (Fish Oil) ประกอบด้วยกรดไขมันโอเมก้า 3 ที่จำเป็นต่อร่างกาย และเป็นสารอาหารสำคัญที่ร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้ จึงจำเป็นต้องได้รับจากการรับประทานอาหารหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร


งานวิจัยจาก University of Colorado Advanced Reproductive Medicine ปี 2016 ที่นำเสนอในที่ประชุม American Society for Reproductive Medicine Meeting


พบว่า หนูทดลองที่รับโอเมก้า 3 มีไข่ที่อยู่ในภาวะเจริญพันธุ์และสามารถปฏิสนธิกลายเป็นตัวอ่อนที่มีชีวิตได้มากกว่า ซึ่งไข่ที่มีคุณภาพนี้มีโอกาสที่จะพัฒนาไปเป็นตัวอ่อนที่มีคุณภาพได้ในอนาคต (embryo development)


นักวิจัยสรุปเบื้องต้นว่าโอเมก้า 3 มีส่วนช่วยเพิ่มภาวะเจริญพันธุ์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานของรังไข่ การตกไข่ (ovarian reserve) และเพิ่มคุณภาพของเซลล์ไข่


ต่อมาในปี 2017 University of Colorado Advanced Reproductive Medicine ได้ศึกษาอย่างต่อเนื่องในผลของการทานโอเมก้า 3 ต่อภาวะเจริญพันธุ์


งานวิจัยในปี 2017 ที่นำเสนอในงานสัมมนา Endocrine Society พบว่าการรับประทานโอเมก้า 3 ช่วยเพิ่มฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน ทำให้ไข่ตกเป็นปกติขึ้น และฮอร์โมนตัวนี้มีส่วนช่วยให้มดลูกพร้อมรับการฝังตัวของตัวอ่อน นอกจากนี้ยังช่วยลดการอักเสบเรื้อรัง ระดับค่าความอักเสบของผู้หญิงในกลุ่มทดลองลดลงอย่างมีนัยสำคัญ


งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร The American Journal of Clinical Nutrition ปี 2016 ศึกษาพบว่าการรับประทานอาหารที่มีโอเมก้า 3 สูงมีส่วนช่วยลดภาวะไข่ไม่ตก (anovulation) และช่วยเพิ่มระดับฮอร์โมนโปรเจสเตอโรน ซึ่งเป็นฮอร์โมนตัวสำคัญในการทำให้มดลูกหนาตัวเตรียมพร้อมสำหรับการตั้งครรภ์


(4)วิตามินและแร่ธาตุรวม


งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Clinical Medicine Insights: Women's Health ปี 2019 รวบรวมผลการศึกษาถึงความสำคัญของ micronutrients ซึ่งได้แก่วิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นที่ผู้หญิงวางแผนท้องควรได้รับล่วงหน้าก่อนตั้งครรภ์


งานวิจัยพบว่าสาเหตุของภาวะมีบุตรยากนอกจากการทานอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการ การขาดวิตามินและแร่ธาตุก็เป็นสาเหตุหนึ่ง เพราะวิตามินและแร่ธาตุมีบทบาทสำคัญในการช่วยเสริมให้ระบบต่างๆในร่างกายทำงานได้อย่างปกติและสมบูรณ์ รวมถึงระบบสืบพันธุ์ การได้รับวิตามินและแร่ธาตุที่เพียงพอนอกจากจะส่งผลให้ผู้หญิงมีลูกง่ายขึ้นแล้ว ยังช่วยลดความเสี่ยงทารกพิการแต่กำเนิด ส่งผลต่อคุณภาพและการเจริญเติบโตของเซลล์ไข่ (oocyte quality and maturation) การปฏิสนธิ (fertilization) การฝังตัวของตัวอ่อน (implantation) การเจริญเติบโตของตัวอ่อน (embryo development) และช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระซึ่งเป็นศัตรูตัวร้ายของภาวะเจริญพันธุ์


