Ep.41 รายการ​สักวัน​ฉัน​จะ​เป็นแม่ 9 ปีที่รอคอย บำรุงตามคัมภีร์จนท้องธรรมชาติในวัย 38 ปี

Ep.42 รายการ​สักวัน​ฉัน​จะ​เป็นแม่ อายุ 28 ปี เคยแท้ง 2 ครั้ง บำรุงตามคัมภีร์ 3 เดือนท้องธรรมชาติ

Ep.43 รายการสักวันฉันจะเป็นแม่ เคยท้องลม 2 ครั้ง บำรุงตามคัมภีร์ คัดโครโมโซมผ่าน 5 ตัว ในวัย 37 ปี

Ep.44 รายการ​สักวัน​ฉัน​จะ​เป็นแม่​​ ICSI ใส่ตัวอ่อน 3 ครั้งไม่ติด บำรุงตามคัมภีร์ท้องธรรมชาติ

Ep.45 รายการ​สักวัน​ฉัน​จะ​เป็นแม่ แท้ง 3 ครั้ง ICSI ครั้งแรกไม่ติด บำรุงตามคัมภีร์ท้องแล้ว

Ep.46 สักวันฉันจะเป็นแม่ “เป็นเนื้องอกในโพรงมดลูก บำรุงตามคัมภีร์ ท้องธรรมชาติ”

Ep.47 สักวันฉันจะเป็นแม่ “สามีเชื้ออ่อน บำรุงตามคัมภีร์ ผนังมดลูกพร้อม ICSI สำเร็จ”

Ep.48 รายการ​สักวัน​ฉัน​จะ​เป็นแม่ “อายุ 42 ปี มีรังไข่ข้างเดียว บำรุงตามคัมภีร์ท้อง‼️”

Ep.49 สักวันฉันจะเป็นแม่ เคยทำ IUI และ ICSI มาแล้วไม่สำเร็จ บำรุงตามคัมภีร์ ท้องธรรมชาติ

EP.50 รายการ​สักวัน​ฉัน​จะ​เป็นแม่​ท่อนำไข่ตัน 2 ข้าง บำรุงตามคัมภีร์ ICSI สำเร็จ!

EP.52 รายการ​สักวัน​ฉัน​จะ​เป็นแม่ อายุ 40 ปี บำรุงตามคัมภีร์ ICSI รอบเดียวติด!!

EP.53 รายการ​สักวัน​ฉัน​จะ​เป็นแม่ แท้งซ้ำซากถึง 3 ครั้ง บำรุงตามคัมภีร์ ทำ ICSI รอบเดียวติด!

EP.54 รายการ​สักวัน​ฉัน​จะ​เป็นแม่​​ ไข่น้อย ICSI 2 ครั้งไม่ติด บำรุงตามคำภีร์ไข่ 11ใบ ICSI สำเร็จ

1 2 3 4