25 มีค.64 รายงานผลตัวอ่อน Day1

🟣ผลปฏิสนธิ ตัวอ่อน day1 (2PN)

คุณ นัชชา 37 ปี
เก็บไข่ 17 ใบ
สุก 13 ใบ
ไข่อ่อน 2 ใบ
ไข่ผิดปกติ 2 ใบ

Day 1 @17 hrs
ปฏิสนธิ = 12/13 (92%)
ไม่ปฏิสนธิ = 1

วันนี้ ปฏิสนธิ 12 ตัว จาก 13 ตัว คิดเปน 92%

สถิติเกณฑ์ปฎิสนธิที่ดีต้องเกิน 75% ครูก้อยเกินเกณฑ์นะ เย้ๆ 😊😊

คุณภาพไข่ : ดี
สเปิร์ม : ดีปานกลาง

💉การปฏิสนธิยังขึ้นกับสเปิร์มด้วย ถ้าอัตราการปฏิสนธิต่ำ
อาจมีความผิดปกติ ของรูปร่างสเปิร์ม เช่น อาจมี vacuole ในส่วนหัว ซึ่งเป็นลักษณะที่บ่งชี้ว่า อสุจิตัวดังกล่าวอาจมีชิ้นส่วนของสารพันธุกรรมที่แตกหัก (DNA fragmentation) การนำอสุจิลักษณะนี้ผสมเข้าไปในเซลล์ไข่ จะส่งผลทำให้ตัวอ่อนที่ผสมได้ไม่สมบูรณ์

💉หรือมาจากขั้นตอนการ ICSI อาจเกิดการฉีกขาดของ oolemma ในระหว่างการดึงเข็มฉีดอสุจิออก ทำให้ไซโตพลาสซึมแตกออกจากถุงหุ้มได้

🟣การประเมิณคุณภาพไข่ นักวิทย์จะประเมินค่ะ ส่วนเครื่อง geri plus จะประเมินพัฒนาการแบ่งตัวใน 3 วันแรกออกมาเป็นคะแนนเพื่อ predict การเจริญเติบโตใน day5 อีกทีค่ะ

ส่วนภาพตัวอ่อนบางตัว เช่น เบอร์ 11 รูปร่างไม่กลม อันนี้ไม่ใช่เพราะเค้าผิดปกติค่ะ ตัวอ่อนมีรูปร่าง 3 มิติ บางมุมที่เค้าหมุนตัวอยู่ มุมกล้องอาจดูไม่สมมาตรได้ค่ะ

👉ตัวอ่อนวันนี้ อยู่ในระยะที่ 1 หรือเรียกว่า “ระยะไซโกต” (Zygote) คือระยะที่ไข่และสเปิร์มผสมกันแล้ว 0-24 ชั่วโมง สังเกตได้จากที่เราเห็น 2 Pronuclei (2PN)
เป็นวงกลม 2 วง มาจากพ่อและแม่อย่างละ 1 เซลล์ และมี second polar body หลังจากที่สเปิร์มผสมกับไข่ไปแล้วประมาณ 16-18 ชั่วโมง จากนั้นจะทำการเพาะเลี้ยงต่อไปในระยะ cleavage (day3) และ blastocyst (day5)
และสามารถย้ายกลับตัวอ่อน day 5 ไปฝังตัวที่โพรงมดลูกได้หลังตรวจโครโมโซมผ่าน และเตรียมผนังผ่าน