fbpx

📣📣 13 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับชุดตรวจไข่ตก

📣📣 13 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับชุดตรวจไข่ตก

เมื่อมีการผลิตฮอร์โมน LH ออกมาในปริมาณสูงมากๆ จะทำให้เกิดการตกไข่ ช่วงเวลาส่วนใหญ่ของรอบเดือนจะมี LH ผลิตออกมาในปริมาณที่น้อยมาก แต่ในช่วงกลางของรอบเดือน LH จะผลิตออกมาอย่างมากมายในเวลาสั้นๆ เท่านั้นเพื่อกระตุ้นให้ไข่หลุดออกมาจากถุงไข่ การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นนี้เรียกว่า “LH surge” ซึ่งจะเกิดขึ้นก่อนการตกไข่ โดยเฉลี่ยแล้ว การปฏิสนธิจะเกิดขึ้น 24-36 ชั่วโมงหลังพบ LH surge หากคุณต้องการตั้งครรภ์ การตรวจพบ LH surge จะช่วยให้คุณมีโอกาสมากตั้งครรภ์ได้มากที่สุด

1. #วิธีอ่านแปลผลทำอย่างไร #การตรวจตกไข่เหมือนกับการตรวจตั้งครรภ์หรือเปล่า❓

การทดสอบการตกไข่จะตรวจจับฮอร์โมน LH การทำงานต่างกับชุดทดสอบ hCG ผลทดสอบการตกไข่ (เมื่อพบ LH surge) จะเป็น positive ก็ต่อเมื่อสีของเส้น test มีความ #เข้มเท่ากัน หรือมากกว่าความเข้มของเส้น control ถ้าได้ผลทดสอบเป็นเส้นสีที่จางกว่า (มีความเข้มน้อยกว่า) เส้น control จะถือว่าเป็น negative (ไม่พบ LH surge) ในขณะที่การทดสอบการตั้งครรภ์จะสังเกตเพียงมีสีขึ้นหรือไม่ขึ้นเท่านั้น ไม่ว่าจะเข้มหรืออ่อนก็ถือว่าเป็นผลบวก (ตั้งครรภ์)

2. #ควรตรวจหาไข่ตกช่วงเวลาใดดีที่สุด❓

การตรวจหาวันตกไข่จะไม่เหมือนกับการตรวจตั้งครรภ์ ไม่เหมาะที่จะตรวจหา LH ในตอนเช้า (ตรวจhcg ตั้งครรภ์จะใช้ปัสสาวะแรกมนตอนเช้า) เพราะ LH จะมีการผลิตออกมาในตอนเช้ามืด จึงมักจะไม่พบ LH ในตอนเช้าๆที่คุณตื่นนอน เวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการตรวจหา LH คือช่วงสิบโมงเช้าถึงบ่าย ประมาณบ่ายสองโมง

3. #เมื่อตรวจพบLH surge #จะเกิดการตกไข่เมื่อใด❓

โดยทั่วไป ไข่จะตกหลังตรวจพบ LH surge (คือเห็นเส้นสีแดงเข้ม 2 เส้นเท่าๆกัน) 12-48 ชั่วโมงเมื่อทำการตรวจในตอนบ่าย และเฉลี่ยแล้วจะเกิดการตกไข่ 36 ชั่วโมงหลังตรวจพบ LH surge

4. #หากผลที่ได้เป็นขีดสีจางๆ หมายความว่ามี LH surge หรือเปล่า❓

เส้นสีจางๆ ที่ปรากฏขึ้นมาบนแถบ “test” ไม่ได้หมายความว่าคุณมี LH surge ถึงแม้ว่าเส้นสีจางจะถือว่าเป็นผล positive สำหรับ hcg การตรวจตั้งครรภ์ แต่สำหรับ LH แล้วจะถือว่าเป็น negative โปรดดูเพิ่มเติมเรื่องการอ่านผลและดูภาพผลการทดสอบได้ที่ส่วนการแปลผลในหน้าคู่มือการใช้งาน

5. #ยากระตุ้นไข่ (Clomid) #มีผลต่อการตรวจหรือไม่ #การทานยานี้จะทำให้ได้ผลบวกลวงหรือไม่ ❓

การรับประทานยา Clomid อาจทำให้เกิดผลลวงได้ถ้าคุณทำการตรวจเร็วเกินไป ให้ถามแพทย์ที่สั่งยาให้คุณ ว่าจะสามารถเริ่มใช้ชุดตรวจการตกไข่ได้เมื่อไหร่

6. #ถ้าตรวจไม่พบผลpositive #แต่วัดอุณหภูมิแล้วเจอช่วงอุณหภูมิเปลี่ยนหมายความว่าอย่างไร❓

เป็นไปได้ว่าคุณตรวจไม่เจอ LH surge ถ้าคุณตรวจเจอเส้นที่มีสีค่อนข้างเข้ม แล้ววันต่อมามีสีจางกว่าอาจเป็นไปได้ว่าคุณเลยช่วง LH surge มาแล้ว และถ้าคุณตรวจเจอช่วงอุณหภูมิเปลี่ยนแล้วไข่อาจตกไปเรียบร้อยแล้ว ฉะนั้นเพื่อกันพลาด ในช่วงใกล้ไข่ตกคุณอาจตรวจได้มากกว่าหนึ่งครั้งต่อวัน อีกสาเหตุหนึ่งที่เป็นไปได้เช่นกันคือคุณไม่ได้อั้นปัสสาวะไว้นานพอก่อนทำการทดสอบ (ปัสสาวะของคุณมีความเจือจางมากเกินไป)

7. #ทำการตรวจแล้วพบว่าเมื่อวานได้ผลpositive #แล้ววันนี้ก็ได้ผลpositive อีก มีอะไรผิดพลาดหรือเปล่า ❓

ผู้หญิงบางคนตรวจพบ LH surge สองวันในบางกรณีอาจพบถึง 3 วัน เมื่อได้ผลทดสอบเช่นนี้ หมายความว่าครั้งแรกที่คุณทำการทดสอบกำลังอยู่ในช่วงเริ่มผลิต LH มากขึ้น และทำการตรวจอีกทีในช่วงที่ LH กำลังมีระดับลดลง

8. #เมื่อตรวจพบLH surge แล้ว #ควรเริ่มมีเพศสัมพันธ์ตอนไหนถึงจะดีที่สุด❓

เพื่อเพิ่มโอกาสตั้งครรภ์คุณควรมีเพศสัมพันธ์ในวันที่พบ LH surge และอีกหนึ่งวันถัดมา

9. #การตรวจวัดอุณหภูมิให้ผลเหมือนกับการตรวจทดสอบหาวันตกไข่หรือไม่ ❓

การวัดอุณหภูมิร่างกายจะบอกได้แต่เพียงว่า LH surge ได้เกิดขึ้นไปแล้ว จึงทำให้การวัดอุณหภูมิร่างกายไม่สามารถใช้ตรวจหาวันตกไข่ของรอบเดือนนั้นๆ ได้ การใช้ชุดทดสอบหาวันตกไข่จะสามารถบอกให้คุณทราบวันตกไข่ได้อย่างแม่นยำ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คุณมีโอกาสตั้งครรภ์มากที่สุด

10. #หากได้ผลตรวจเป็นเส้นจางๆที่เส้นtest และได้สีเข้มที่เส้น control #หมายความว่าจะมีไข่ตกหรือเปล่า❓

การทดสอบการตกไข่ทำงานต่างกับชุดตรวจการตั้งครรภ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแปลผลการทดสอบ ผลของการตรวจตกไข่จะเป็น positive ก็ต่อเมื่อสีของเส้น test มีความเข้มเท่ากัน หรือมากกว่าความเข้มของเส้น control เท่านั้น ถ้าเห็นว่าเส้น test มีสีจางกว่าให้ถือว่ายังไม่มี LH surge ถึงแม้ว่าการเห็นเส้นจางๆ อาจมาจากการเริ่มมี LH ผลิตออกมามากขึ้น แต่มันอาจเกิดจากระดับ LH ที่คุณผลิตออกมาในระดับต่ำๆ ตลอดเวลาอยู่แล้วได้เช่นกัน

