top of page
Ferty Probiotics By KruKoy เฟอร์ตี้ โพรไบโอติกส์ บาย ครูก้อย

Ferty Probiotics By KruKoy เฟอร์ตี้ โพรไบโอติกส์ บาย ครูก้อย

1,990 บาท

รายละเอียดผลิตภัณฑ์


จากประสบการณ์ที่ครูก้อยให้คำปรึกษากับแม่ ๆ ผู้มีบุตรยากในเพจ http://BabyAndMom.co.th  มาถึง 7 ปี ทำให้ครูก้อยได้ทราบถึงปัญหาที่ส่งผลต่อการมีบุตรยาก ว่ามีหนึ่งสาเหตุที่ทุกคนมองข้าม และอาจจะเป็นรูรั่วที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จในการตั้งครรภ์ นั่นคือเรื่องของจุลินทรีย์ในลำไส้ จุลินทรีย์ในช่องคลอด จุลินทรีย์ในรังไข่ และจุลินทรีย์ในมดลูก ซึ่งปัจจุบันมีงานวิจัยใหม่ ๆ ออกมาค่อนข้างมากเกี่ยวข้องกับจุลินทรีย์ชนิดดีที่เรียกว่าโพรไบโอติกส์ ซึ่งส่งผลต่อภาวะเจริญพันธุ์


งานวิจัยพบว่า การมีโพรไบโอติกส์ที่ไม่สมดุลในระบบสืบพันธุ์และลำไส้ ส่งผลให้ภูมิคุ้มกันแย่ลง และเพิ่มค่าการอักเสบในร่างกาย ซึ่งส่งผลต่อโรคทางสูติศาสตร์และภาวะมีบุตรยาก เช่น การติดเชื้อในช่องคลอดเนื่องจากจุลินทรีย์ที่ไม่ดี (Escherichia coli และ Staphylococcus aureus)


 มากขึ้น ทำให้ pH ในช่องคลอดไม่สมดุล ส่งผลต่อการตายของสเปิร์ม และทำให้อัตราการปฏิสนธิต่ำลง นอกจากนี้ยังมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโรคทางสูติศาสตร์อื่น ๆ อีกมากมาย เช่น ท่อนำไข่อุดตัน, การติดเชื้อในอุ้งเชิงกราน, ทางเดินปัสสาวะ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ทั้งหมดนี้เกิดจากความไม่สมดุลของจุลินทรีย์ในระบบสืบพันธุ์


การมีรอบเดือนที่ไม่ปกติหรือภาวะ PCOS มักเกิดจากภาวะดื้ออินซูลินหรือระดับน้ำตาลในเลือดที่สูง โดยงานวิจัยพบว่าโพรไบโอติกส์สามารถช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้ และช่วยในการรักษา PCOS รวมถึงป้องกันภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์

โพรไบโอติกส์สัมพันธ์กับการฝังตัวอ่อน งานวิจัยล่าสุดพบว่าหากมีโพรไบโอติกส์ เช่น แลคโตบาซิลัสและบิฟิโดแบคทีเรียม มากกว่า 80% ในเยื่อบุโพรงมดลูก จะเพิ่มโอกาสในการฝังตัวอ่อนสำเร็จ ดังนั้น การไม่สำเร็จในการฝังตัวอ่อนหรือการแท้งซ้ำ ๆ อาจเกิดจากความไม่สมดุลของโพรไบโอติกส์ นอกจากนี้ ค่าการอักเสบในร่างกาย ส่งผลต่อคุณภาพของไข่และตัวอ่อน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการฝังตัวอ่อนในกระบวนการทำเด็กหลอดแก้ว (ICSI) และค่าการอักเสบนี้เกิดจากร่างกายของคุณแม่ที่มีภูมิคุ้มกันไม่ดี


70 % ของภูมิคุ้มกันเริ่มต้นที่ลำไส้ ซึ่งเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญไม่แพ้สมอง ลำไส้ไม่เพียงแต่มีหน้าที่ย่อยอาหาร แต่ยังเชื่อมโยงกับระบบประสาท, การขับถ่าย, ระบบภูมิคุ้มกัน และการสืบพันธุ์ หากลำไส้อ่อนแอหรือมีจุลินทรีย์ชนิดดี (โพรไบโอติกส์) น้อย อาจเกิดการบุกรุกของจุลินทรีย์หรือแบคทีเรียที่ไม่ดีเข้าสู่ลำไส้ ทำลายจุลินทรีย์เจ้าถิ่น ซึ่งเป็นจุลินทรีย์ชนิดดีที่คอยปกป้องร่างกายเราอยู่ ทำให้ภูมิคุ้มกันต่ำลง เจ็บป่วยได้ง่าย เกิดค่าการอักเสบในร่างกาย และนำไปสู่การตั้งครรภ์ที่ยากขึ้น


