📣😰ท้องยาก! ปัญหามาจากใครกันแน่❓

🆔ปรึกษาปัญหามีบุตรยาก ที่ Line Official คลิกลิ้งค์นี้เลย👉 https://lin.ee/fBa4xkz

💑คู่สมรสหลายคู่ที่กำลังพยายามปั๊มเบบี๋ อยากมีทายาทสักคน แต่ก็ล่วงเลยเวลามานานเจ้าตัวน้อยก็ยังไม่มา ปัญหามันอยู่ตรงไหน ปัญหาอยู่ที่ฝ่ายหญิง หรือ ฝ่ายชาย นั่งเดาก็คงไม่ถูกแน่ค่ะแม่ๆ

หากคู่เราปล่อยมาเป็นปีแล้วยังไม่ท้อง ควรหันมาจริงจังและสำรวจตัวเองกันนะคะว่า เอ๊ะ❗ นี่เราอยู่ในภาวะผู้มีบุตรยากหรือเปล่า ปล่อยไว้นานไปไม่ดีแน่ค่ะเพราะอายุยิ่งมากขึ้นโอกาสในการตั้งครรภ์ตามธรรมชาติก็ลดลง ควรรีบดูแลร่างกายและปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุและวิธีการรักษา

วันนี้ครูก้อยจะพาไปศึกษาว่า ภาวะมีบุตรยากคืออะไร? และสาหตุเกิดมาจากฝ่ายไหน? ไปศึกษาพร้อมกันเลยค่ะ

🔴 #ภาวะมีบุตรยาก หมายถึง…..

🔸️การที่คู่สมรสไม่สามารถมีการตั้งครรภ์ได้
🔸️โดยที่มีความสัมพันธ์ทางเพศกันอย่างสม่ำเสมอ อาทิตย์ละ 2-3 ครั้ง
🔸️และไม่ได้คุมกำเนิดมาเป็นระยะเวลา 1 ปี
🔸️หรือระยะเวลา 6 เดือนในกรณีที่คู่สมรสฝ่ายหญิงที่มีอายุเกิน 35 ปีขึ้นไป

🔴ภาวะมีบุตรยากแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

🔸️1. ภาวะมีบุตรยากแบบปฐมภูมิ (Primary infertility) หมายถึง ภาวะมีบุตรยากในคู่สมรสที่ไม่เคยมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นมาก่อนเลย

🔸️2. ภาวะมีบุตรยากแบบทุติยภูมิ (Secondary infertility) หมายถึง ภาวะมีบุตรยากในคู่สมรสที่เคยมีการตั้งครรภ์เกิดขึ้นมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งครั้ง โดยที่ไม่ว่าการตั้งครรภ์นั้นที่เป็นการตั้งครรภ์ที่สิ้นสุดลงด้วยการแท้งหรือการคลอดก็ตาม

🔴 #สาเหตุของภาวะมีบุตรยากคืออะไร❓

🧑#สาเหตุจากฝ่ายชาย

สาเหตุจากฝ่ายชายพบประมาณร้อยละ 30-40 ซึ่งปัญหาหลักของฝ่ายชายที่พบบ่อย คือ คุณภาพของน้ำเชื้อ เช่น มีจำนวนสเปิร์มน้อย การเคลื่อนไหวแหวกว่ายผิดปกติ สเปิร์มมีรูปร่างผิดปกติ ท่อนำเชื้อหรือท่อปัสสาวะตีบตัน เชื้อสามารถพิสูจน์ทราบได้โดย “การตรวจวิเคราะห์น้ำอสุจิ” (Semem Analysis) โดยจะการตรวจประเมินตามเกณฑ์ 4 ข้อ ได้แก่

✅1.ปริมาตรของน้ำเชื้อที่หลั่ง (Volume)
ต้องหลั่งได้ไม่น้อยกว่า 1.5 cc. ต่อการหลั่ง
1 ครั้ง

✅2.จำนวนสเปิร์ม (Concentration)
ต่อการหลั่ง 1 ครั้ง ต้องไม่น้อยกว่า 15 ล้านตัวต่อ 1 cc.

✅3.อัตราการเคลื่อนไหวของสเปิร์ม (Motility)
ต้องมีเปอร์เซ็นการเคลื่อนไหวไม่ต่ำกว่า 40%

✅4.รูปร่างของสเปิร์ม (Morphology)
ต้องมีรูปร่างสมบูรณ์ ปกติ ไม่น้อยกว่า 4%

👉#กรณีที่ผลออกมาผิดปกติ วิธีการรักษาแพทย์อาจจะแนะนำทำ “อิ๊กซี่” หรือ “เด็กหลอดแก้ว” ซึ่งสามารถคัดเลือกอสุจิที่ดีที่สุดมาเจาะเข้าเนื้อไข่โดยตรง เป็นการแก้ปัญหาเสปิร์มด้อยคุณภาพ หรือ เชื้อตายไม่วิ่ง หรือ ถ้าไม่มีตัวอสุจิในน้ำเชื้อก็สามารถผ่าตัดกรีดลูกอัณฑะเก็บตัวอสุจิมาทำอิ๊กซี่ได้

