ค้นหา

"แท้ง" สาเหตุมาจากอะไร?
"แท้ง" สาเหตุมาจากอะไร?


การแท้งถือเป็นภาวะผิดปกติอย่างหนึ่งของการตั้งครรภ์ ซึ่งพบได้ประมาณ 10-15% ของการตั้งครรภ์ทั้งหมด โดยการแท้งนั้นอาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เมื่อคุณแม่มีอายุครรภ์ได้ 2-3 สัปดาห์ไปจนถึง 28 สัปดาห์ แต่การแท้งมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่คุณแม่มีอายุครรภ์ประมาณ 4-20 สัปดาห์ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 13 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์)


การแท้งนั้น ในทางการแพทย์ถือว่าเป็นภาวะที่เกิดขึ้นได้กับคุณแม่ทุกคนแต่เป็นเรื่องที่ยากจะทำใจสำหรับคนเป็นพ่อแม่....สาเหตุของการแท้งมีดังนี้ค่ะ


.


1. โครโมโซมทารกผิดปกติ


เป็นสาเหตุของการแท้งในช่วง 3 เดือนแรกที่พบได้บ่อยที่สุด โดยโครโมโซมนี้เป็นการจัดเรียงตัวกันของดีเอ็นเอ ซึ่งจะควบคุมปัจจัยต่าง ๆ ตั้งแต่พัฒนาการของเซลล์ในร่างกาย หรือแม้แต่สีตาของ


ทารก


ความผิดปกติที่เกิดขึ้นอาจเป็นการมีจำนวนโครโมโซมมากเกินปกติหรือมีจำนวนไม่เพียงพอ ส่งผลให้ทารกไม่สามารถพัฒนาได้อย่างปกติและมีการแท้งเกิดขึ้นได้ในที่สุด ซึ่งการแท้งจากโครโมโซมที่ผิดปกติในช่วงแรกของการตั้งครรภ์นี้มีอัตราถึง 2 ใน 3


การตรวจปัสสาวะพบว่ายังให้ผลบวก แสดงว่ามีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นแล้วแต่ไม่มีตัวทารก เพราะมีแต่รกเท่านั้นที่เจริญเติบโตได้ต่อไปสักระยะหนึ่งแล้วคุณแม่จึงมีเลือดออก หรือทารกอาจมีความพิการบางอย่างก็เลยถูกขับออกมาเองตามกลไกธรรมชาติ ก่อนที่จะปล่อยให้มีเด็กพิการเกิดขึ้น


ทารกที่มีโครโมโซมปกติเป็นผลมาจากเซลล์ไข่ของแม่มีโครโมโซมผิดปกติ ซึ่งแม่ที่มีอายุมากจะพบอัตราความผิดปกของโครโมโซมในเซลล์ไข่เพิ่มมากขึ้น โดยผู้หญิงที่มีอายุ 35 ปี โครโมโซมเซลล์ไข่ผิดปกติไปแล้วถึง 50% ซึ่งไข่ที่มีโครโมโซมผิดปกติ ส่งผลต่ออัตราการปฏิสนธิต่ำ ตัวอ่อนไม่


พัฒนา และแท้งในระยะเริ่มต้น


.


2. ปัญหาจากรก


รกมีหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างมารดากับทารกเพื่อส่งเลือดไปเลี้ยงทารกในครรภ์ ดังนั้นปัญหาที่ส่งผลต่อการพัฒนาของรกจึงสามารถนำไปสู่การแท้งบุตรได้เช่นกัน


.


3. อายุของคุณแม่


คุณแม่มีอายุมากกว่า 35 ปี หรือมีอายุน้อยกว่า 15 ปี จากข้อมูลพบว่าคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีอายุมากจะมีความเสี่ยงที่จะแท้งบุตรได้มากกว่าคุณแม่ตั้งครรภ์ที่มีอายุน้อย


โดยเฉพาะแม่ที่มีอายุมากเซลล์ไข่จะมีความผิดปกติทางโครโมโซมสูง


📚โดยสถิติความผิดปกติของโครโซมของเซลล์ไข่ในแต่ละช่วงอายุปรากฏตามข้อมูล ดังนี้


•อายุ 25 โครโมโซมผิดปกติ 25%

•อายุ 35 โครโมโซมผิดปกติ 50%

•อายุ 40 โครโมโซมผิดปกติ 85-90%


ซึ่งไข่ที่มีโครโมโซมผิดปกติอาจส่งผลให้


•อัตราการปฏิสนธิต่ำ (low fertilization rate)

•ตัวอ่อนไม่สมบูรณ์ ตัวอ่อนไม่ฝังตัว (embryo fails to implant in the uterus)

•แท้งในระยะเริ่มแรก (early miscarriage)

•ทารกเป็นดาวน์ซินโดรม (Down syndrome)


.


4. มดลูกมีปัญหา


มดลูกมีความผิดปกติ เช่น มีความผิดปกติของมดลูกแต่กำเนิดหรือมดลูกมีรูปร่างผิดปกติ ในโพรงมดลูกมีก้อนเนื้องอกหรือมีติ่งเนื้อในโพรงมดลูก


บางกรณีสาเหตุการแท้งมาจากรูปร่างของมดลูก ทำให้ตัวอ่อนไม่ฝังตัวในตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อให้เลือดและสารอาหารส่งไปเลี้ยงให้ทารกในครรภ์เติบโตแข็งแรง ดังนั้นการเตรียมมดลูกให้พร้อมก่อนตั้งครรภ์จึงสำคัญอย่างมาก ต้องมีการตรวจสภาพมดลูก กำจัดติ่งเนื้อ หรือ ผ่าตัดเนื้องอกให้เรียบร้อย ทานอาหารที่มีฤทธิ์อุ่นเพื่อให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงมดลูกได้ดี ทานอาหารเน้นโปรตีนให้เพื่อสร้างผนังมดลูกให้แข็งแรง พร้อมรับการฝังตัวของตัวอ่อน


•ศึกษาขั้นตอนเตรียมผนังมดลูก

(ก่อนใส่ตัวอ่อน) คลิกอ่านเลยค่ะ →

https://www.babyandmom.co.th/uterus-prep


.


5. ฮอร์โมนไม่สมดุล


ผู้หญิงบางคนมีปัญหาระบบการทำงานของรังไข่และฮอร์โมนผิดปกติ มักเกิดจากรังไข่ผลิตฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนไม่เพียงพอเพื่อที่จะสนับสนุนให้ตัว


อ่อนในระยะแรกเติบโตต่อได้ หากฮอร์โมนการตั้งครรภ์อาจเสี่ยงแท้งลูกได้ง่าย ร่างกายต้องมีสมดุ