วิตามินและแร่ธาตุที่สำคัญ ได้แก่ วิตามิน B รวม (B1, B2, B3, B5, B6, B12), วิตามิน C, วิตามิน D, วิตามิน E, วิตามิน K1, Inositol, Zinc, Manganese, Selenium, เหล็ก, ทองแดง, Beta Carotene, และไอโอดีน เป็นต้น


ส่วนประกอบ


ใน 1 ซอง ประกอบด้วย


เม็ดที่ 1: โฟลิก (Folic) 400 mcg


เม็ดที่ 2: มัลติวิตามินและแร่ธาตุรวมกว่า 20 ชนิด เช่น ธาตุเหล็ก (Iron) อิโนซิทอล (Inositol) วิตามิน D3


เม็ดที่ 3: น้ำมันปลา (Fish oil) 500 mg


เม็ดที่ 4: โคเอ็นไซม์ คิวเท็น (Coenzyme Q10) 30 mg + น้ำมันจมูกข้าว 470 mg


เหมาะสำหรับ ?


(1) สตรีเตรียมตั้งครรภ์ธรรมชาติ


(2) สตรีที่เตรียมเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์ IUI IVF ICSI


วิธีรับประทาน


รับประทานวันละ 1 ซอง (4 เม็ด: 2 แคปซูล + 2 ซอฟท์เจล) พร้อมอาหารมื้อใดก็ได้


- ควรเริ่มรับประทานล่วงหน้าอย่างน้อย 3 เดือนเพื่อเตรียมความพร้อมของร่างกาย


- หากตั้งครรภ์แล้ว ยังสามารถรับประทานต่อได้ตามคำแนะนำของแพทย์


ขนาดบรรจุ


1 กล่องมี 30 ซอง (4 เม็ดต่อซอง) ราคากล่องละ 2,490 บาท


การเก็บรักษา


(1) เก็บในที่แห้งและเย็น หลีกเลี่ยงความร้อนและแสงแดด เก็บให้พ้นมือเด็ก


(2) เม็ดวิตามินอาจติดกันภายในซองจากสภาวะธรรมชาติ แต่ไม่มีผลต่อคุณภาพของวิตามิน


หมายเหตุ : สีของวิตามินอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย เนื่องจากแคปซูลทำจากพืช (vegetable capsule)  มีประโยชน์โดยการที่ย่อยง่าย ปล่อยตัวยาได้อย่างรวดเร็ว มีความเป็นปลอดภัยและอ่อนโยนกับกระเพาะอาหาร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสีไม่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของวิตามิน


มาตรฐานการผลิต


(1) ผ่านการรับรองและประกันคุณภาพการผลิตและการจัดการความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตาม GHPs สากล HACCP และ ISO22000


(2) ผลิตจากโรงงานที่มีห้องแล็บที่ได้มาตรฐาน ผ่านการรับรอง ISO/IEC 17025 : 2017


เลขที่ อย.


(1) OvaAll Folic : 74-1-07455-5-0651


(2) OvaAll Folic plus Multivitamins: 74-1-07455-5-0648


(3) OvaAll Fish Oil : 74-1-07455-5-0652


(4) OvaAll Q10: 74-1-07455-5-0647


คำแนะนำเพิ่มเติม/ ข้อควรระวัง


(1) ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ปลาทะเลหรือน้ำมันปลา


(2) ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ในผู้ที่มีปัญหาเรื่องการแข็งตัวของเลือด หรือกำลังใช้ยาต้านการแข็งตัวของเลือด


หมายเหตุ:


- ผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล


- ไม่มีผลในการป้องกันหรือรักษาโรค


- อ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภค


- ควรกินอาหารหลากหลายครบ 5 หมู่ ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

วิดีโอแนะนำผลิตภัณฑ์

คลิกอ่านรายงานผลตัวอ่อนครูก้อย

ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานการผลิต

รีวิวผลิตภัณฑ์