สำหรับแม่ที่กำลังวางแผนทำเด็กหลอดแก้ว ควรปรับสมดุลสุขภาพลำไส้ ด้วยการทานโพรไบโอติกส์เสริมก่อนอย่างน้อย 1-2 เดือน เพื่อป้องกันอาการท้องผูกขณะใส่ตัวอ่อน และเพื่อลดอาการท้องผูกในระหว่างการตั้งครรภ์ การนั่งชักโครกนานหรืออาการอื่น ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการฝังตัวของตัวอ่อนหรือเกิดการแท้ง แม่ ๆ ที่อยู่ในช่วงใส่ตัวอ่อนควรหลีกเลี่ยงการทานยาถ่ายหรือไฟเบอร์ดีท็อก เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ และอาจทำให้ลำไส้บีบรัดแรง ซึ่งส่งผลต่อการฝังตัวของตัวอ่อน ดังนั้นการทานโพรไบโอติกส์เป็นวิธีที่ดีในการแก้ปัญหานี้


แม่ ๆ ที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร เช่น การมีแก๊สมากในกระเพาะ หรือท้องอืด อาจมีผลกระทบต่อการฝังตัวของตัวอ่อน เนื่องจากแก๊สเกิดจากการหมักอาหารในลำไส้ ส่งผลให้สภาวะแวดล้อมในลำไส้เป็นพิษ และตัวอ่อนได้รับความเสียหาย อาจทำให้ตัวอ่อนมีคุณภาพต่ำหรือตัวอ่อนตายในที่สุด นอกจากนี้ โพรไบโอติกส์สามารถช่วยปรับปรุงสภาพลำไส้ ลดปัญหาท้องผูก และป้องกันการท้องเสีย ซึ่งสำคัญสำหรับการใส่ตัวอ่อนในกระบวนการทำเด็กหลอดแก้วให้ประสบความสำเร็จ

ด้วยเหตุนี้ ครูก้อยจึงคิดค้นผลิตภัณฑ์ Ferty Probiotics ขึ้นมาเพื่อเก็บทุกเม็ด เติมทุกจุด อุดทุกรูรั่ว ให้กับแม่ ๆ ที่อยากมีลูกได้รับประทานเสริมโพรไบโอติกส์ชนิดดี ที่เหมาะสมกับสตรีวางแผนตั้งครรภ์ โดยผลิตภัณฑ์นี้มีประโยชน์ดังนี้ค่ะ


1.ป้องกันการเข้าถึงของเชื้อโรคที่ผิวเยื่อบุลำไส้ โดยการสร้างเกราะป้องกัน


2.ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อที่ไม่ดี และเชื้อที่ไม่สมดุลในร่างกาย ซึ่งสามารถนำไปสู่ปัญหาสุขภาพต่างๆ เช่น การติดเชื้อในช่องคลอด, ท่อนำไข่อุดตัน, pH ในช่องคลอดไม่สมดุล, การติดเชื้อในอุ้งเชิงกราน, การติดเชื้อที่ทางเดินปัสสาวะ, และการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็นต้น


3.ช่วยสังเคราะห์โฟเลต ซึ่งมีส่วนในการสร้างตัวอ่อน และป้องกันความผิดปกติของระบบประสาท ภาวะไม่มีเนื้อสมอง ภาวะหลอดประสาทไม่ปิด (Neural tube defect (NTDs)) ซึ่งอาจนำมาซึ่งความพิการแต่กำเนิดของทารก


4.เพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมวิตามิน ซึ่งสำคัญสำหรับการบำรุงร่างกายในช่วงก่อนการตั้งครรภ์ หากลำไส้ของเราเป็นลำไส้ที่ถูกเกาะไปด้วยจุลินทรีย์ก่อโรค และระบบลำไส้ทำงานไม่ดี การดูดซึมอาหารหรือการกระตุ้นสร้างวิตามินต่างๆ จะไม่เต็มประสิทธิภาพ


5.เหนี่ยวนำการกระตุ้นการตอบสนองต่อภูมิคุ้มกัน และช่วยลดปัญหาทางลำไส้ เช่น ท้องผูก หรือท้องเสีย เมื่อระบบลำไส้สมดุล จะนำพาไปสู่การกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้เข้าสู่ภาวะสมดุลที่ดีได้ทั้งระบบในร่างกาย ซึ่งภูมิคุ้มกันที่ดีนำไปสู่ภาวะมีบุตรง่าย


6.รักษาสมดุล pH ของจุลินทรีย์ในลำไส้และมดลูก ซึ่งสำคัญสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ เนื่องจากขณะตั้งครรภ์ ร่างกายของแม่ๆ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงของจุลินทรีย์ที่ดี (Probiotics) ที่ลดลง อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่างๆ ตามมา เช่น ท้องเสียได้ง่าย การดูดซึมอาหารไม่ดี มีอาการท้องผูก ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้ง่าย หรือ ติดเชื้อบริเวณช่องคลอด เป็นต้น


7.ช่วยเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในลำไส้ ลดแก๊สพิษ และส่งเสริมการฝังตัวของตัวอ่อน


8.งานวิจัยพบว่า การรับประทานโพรไบโอติกส์สามารถช่วยลดภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ และควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้


9.แม่ๆ ที่รับประทานโพรไบโอติกส์อย่างต่อเนื่อง จะสามารถส่งต่อภูมิคุ้มกันให้กับลูกน้อย โดยทารกจะได้รับโพรไบโอติกส์ทางรกและน้ำคร่ำ ซึ่งจะช่วยป้องกันการติดเชื้อ และงานวิจัยพบว่า โพรไบโอติกส์จะช่วยยับยั้งการติดเชื้อได้ ช่วยเพิ่มน้ำหนักทารกที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ ลดระยะเวลาการอยู่โรงพยาบาลของทารก มีน้ำหนักแรกคลอดตามเกณฑ์ ลดอาการภูมิแพ้ในเด็ก และช่วยป้องกันการติดเชื้อ หลังตั้งครรภ์โพรไบโอติกส์จะส่งต่อผ่านน้ำนม ซึ่งเมื่อลูกได้ดูดนมแม่ก็จะได้รับโพรไบโอติกส์ชนิดดีอีกช่องทางหนึ่ง ทำให้ลูกมีภูมิคุ้มกันที่ดี


สำหรับคุณแม่ที่กำลังวางแผนการผ่าคลอด การดูแลสุขภาพร่างกายในช่วงการตั้งครรภ์เป็นสิ่งที่สำคัญ โพรไบโอติกส์เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ครูก้อยแนะนำ เนื่องจากในช่วงการผ่าคลอด อาจต้องมีการใช้ยาปฏิชีวนะ ซึ่งอาจส่งผลต่อความสมดุลของแบคทีเรียในร่างกาย โพรไบโอติกส์จึงมีความสำคัญในการช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและดูแลสุขภาพลำไส้


ผลิตภัณฑ์ Ferty Probiotics ของครูก้อยได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์และให้นมบุตร โดยมีส่วนผสมของพรีไบโอติกส์ที่ช่วยเสริมสร้างอาหารให้กับโพรไบโอติกส์ ทำให้วงจรชีวิตของโพรไบโอติกส์ยาวนานขึ้น ผลิตภัณฑ์นี้ใช้ Larch arabinogalactan extract ซึ่งนำเข้าจากสวิตเซอร์แลนด์ และมีการรับรองจากสิทธิบัตร ResistAid® ว่าปลอดภัยสำหรับการบริโภค


โพรไบโอติกส์ที่ครูก้อยเลือกใช้มีความปลอดภัยและมีการวิจัยรองรับ นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นและอเมริกา ประกอบด้วยโพรไบโอติกส์

 2 กลุ่ม ได้แก่ Lactobacillus และ Bifidobacterium ทั้งหมด 9 สายพันธุ์ 


ประกอบด้วย: 

Lactobacillus rhamnosus HN001

Lactobacillus acidophilus La-14

Lactobacillus acidophilus NCFM

Bifidobacterium lactis HN019

Lactobacillus gasseri

Lactobacillus crispatus

Bifidobacterium longum BB536

Bifidobacterium breve 

M-16V  

Bifidobacterium breve B-3 


ซึ่งทั้ง 9 สายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ที่มีการวิจัยรองรับว่าปลอดภัยและให้ผลลัพธ์ที่ดี

นอกจากนี้ ครูก้อยยังใส่ผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงอีก 5 ชนิด 


ได้แก่: ส้มสีเลือด 3 สายพันธุ์ (Moro, Tarocco และ Sanguinello) ภายใต้สิทธิบัตร Red Orange Complex® จากประเทศอิตาลี, สารสกัดมะขามป้อม จากประเทศอินเดีย, ผลคามู คามู ซึ่งเป็นแหล่งวิตามินซีสูง, วิตามินซี 50 มิลลิกรัม และสารสกัดจากแบล็คเคอร์แรนท์จากประเทศญี่ปุ่น


สารสกัดเหล่านี้มีคุณสมบัติที่ดีในการต้านอนุมูลอิสระและส่งเสริมสุขภาพ

ครูก้อยเลือกใช้ส่วนประกอบที่ดีและมีคุณภาพสำหรับผลิตภัณฑ์ Ferty Probiotic โดยเฉพาะในเรื่องของไฟเบอร์จากลูกพีชที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งช่วยในเรื่องของการขับถ่าย เหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาท้องผูก


นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ยังมีกรดโฟลิค 200 ไมโครกรัม ที่เป็นส่วนสำคัญในการบำรุงสุขภาพทั่วไป แนะนำให้รับประทานคู่กับผลิตภัณฑ์ OvaAll ที่มีกรดโฟลิค 200 ไมโครกรัม ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก เพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีของคุณแม่และทารก


สุดท้ายนี้ ครูก้อยขอแนะนำผลิตภัณฑ์ Ferty Probiotics ที่พัฒนามาจากงานวิจัยใหม่ล่าสุด ให้มั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัย Ferty Probiotics มีส่วนผสมของโพรไบโอติกส์ 9 สายพันธุ์ในอัตราส่วนที่เหมาะสม #FertyProbiotic โพรไบโอติกส์สายพันธุ์ที่เหมาะสำหรับคุณ


ด้วยส่วนผสมหลักที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของร่างกาย:


1.Probiotics


Lactobacillus rhamnosus HN001 (HOWARU® Feminine Health)
ช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ชนิดดีในช่องคลอดและปรับสมดุล pH


Lactobacillus acidophilus La-14 (HOWARU® Feminine Health) ช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ชนิดดีในช่องคลอด


Lactobacillus acidophilus NCFM (Howaru Balance) ช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ชนิดดีในลำไส้


Bifidobacterium lactis HN019 (Howaru Balance) ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติ


Bifidobacterium longum BB536 (Morinaga) จากงานวิจัยพบว่าช่วยลดเชื้อ Bacteroides fragilis


Bifidobacterium breve M-16V (Morinaga) ช่วยเพิ่มการดูดซึม polyphenol


Bifidobacterium breve B-3 (Morinaga) ช่วยทำให้ผนังลำไส้สมบูรณ์ขึ้น


Lactobacillus gasseri ช่วยลดการสะสมของไขมัน


Lactobacillus crispatus ช่วยส่งเสริมสุขภาพระบบทางเดินปัสสาวะของผู้หญิง


2.Prebiotics
Larch arabinogalactan extract
มีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติกส์ที่เป็นอาหารของจุลินทรีย์ ช่วยเพิ่มจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้และไม่ทำให้ลำไส้บีบตัว อีกทั้งยังช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกัน


3.Antioxidant

  • Blood orange extract (Red Orange Complex®) สกัดจากส้มสีแดง 3 สายพันธุ์จากประเทศอิตาลี (Moro, Tarocco และ Sanguinello) อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ เช่น แอนโธไซยานิน, ฟลาโวนอยด์, ไฮดรอกซินนามิก, และแอสคอร์บิกแอซิด

  • Emblic extract สารสกัดจากมะขามป้อม มีส่วนประกอบของควอซิทิน, กรดฟิลเลมลิก, กรดแกลลิก, แทนนิน, ฟลาโวนอยด์, เพคติน และวิตามินซี

  • Camu camu extract สารสกัดจากผลคามูคามู เป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงกว่าส้ม และยังมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง

  • Blackcurrant Extract สารสกัดจากแบล็คเคอร์แรนท์ เป็นแหล่งของ Anthocyanins และวิตามิน C ที่มีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ

  • Calcium Ascorbate Dihydrate (Vitamin C) มีคุณสมบัติในการต้านอนุมูลอิสระ สามารถทำงานร่วมกับวิตามิน E


4.Immunity
Yeast beta-glucan เป็นสารประกอบในกลุ่มโพลีแซคคาไรด์ (Polysaccharide) ซึ่งเกิดจากการเพาะเลี้ยงยีสต์ (Saccharomyces cerevisiae) ที่ใช้ทำขนมปัง โดยยีสต์ชนิดนี้จะสร้างใยอาหาร เบต้ากลูแคนบริสุทธิ์ซึ่งเป็นสารที่มาจากธรรมชาติ 100%


5.Fiber
Peach fiber เป็นผลไม้ที่มีไฟเบอร์สูง โพแทสเซียม วิตามิน และสารแอนตี้ออกซิแดนท์ ช่วยบำรุงผิวพรรณ เพิ่มปริมาณไฟเบอร์ชนิดละลายน้ำและไม่ละลายน้ำให้แก่ร่างกาย และมีคุณสมบัติเป็น Anti-Glycation ที่ช่วยไม่ให้ผิวคล้ำ แห้งกร้าน


6.Folic
Folic acid ช่วยในกระบวนการผลิตเซลล์ใหม่ โดยเฉพาะผู้ที่ตั้งครรภ์ อาจช่วยป้องกันความพิการแต่กำเนิดของสมองและกระดูกสันหลัง

วิดีโอแนะนำผลิตภัณฑ์

คลิกอ่านรายงานผลตัวอ่อนครูก้อย

ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์

มาตรฐานการผลิต

รีวิวผลิตภัณฑ์