fbpx

📣📣 6 ข้อดีของการย้ายตัวอ่อน ระยะบลาสโตซิสต์!

📣📣6 ข้อดีของการย้ายตัวอ่อน
ระยะบลาสโตซิสต์!
🆔ปรึกษาปัญหามีบุตรยาก ที่ Line Official คลิกลิ้งค์นี้เลย👉 https://lin.ee/fBa4xkz
🟠ในการทำเด็กหลอดแก้ว (ICSI) นั้นหลังจากที่ทำการดูดไข่ออกมาจากตัวคุณแม่แล้วก็จะนำมาปฏิสนธิภายนอก หลังจากนั้นก็จะมีการเลี้ยงตัวอ่อนในห้องปฏิบัติการเพื่อให้ตัวอ่อนแบ่งเซลล์จนถึงขนาดที่เหมาะสมที่จะสามารถย้ายตัวอ่อนกลับเข้าสู่โพรงมดลูกได้
🟠การพัฒนาการของตัวอ่อนมนุษย์ จะเริ่มจากเซลล์หนึ่งเซลล์ เป็นสอง เป็นสี่ เป็นแปด เป็นสิบหก โดยเรียกชื่อระยะต่างๆตามจำนวนวันที่เพาะเลี้ยงได้แก่
ตัวอ่อนDay 1 (ระยะไซโกต, Zygote)
ตัวอ่อนDay 3 (ระยะคลีเวจ, Cleavage)
ตัวอ่อนDay 5 (ระยะบลาสโตซิสต์, Blastocyst)
🟠 #ตัวอ่อนระยะบลาสโตซิสต์ (Blastocyst) เป็นตัวอ่อนที่เกิดจากการปฏิสนธิของไข่และอสุจิซึ่งเลี้ยงให้เติบโตในห้องปฏิบัติการมาได้อายุ 5-6 วัน จะมีเซลล์จำนวน 80-120 เซลล์ ตัวอ่อนระยะบลาสโตซิสต์จะมีเซลล์ต้นกำเนิดและเซลล์รกที่พร้อมฝังตัวสู่โพรงมดลูก #จึงเรียกได้ว่าเป็นระยะพร้อมฝังตัว
👉ตัวอ่อนระยะบลาสโตซิสต์ถือว่าเติบโตได้ดีในระดับหนึ่ง ซึ่งจะมีวิธีการแบ่งเกรดตัวอ่อนออกเป็น A B C อีกเพราะไม่ใช่ว่าตัวอ่อนระยะนี้จะเป็นตัวอ่อนที่ดีหมดทุกตัว ยังต้องมีการคัดเลือกอีกครั้งก่อนย้ายกลับสู่โพรงมดลูก
👉อย่างไรก็ตามโดยทั่วไปการเลี้ยงตัวอ่อนมาถึงระยะนี้จึงเป็นเหมือนการคัดกรองตัวอ่อนในระดับหนึ่งแล้ว ตัวอ่อนที่เติบโตมาถึงระยะนี้ก็แสดงให้เห็นว่าแข็งแรงในระดับหนึ่ง แพทย์จึงนิยมใส่ตัวอ่อนในระยะ Day 5 เพื่อเพิ่มโอกาสในการตั้งครรภ์มากกว่าค่ะ
🎯 #ข้อดีของตัวอ่อนระยะบลาสโตซิสต์ได้แก่
🔸️1. #เป็นการคัดกรองตัวอ่อนคุณภาพดีที่มีออกมาใส่กลับเข้าสู่โพรงมดลูก: เมื่อตัวอ่อนเติบโตมาถึงระยะบลาสโตซิสต์ซึ่งถือเป็นการคัดกรองระดับหนึ่ง จากตัวอ่อนที่มีเรายังแบ่งเกรดจากลักษณะที่พบผ่านกล้องจุลทรรศน์ และคัดเลือกตัวอ่อนที่คุณภาพดีที่สุดที่มีเพื่อย้ายกลับเข้าสู่โพรงมดลูก ซึ่งหากใส่ถูกตัวก็จะลดระยะเวลาของการรอการตั้งครรภ์ลงได้
🔸️2. #มีอัตราฝังตัวและตั้งครรภ์สูง การย้ายกลับตัวอ่อนระยะ Blastocyst ทางโพรงมดลูกนั้นเหมาะสมที่จะฝังตัวมากที่สุด เนื่องจากในภาวะการตั้งครรภ์โดยธรรมชาตินั้น ตัวอ่อนจะเดินทางไปถึงโพรงมดลูกเพื่อที่จะฝังตัวในระยะ Blastocyst เช่นกัน แต่ถ้าหากเป็นตัวอ่อนระยะDay 3 (Cleavage) จะเป็นช่วงที่ตัวอ่อนอยู่ในท่อนำไข่ จึงอาจจะยังไม่พร้อมในการฝังตัว ต้องใช้เวลาพัฒนาให้เป็นระยะบลาสโตซิสท์ก่อนจึงจะพร้อมสำหรับการฝังตัวที่โพรงมดลูก นอกจากนั้นระยะคลีเวจอาจมีโอกาสหยุดการเจริญเติบโตก่อนการฝังตัวได้ด้วย
🔸️3. #ตัวอ่อนที่คุณภาพดีก็จะช่วยลดอัตราการแท้งอีกด้วย จึงส่งผลต่อความสำเร็จกับการตั้งครรภ์ที่สมบูรณ์เพิ่มสูงขึ้น
🔸️4. #สามารถตรวจโครโมโซมของตัวอ่อนเพื่อเช็กความผิดปกติได้ : เราสามารถดึงเซลล์รกของตัวอ่อนระยะบลาสโตซิสต์เพื่อมาตรวจโครโมโซม 23 คู่ด้วยผลที่แม่นยำถึง 99 % เพื่อตรวจดาวน์ซินโดรม ในกลุ่มแม่อายุเกิน 35 ปี แม่ที่แท้งบ่อย รวมถึงสามารถตรวจคัดกรองโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม เช่น ธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง โดยใช้เทคนิคการตรวจต่างๆ เพิ่มเติม อันนี้ก็จะช่วยให้มั่นใจมากขึ้นว่าตัวอ่อนมีคุณภาพและไม่มีความผิดปกติแฝงอยู่
ที่สำคัญการตรวจโครโมโซมในระยะนี้ไม่ส่งผลกับการตั้งครรภ์ เนื่องจากการดึงเซลล์จากรกไม่ส่งผลกับตัวอ่อน ต่างจากการตรวจตัวอ่อน Day 3 ที่มีตัวอ่อนเพียง 6-8 เซลล์เมื่อไปดึงเซลล์ออกมาก็อาจส่งผลกับตัวอ่อนและการตั้งครรภ์ได้
🔸️5. #ลดการเกิดตั้งครรภ์แฝด
เนื่องจากเป็นการคัดเลือกตัวอ่อนที่ดีที่สุด และเป็นระยะที่พร้อมจะฝังตัว ดังนั้นคุณหมอจึงย้ายตัวอ่อนกลับเพียง 1-2 ตัวเท่านั้น จึงลดความเสี่ยงในการตั้งครรภ์แฝดซึ่งถือเป็นภาวะแทรกซ้อนของการทำเด็กหลอดแก้ว เพราะการตั้งครรภ์แฝดมีความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของทั้งแม่และทารกในครรภ์หลายประการเช่น ทารกตายในครรภ์ หรือ คลอดก่อนกำหนด เป็นต้น
🔸️6. #ตัวอ่อนที่เหลือสามารถเก็บแช่แข็งไว้ได้ การย้ายกลับตัวอ่อนในจำนวนที่น้อยลง ทำให้มีตัวอ่อนคุณภาพดี เหลือเก็บแช่แข็งไว้สำหรับย้ายกลับในรอบถัดๆ ไปได้ค่ะ
🔴ข้อจำกัดสำหรับของการเลี้ยงตัวอ่อนระยะบลาสโตซิสต์
หากแม่ๆที่กระตุ้นไข่ได้น้อย ทำให้ได้ตัวอ่อนไม่มากการเลี้ยงตัวอ่อนนานไปจนถึงวันที่ 5-6 อาจไม่มีตัวอ่อนเหลือให้ย้ายกลับสู่โพรงมดลูก เนื่องจากตัวอ่อนตายหมดหรือคุณภาพไม่ดี ซึ่งแพทย์จะพิจารณาเป็นเคสๆไปค่ะ ต้องดูว่าได้ตัวอ่อนกี่ตัว การแบ่งเซลล์พัฒนาดีหรือไม่ ดูอายุของแม่ประกอบกับความสมบูรณ์ของมดลูกและสภาพร่างกายด้วยค่ะ
ดังนั้นจะเห็นว่าตัวอ่อนระยะบลาสโตซิสต์เป็นตัวอ่อนระยะที่เหมาะสมที่จะใส่กลับเข้าสู่โพรงมดลูกและเป็นการเพิ่มโอกาสตั้งครรภ์
💗หัวใจสำคัญคือตัวอ่อนของเราจะเติบโตไปถึงระยะบลาสโตซิสต์นั้นหรือไม่นั้น นอกจากเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงและห้องแล็บที่ทันสมัยแล้ว ปัจจัยหลักขึ้นอยู่กับคุณภาพของตัวอ่อนซึ่งเป็นผลมาจากเซลล์ไข่ที่มีคุณภาพของแม่ๆนั่นเองค่ะ
การบำรุงร่างกายให้แข็งแรง บำรุงเซลล์ไข่และสเปิร์มให้พร้อมล่วงหน้าก่อนเข้ากระบวนการในการเก็บไข่และเก็บน้ำเชื้อ จึงเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะช่วยเพิ่มโอกาสความสำเร็จค่ะ
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🔴ชม Live ไขข้อข้องใจ ทำไมทำ ICSI ทีไรไม่เคยถึงบลาสต์สักที! 👇👇👇👇
🔴ชม Live ทำ ICSI คัดโครโมโซมตัวอ่อน เพิ่มโอกาสความสำเร็จ! 👇👇👇👇
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👩‍🦰ศึกษาการบำรุงไข่ก่อนไปทำ IUI,IVF,ICSI
ล่วงหน้า 3 เดือน (คลิกอ่านเลยค่ะ)
👇👇👇👇👇
💓ศึกษาขั้นตอนเตรียมผนังมดลูกก่อนใส่ตัวอ่อน (คลิกอ่านเลยค่ะ)
👇👇👇👇👇
📞Call Center : 083-4395882 (ในวัน-เวลาทำการค่ะ)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *