EP.41 รายการ​สักวัน​ฉัน​จะ​เป็นแม่ 9 ปีที่รอคอย บำรุงตามคัมภีร์จนท้องธรรมชาติในวัย 38 ปี

EP.42 รายการ​สักวัน​ฉัน​จะ​เป็นแม่ อายุ 28 ปี เคยแท้ง 2 ครั้ง บำรุงตามคัมภีร์ 3 เดือนท้องธรรมชาติ

Ep.43 รายการสักวันฉันจะเป็นแม่ เคยท้องลม 2 ครั้ง บำรุงตามคัมภีร์ คัดโครโมโซมผ่าน 5 ตัว ในวัย 37 ปี

EP.44 รายการ​สักวัน​ฉัน​จะ​เป็นแม่​​ ICSI ใส่ตัวอ่อน 3 ครั้งไม่ติด บำรุงตามคัมภีร์ท้องธรรมชาติ

EP.45 รายการ​สักวัน​ฉัน​จะ​เป็นแม่ แท้ง 3 ครั้ง ICSI ครั้งแรกไม่ติด บำรุงตามคัมภีร์ท้องแล้ว

1.gif