top of page
ครูก้อย

สวัสดีค่ะ แม่ๆ ทุกคน

ครูก้อย.. นัชชา ลอยชูศักดิ์ หลายคนยังไม่รู้จักตัวตนของก้อย ก้อยเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เริ่มจะปล่อยมีน้องตอนอายุ 34 ปี เพิ่งรู้ว่าตัวเองเข้าข่ายผู้ที่มีบุตรยาก และหันมาให้ความสำคัญในเรื่องของอาหารการกินและการเตรียมตัวที่ดีในการที่จะตั้งครรภ์…อีกครั้งและต้องเป็นครรภ์ที่สมบูรณ์

ครูก้อยได้สร้างเพจ “เบบี้แอนด์มัม” (BabyAndMom.co.th) ขึ้นมาเพราะตัวเองเป็นคนที่มีลูกยากและพยายามศึกษาหาหนทางทุกอย่างที่จะมีลูก เริ่มตั้งแต่วิธีกระบวนการทางธรรมชาติจนกระทั่งอาศัยวิธีเทคนิคทางการแพทย์ ทางวิทยาศาสตร์ ผ่านมาแล้วทุกขั้นตั้งแต่…

ครูเกศ.jpg
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
8.jpg
09.jpg
10.jpg
bottom of page