top of page
ค้นหา

บุหรี่...ภัยร้าย!! ทำลายอสุจิเลิกด่วน ถ้าอยากมีลูก
บุหรี่...ภัยร้าย!! ทำลายอสุจิ

เลิกด่วน ถ้าอยากมีลูก


🚬ทราบกันดีอยู่แล้วว่าบุหรี่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ ควันบุหรี่เพิ่มความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งปอด โรคหัวใจ โรคถุงลมโป่งพอง และปัญหาสุขภาพอีกมากมาย สารพิษในควันบุหรี่ไม่เพียงเป็นอันตรายต่อปอดเท่านั้น ยังมีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายโดยรวมและระบบสืบพันธุ์ด้วยค่ะ


👉การสูบบุหรี่ส่งผลต่อคุณภาพของอสุจิอย่างไรบ้าง?


มีการศึกษามากมายที่พบว่า การสูบบุหรี่ส่งผลเสียต่อคุณภาพของเชื้ออสุจิ โดยทำให้ความเข้มข้นของเชื้ออสุจิลดลง การเคลื่อนที่ของเชื้ออสุจิแย่ลง ทำให้เชื้ออสุจิที่มีรูปร่างปกติมีจำนวนลดลง และทำให้ DNA ภายในเซลล์อสุจิเกิดความเสียหายได้ ดังนี้


(1) ความเข้มข้นของเชื้ออสุจิ

ความเข้มข้นของเชื้ออสุจิคือจำนวนเชื้ออสุจิที่นับได้ในน้ำอสุจิในปริมาตรหนึ่งๆ

📚มีงานวิจัยพบว่า ความเข้มข้นของเชื้ออสุจิจะลดลงถึง 23% ในผู้ชายที่สูบบุหรี่ประจำ(2) การเคลื่อนที่ของเชื้ออสุจิ

การเคลื่อนที่ของเชื้ออสุจิคือความสามารถในการแหวกว่ายของเชื้ออสุจิเข้าไปยังมดลูก หากเชื้ออสุจิเคลื่อนที่ได้ไม่ดี ก็จะส่งผลให้อสุจิไม่สามารถเข้าไปหาไข่เพื่อปฏิสนธิได้

📚งานวิจัยพบว่า ในผู้ชายที่สูบบุหรี่ เชื้ออสุจิจะมีความสามารถในการเคลื่อนที่ลดลงถึง 13%(3) รูปร่างของเชื้ออสุจิ

ลักษณะของเชื้ออสุจิก็คือรูปร่างของเชื้อ

เชื้ออสุจิที่มีรูปร่างผิดปกติ ซึ่งอาจยังเคลื่อนที่ไปยังไข่ได้ แต่ไม่สามารถเข้าไปปฏิสนธิได้ ในผู้ชายที่สูบบุหรี่มักพบเชื้ออสุจิที่มีรูปร่างปกติจำนวนน้อยกว่าผู้ชายที่ไม่สูบบุหรี่(4) DNA ของเชื้ออสุจิ

มีการศึกษาหลายชิ้นพบว่า DNA ในเชื้ออสุจิของผู้ชายที่สูบบุหรี่จะมีความเสียหายมากขึ้น ซึ่งความ

เสียหายของ DNA นี้อาจทำให้การปัญหาในการปฏิสนธิ การเจริญและการฝังตัวของตัวอ่อน รวมถึงทำให้อัตราการแท้งบุตรสูงขึ้นด้วย


.


👉การสูบบุหรี่ในผู้ชายส่งผลเสียอื่นๆ ต่อระบบสืบพันธุ์อย่างไรบ้าง?


