top of page

7. 15 เทคนิคเพื่อการนอนที่ดี มีลูกง่าย

เทคนิคมีลูกง่าย อยากท้องต้องทำอย่างไร? 15 เคล็ดลับเพื่อการนอนหลับที่ดี มีลูกง่าย 🤰

📣แม่ๆรู้ไหม ปัญหาการนอนไม่หลับ หลับยาก นอนดึก ส่งผลต่อภาวะเจริญพันธ์ุ เป็นสาเหตุหนึ่งของการมีลูกยากนะคะ วันนี้ครูก้อยมีเคล็ดลับ เทคนิคการนอนอย่างไรให้มีคุณภาพ ฟังไลฟ์นี้ให้จบนะคะ🥰

bottom of page