🎬รายการครูก้อยพบแพทย์

การมีลูกยากเกิดจากอะไร?

ตรวจเจอซีสต์ ตรวจเจอเนื้องอก ส่งผลต่อการตั้งครรภ์หรือไม่

จำนวนไข่กับคุณภาพไข่อะไรสำคัญกว่ากัน ในการทำหลอดแก้ว?

🎬รายการสักวันฉันจะเป็นแม่

อายุ 38 ปี ทำ IUI และ ICSI มาแล้วไม่สำเร็จ บำรุงตามคัมภีร์ท้องธรรมชาติ

IUI 6 ครั้ง IVF 1 ครั้ง ตั้งใจทำ IVF ครั้งที่ 2 แต้ท้องธรรมชาติเสียก่อน

7 ปีที่รอคอย PCOS รุนแรง IUI 3 ครั้งไม่ติด บำรุงตามคัมภีร์ท้อง รายการ สักวัน ฉัน จะ เป็นแม่ EP.56

🎬รายการ Research Talk

โภชนาการแบบ Dash Diet เยียวยาอาการ pcos

Lorem ipsum dolor sit amet...

Lorem ipsum dolor sit amet...