ผู้ชายที่สูบบุหรี่ต้องสัมผัสกับสารพิษนานาชนิดในปริมาณสูง เช่น แคดเมียมและตะกั่ว ซึ่งเป็นสารโลหะที่ส่งผลโดยตรงต่อระบบสืบพันธุ์


📚มีงานวิจัยพบว่า ผู้ชายที่สูบบุหรี่และเป็นหมันจะมีระดับตะกั่วในเลือดสูงกว่าปกติอย่างมีนัยสำคัญ นอกจากนี้ ในผู้ชายที่สูบบุหรี่จัด (สูบบุหรี่เกินกว่า 20 มวนต่อวัน) จะพบระดับแคดเมียมในน้ำอสุจิสูงขึ้นด้วยนอกเหนือจากการสัมผัสสารพิษ 2 ชนิดนี้แล้ว ผู้ที่สูบบุหรี่มักมีระดับสังกะสีในร่างกายต่ำ


📚มีการศึกษาชิ้นหนึ่งพบว่า ผู้ชายที่สูบบุหรี่ซึ่งมีระดับสังกะสีในน้ำอสุจิต่ำ จะพบความเข้มข้น การเคลื่อนที่ และรูปร่างของเชื้ออสุจิผิดปกติด้วย


.


👉การสูบบุหรี่ส่งผลให้สมรรถภาพทางเพศลดลงหรือไม่?


📚มีหลายการศึกษาพบว่า ผู้ชายที่สูบบุหรี่จะเสี่ยงต่อปัญหาอวัยวะเพศไม่แข็งตัวได้สูงกว่าปกติถึง 3 เท่า และยิ่งผู้ชายสูบบุหรี่จัดมากเท่าไหร่ สมรรถภาพทางเพศก็จะยิ่งลดลงเท่านั้น

แม้การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศจะไม่ได้หมายถึงการเป็นหมัน แต่หากคู่รักมีเพศสัมพันธ์กันยากขึ้น การตั้งครรภ์ก็จะยากขึ้นตาม


👉หากคุณเลิกสูบบุหรี่ ความต้องการทางเพศก็จะกลับมามากขึ้นได้


📚มีงานวิจัยที่พบว่า หลังการเลิกสูบบุหรี่เป็นเวลา 6 เดือน ผู้ชายกว่า 50% จะกลับมามีสมรรถภาพทางเพศและมีเพศสัมพันธ์ได้ดีตามปกติ.

.


ดังนั้นคุณผู้ชายที่เตรียมตัวเป็นว่าที่คุณพ่อต้องลด ละ หรือเลิกบุหรี่ไปเด็ดขาดเลยจะยิ่งดีค่ะ มิฉะนั้นสเปิร์มก็จะด้อยคุณภาพ โอกาสมีลูกก็ยากขึ้นอย่างแน่นอน ยิ่งถ้าเตรียมตัวทำเด็กหลอดแก้วควรเลิกสูบบุหรี่ก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 3-6 เดือนก่อนเก็บเชื้อเพื่อเป็นการไม่ทำลายสเปิร์ม ได้สเปิร์มที่มีคุณภาพ หากยังไม่เลิกบุหรี่ทำไปโอกาสสำเร็จก็มีน้อยค่ะ เพราะสเปิร์มไร้คุณภาพ เสียใจ เสียทั้งเงินและเวลาค่ะ


.

.


สำหรับว่าที่คุณพ่อที่อยากมีลูก นอกจากเลิกสูบบุหรี่แล้วต้องรับประทานอาหารที่บำรุง

สเปิร์มด้วยนะคะ ครูก้อยรวบรวมคัมภีร์อาหารบำรุงสเปิร์มมาให้แล้ว ศึกษาและทำตามนะคะ ครูก้อยขอให้ทุกคู่ประสบความสำเร็จมีเบบี๋ตัวน้อยในเร็ววันค่ะดู 298 ครั้ง0 ความคิดเห็น
ครูก้อย.jpg

คุยกับครูก้อย/ทีมงาน

ครูก้อยเป็นผู้ก่อตั้ง บริษัท เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) จำกัด และเป็นเจ้าของเพจ BabyAndMom.co.th (เพจให้ความรู้สำหรับผู้มีบุตรยาก) ครูก้อยยินดีอย่างยิ่งที่จะแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ตรงตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ท่านใดที่ต้องการคุยกัน สามารถทัก LINE@ เข้ามาได้เลยนะคะ โดยจะมีครูก้อยและทีมงานคอยให้การต้อนรับค่ะ

bottom of page