ค้นหา

ไม่ท้องสักที ปั๊มเบบี๋จนท้อ มาดู 5 เหตุผลที่แท้จริงกัน


ไม่ท้องสักที ปั๊มเบบี๋จนท้อ มาดู 5 เหตุผลที่แท้จริงกันค่ะ ต้องอ่านและศึกษาให้เข้าใจ ต่อจากนี้ไปได้รู้ปัญหา จะได้บำรุงให้ตรงจุด เพิ่มโอกาสท้องค่ะ



1. ไข่


เซลล์ไข่คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดของการตั้งครรภ์ และแม่ๆ รู้ไหมไข่มันมีจำนวนจำกัด อีกทั้งยังเสื่อมคุณภาพลงไปเรื่อยๆ เมื่ออายุมากขึ้น ดังนั้นผู้หญิงอายุมากจึงท้องยาก (หากไม่มีปัญหาอื่นร่วมด้วย) แค่แก่ไปไข่ก็เสื่อม ท้องยาก ยังไม่รวมว่าอาจตรวจเจอปัญหามดลูก หรือฮอร์โมนไม่สมดุลอีก


ผู้หญิงเราตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ เรามีเซลล์ไข่ติดตัวมาแล้วนะคะประมาณ 7 ล้านใบ มันฟังดูเยอะมากจนไม่มีวันหมด แต่เมื่อเราถูกคลอดออกมาไข่จะลดลงอย่างมหาศาล เหลือเพียง 1-2 ล้านใบ และจะปล่อยออกมา (ตกไข่) ทุกช่วงของการมีประจำเดือนตลอดชีวิตของเราเดือนละ 1 ใบ


นั่นหมายความว่าเราจะมีเซลล์ไข่เหลืออยู่ประมาณ 7


แสนใบเมื่อถึงระยะเวลาที่เราเริ่มมีประจำเดือน!

แต่จะมีไข่ที่มีผลทำให้ตั้งครรภ์ได้เพียง 400-500 ฟองเท่านั้น เพราะการตกไข่แต่ละครั้งจะมีไข่เพียงฟองเดียวที่สมบูรณ์ พร้อมจะให้อสุจิเข้ามาผสมได้


เราไม่ได้มีเซลล์ไข่มากมายเพียงพอที่สามารถรอท้องเมื่อไหร่ก็ได้ เพราะเซลล์ไข่ "ลดจำนวนลง" และ "ลดคุณภาพลง" เมื่ออายุเพิ่มขึ้น


.

.


อันดับต่อมา คือ...อัตราความผิดปกติของโครโมโซมในเซลล์ไข่จะเพิ่มสูงขึ้นเมื่อผู้หญิงอายุมากขึ้นในแต่ละปี จึงทำให้ผู้หญิงที่มีอายุมากตั้งครรภ์ยากและมีโอกาสแท้งบุตรสูงขึ้น


📈โดยอัตราความผิดปกติของโครโมโซมในเซลล์ไข่สัมพันธุ์กับอายุที่เพิ่มขึ้น ดังนี้


👉อายุ 25 โครโมโซมผิดปกติ 25%


👉อายุ 35 โครโมโซมผิดปกติ 50%


👉อายุ 40 โครโมโซมผิดปกติ 85-90%


ซึ่งไข่ที่มีโครโมโซมปิดปกติจะส่งผลต่อ "อัตราการปฏิสนธิ " "การแบ่งเซลล์ที่ผิดปกติ" "การฝังตัวของตัวอ่อนที่ไม่สมบูรณ์ หรือ "การแท้งในระยะเริ่มต้น"


.


📈จึงส่งผลต่ออัตราในการตั้งครรภ์ในแต่ละรอบเดือนตามช่วงอายุ ดังนี้


👉ผู้หญิงที่มีอายุต่ำกว่า 35 จะมีโกาสท้องอยู่ที่ 25-30% ในทุกรอบเดือน


👉ผู้หญิงอายุ 35-39 มีโอกาส 8-15%


👉ผู้หญิงอายุ 40-42 มีโอกาส 5%


👉ผู้หญิงอายุ 43 มีโอกาส 1-2%


.

.


ดังนั้น "อยากเพิ่มโอกาสท้อง" ต้องบำรุงเซลล์ไข่ให้สมบูรณ์ ถึงแม้อายุจะเพิ่มขึ้น เซลล์ไข่มีจำนวนลดลง แต่เราสามารถ "บำรุงไข่ที่มี" ให้มีคุณภาพได้ ด้วยหลักโภชนาการ "การทานอาหารที่ถูกต้อง"

.


📚จากงานวิจัยที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับโภชนาการที่ส่งผลต่อภาวะเจริญพันธุ์ ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Frontier in Public Health เมื่อปี 2018


ศึกษาพบว่า...อาหารที่ถูกหลักโภชนาการส่งผลต่อโอกาสในการตั้งครรภ์ที่เพิ่มขึ้น (Influence of Diet on Fertility) โดย "โปรตีน" เป็นสารอาหารหลักที่ขาดไม่ได้ ที่ช่วยบำรุงเซลล์ไข่ ช่วยให้ไข่ตกปกติ และสำหรับคนที่ทำเด็กหลอดแก้ว การทานโปรตีนเพิ่มขึ้นช่วยเพิ่มอัตราความสำเสร็จในการตั้งครรภ์อีกด้วย


.


ที่สำคัญต้องเลือกทานโปรตีนจากแหล่งที่ให้โปรตีนชั้น


ดี ให้โปรตีนสูง และปลอดภัย คนบำรุงเตรียมท้องควรเลือกทานโปรตีนจากพืช (Plant-Based Protein) โดยมีงานวิจัยศึกษาพบว่า ผู้หญิงที่ทานโปรตีนจากพืช ไขมันดี และวิตามินแร่ธาตุครบถ้วนมีความเสี่ยงเรื่องภาวะไม่ตกไข่ลดลงถึง 66%


.


📚ยังมีการศึกษาจาก Harvard School of Public health พบว่า การทานโปรตีนจากสัตว์ที่อาจมีฮอร์โมนเร่งเนื้อแดงตกค้างและมีไขมันสูงทำให้ผู้หญิงมีความเสี่ยงมีบุตรยากถึง 39%


.


📚 ยังมีอีกงานวิจัยหนึ่งที่ตีพิมพ์ในวารสาร American Journal of obstetrics and gynaecology เมื่อปี 2008