top of page

ฝังตัวอ่อนไม่ติด เพราะภาวะ APS

📣ใส่ตัวอ่อนไม่ติดสักที!
อาจเพราะมีภาวะ Antiphospholipid Syndrome

พยามมาหลายปี ไม่ท้องสักที หรือท้องแล้วแท้งบ่อย แท้งซ้ำซาก หรือ กรณีทำเด็กหลอดแก้วแล้วใส่ตัวอ่อนไม่ติด หรือ ติดแล้วแท้งไป หากตรวจเลือดให้ละเอียดอาจพบภาวะนี้ค่ะ Antiphospholipid Syndrome !

bottom of page