11. #ถ้าใช้ชุดตรวจทดสอบการตกไข่แล้วได้ผลบวกหมายความว่าเราจะมีไข่ตกแน่นอนหรือไม่❓

– ชุดตรวจทดสอบการตกไข่ จะตรวจดูว่าคุณมีระดับฮอร์โมนกระตุ้นไข่ตก (LH) สูงหรือไม่ ระดับ LH จะเพิ่มสูงขึ้นก่อนไข่จะตกลงมา การใช้ชุดตรวจทดสอบจึงสามารถบอกได้ว่าคุณกำลังจะมีไข่ตก แต่ไม่สามารถบอกได้ว่าคุณมีไข่ตกลงมาจริงๆหรือไม่

– ผู้หญิงบางคนมี LH อยู่ในระดับสูงอยู่แล้ว หากมีสภาวะอาการบางอย่าง เช่น….

🔸เป็นโรค PCOS (polycystic ovaries , ถุงน้ำรังไข่หลายใบ)
🔸POF (premature ovarian failure , ภาวะรังไข่หยุดทำงานก่อนวัย)
🔸หรือในผู้หญิงวัยเลย 40 ปีที่มีอาการเข้าสู่วัยหมดประจำเดือน หรือวัยทอง

สภาวการณ์ต่างๆ เหล่านี้อาจทำให้ได้ผลบวกไม่จริงได้หากใช้ชุดทดสอบการตกไข่

12. #ในช่วงวันไข่ตกผู้หญิงจะอยู่ในภาวะเจริญพันธุ์กี่วัน❓

หลังจากไข่ตกแล้วใครจะรอการปฏิสนธิอยู่ได้เพียง 12 – 24 ชั่วโมง แต่เนื่องจากตัวอสุจิสามารถมีชีวิตอยู่รอดได้ 3-5 วันในร่างกายของผู้หญิงในสภาวะที่เหมาะสม รวมกับอายุไข่ที่รอการผสมได้อีกหนึ่งวันช่วงภาวะเจริญพันธุ์ของคุณ (มีโอกาสตั้งครรภ์เมื่อมีเพศสัมพันธ์) จะตกอยู่ประมาณ 5-7 วัน

13. #อยากทราบวันตกไข่มีวิธีคำนวณอย่างไร❓

ช่วงเวลาที่แน่นอนของการตกไข่ในผู้หญิงแต่ละคนนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างซับซ้อน และอาจต้องใช้เวลาศึกษาติดตามรอบเดือนของตัวเองสักพัก การใช้วิธีร่วมกันหลายๆวิธีอย่างเช่น การสังเกตมูกไข่ตกร่วมกับการวัดอุณหภูมิร่างกายและการจดบันทึกรอบเดือน จะช่วยให้คุณประมาณวันตกไข่ได้แม่นยำยิ่งขึ้น

สมาคมการตั้งครรภ์แห่งสหรัฐอเมริกา American Pregnancy Association แนะนำให้ผู้หญิงเรียนรู้เกี่ยวกับช่วงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละรอบเดือน และใช้ความรู้นั้นร่วมกับการใช้ทดสอบชุดทดสอบการตกไข่ เพื่อที่จะได้สามารถติดตามวันตกไข่ของตนเองได้ใกล้เคียงที่สุด ข้อมูลจากทางสมาคมฯ บอกไว้ว่า โดยเฉลี่ยผู้หญิงจะมีไข่ตกในช่วงวันที่ 11 – 21 นับจากวันแรกที่ประจำเดือนครั้งสุดท้ายมา หรือ 12-16 วันก่อนวันที่ประจำเดือนรอบต่อไปจะมา

(คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่อัลบั้มเลยค่ะ👆👆)

💓ศึกษาการบำรุงไข่ บำรุงมดลูก ปรับสมดุลฮอร์โมนให้ท้องธรรมชาติ
👇👇👇👇
https://www.babyandmom.co.th/fertility-supplements

#ครูก้อย #BabyandMom

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *