top of page

PCOS ฮอร์โมนไม่สมดุล ประจำเดือนไม่ปกติ ไข่ไม่ตกเรื้อรัง กินอย่างไร? ให้มีโอกาสท้อง

📣 PCOS เมนส์ขาด ไข่ไม่ตก ปรับได้ด้วยการกินกินอย่างไร ให้ท้องง่ายขึ้น?

PCOS หรือ ภาวะถุงน้ำหลายใบในรังไข่ Polycystic Ovary Syndrome เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้หญิงมีบุตรยาก เพราะ ภาวะนี้ส่งผลให้....

✔ไข่ไม่ตกเรื้อรัง
✔ประจำเดือนขาดหาย
✔ฮอร์โมนไม่สมดุล ฮอร์โมนเพศชายสูง
✔อ้วน น้ำหนักเกิน
✔ร่างกายอักเสบ

สาเหตุหลักประการหนึ่งของ PCOS คือ พฤติกรรมการใช้ชีวิต การรับประทานอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ ไม่ออกกำลังกาย พักผ่อนไม่เพียงพอ และความเครียดสะสม ปัจจัยเหล่านี้สามารถปรับเปลี่ยนได้นะคะ

วันนี้ครูก้อยนำหลักการทานอาหารของคนเป็น PCOS มาฝาก ปรับเปลี่ยนมาทานแบบนี้ควบคู่กับการออกกำลังกาย พักผ่อนให้เพียงพอ ก็จะเป็นการ

ปรับสมดุลฮอร์โมนให้ปกติ การทำงานของระบบสืบพันธุปกติขึ้น ประจำเดือนมา ไข่ตก โอกาสตั้งครรภ์ก็มีมากขึ้นค่ะ

bottom of page