top of page

3. ดูยังไง ไข่สวย

ครูก้อยสอนดูไข่ ไข่ใบไหนสวย ไข่ใบไหนพัง

เพราะคุณภาพไข่สำคัญต่อคนทำเด็กหลอดแก้ว ☝🏻🥚

ดูเป็น รู้ก่อน บำรุงก่อน แล้วไปเก็บไข่ เพื่อเพิ่มโอกาสได้ไข่สวย กลายเป็นตัวอ่อนที่มีคุณภาพค่ะ


คู่สมรสที่พยายามปั๊มเบบี๋ด้วยวิธีธรรมชาติ แต่ยังไม่สำเร็จอาจเป็นเพราะเซลล์ไข่ของฝ่ายหญิงด้อยคุณภาพ แต่เราไม่สามารถเช็คคุณภาพของเซลล์ไข่ได้ค่ะ หากไข่ยังอยู่ในรังไข่ของแม่ๆ ทำได้แค่การอัลตร้าซาวด์ดูจำนวนฟองไข่ตั้งต้นและประเมินขนาดเท่านั้น


แต่ถ้าทำเด็กหลอดแก้ว (ICSI) เซลล์ไข่จะถูกเก็บออกมาภายนอก สามารถประเมินคุณภาพได้เบื้องต้นจากลักษณะของเซล์ ความยืดหยุ่น สี จากนั้นนักวิทย์ฯ จะเลือก"ไข่สุก"เท่านั้น มาปฏิสนธิ และเมื่อเลี้ยงเป็นตัวอ่อนก็สามารถคัดโครโมโซมตัวอ่อนเพื่อเช็คความผิดปกติทางพันธุกรรมได้


ทั้งนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ #คุณภาพของไข่ต้องสร้างมาจากภายในร่างกาย ไม่สามารถมาปรับปรุงภายหลังจากเก็บออกมาแล้วได้ ทำได้แค่เลือกใบที่ใช้งานได้เท่านั้น)


ไข่ที่เก็บออกมาของเราสวย พร้อมปฏิสนธิหรือไม่

ครูก้อยจึงเน้นย้ำเรื่องการบำรุงไข่ล่วงก่อนเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์ #เพราะไข่คือจุดเริ่มต้นของการตั้งครรภ์ เริ่มบำรุงวันนี้ นำวัตถุดิบตั้งต้นที่มีคุณภาพไปให้หมอ ร่วมกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ โอกาสตั้งครรภ์ก็จะเพิ่มสูงขึ้นค่ะ

bottom of page