👉#กรณีที่ผลออกมาปกติ ต้องทดสอบคุณสมบัติของตัวอสุจิต่อไป โดยตรวจดูความสามารถของตัวอสุจิในมูกปากมดลูก ตรวจว่าตัวอสุจิสามารถอยู่รอดและเคลื่อนไหวในมูกปากมดลูกได้หรือไม่ การทดสอบนี้จะช่วยบอกได้ว่าปัญหาอยู่ที่ปากมดลูกด้วยหรือไม่

🔸️ผู้ป่วยโรคต่อมไร้ท่อชนิดขาดฮอร์โมนเพศชายจะมีปัญหาการมีบุตรยาก เช่นเดียวกับผู้ป่วยโรคทางพันธุกรรมที่เรียกว่า Klinefelter’s syndrome ซึ่ง โครโมโซมเพศจะมีลักษณะ XXY พัฒนาการของลูกอัณฑะผิดปกติ การสร้างตัว อสุจิลดน้อยลง และระดับของฮอร์โมนเพศชายลดลง

🔸️โรคติดเชื้อที่ทำให้เกิดปัญหาการมีบุตรยากที่สำคัญได้แก่ โรคหนองในแท้ และโรคติดเชื้อคลามัยเดีย ซึ่งเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ์ที่พบได้บ่อย การติดเชื้อทำให้ทางเดินน้ำอสุจิเกิดภาวะตีบแคบ และมีผลต่อการสร้างตัวอสุจิ อีกด้วย

🔸️บางรายการมีบุตรยากนั้นพบว่าสาเหตุเกี่ยวข้องกับความอ้วน ภาวะทุพโภชนาการ ความเครียด อกกำลังกายหนักเกินไป บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยมีผลต่อความแข็งแรงของเชื้ออสุจิ

🙎‍♀️ #สาเหตุจากฝ่ายหญิง

👉สาเหตุจากฝ่ายหญิงพบได้ประมาณร้อยละ 40 – 60 เนื่องจากระบบสืบพันธุ์ของเพศหญิงนั้นมีความซับซ้อนกว่าเพศชาย เพศหญิงมีทั้ง

– รังไข่
– ท่อนำไข่
– ไข่
– มดลูก
– ปีกมดลูก
– ปากมดลูก
– ช่องคลอด

และยังรวมไปถึงฮอร์โมนเพศอีกหลายตัวที่ควบคุมการทำงานของระบบสืบพันธุ์ รอบเดือน การมีประจำเดือนและการตกไข่ ดังนั้นปัญหาจากฝ่ายหญิงจึงเกิดได้มากมาย เช่น

-รังไข่เสื่อม
-วัยทองก่อนวัย
-ไข่ด้อยคุณภาพ
-ประจำเดือนผิดปกติ ไข่ไม่ตกเรื้อรัง
-ฮอร์โมนไม่สมดุล
-ไม่มีมูกตกไข่
-ผนังมดลูกเจริญเติบโตไม่ดี
-ท่อนำไข่อุดตัน
-ปากมดลูกตีบ
-พังผืดในอุ้งเชิงกราน
-ถุงน้ำในรังไข่
-เนื้องอกในมดลูก หรือ
-เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ เป็นต้น

🔴#การตรวจเพื่อหาสาเหตุจากฝ่ายหญิง

🔸️ส่วนใหญ่จะเริ่มต้นด้วยการตรวจคุณสมบัติของมูกปากมดลูก เช่นตรวจ ความเป็นกรด-ด่าง การทดสอบหลังมีเพศสัมพันธ์ ตรวจการตกผลึกเป็นรูปเฟิร์น และ การยืดตัวในช่วงไข่ตก รวมทั้งการเพาะเชื้อ เป็นต้น กรณีนี้หากมูกปากมดลูกมีสภาพเป็นกรดจะทำให้สเปิร์มตายเรียบ ไม่สามารถว่ายผ่านเข้าไปได้ มูกตกไข่ต้องมีสภาพเป็นด่างจึงจะเหมาะสม

ซึ่งการรักษาสภาวะกรด-ด่างนี้ขึ้นอยู่กับสุขภาพโดยรวม การพักผ่อนที่เพียงพอและการรับประทานอาหารที่ถูกหลักโภชนาการที่ให้ฤทธิ์เป็นด่างแก่ร่างกาย

🔸️ตรวจประเมินสภาพของมดลูก โดยการฉีดเข้าโพรงมดลูก การส่องกล้องเข้าไปดูภายในโพรงมดลูก การเจาะท้องส่องกล้องดูพยาธิสภาพในอุ้งเชิงกราน การขูดมดลูกเพื่อตรวจสอบการตกไข่ และการทำงานของรังไข่

🔸️การตรวจสอบสภาพของปีกมดลูกเพื่อดูว่ามีการอุดตันหรือไม่ โดยการฉีดสีเข้าโพรงมดลูกและเอ็กซเรย์ การเจาะท้องส่องกล้องร่วมกับการฉีดสีเข้าทางปากมดลูก การฉีดลมผ่านเข้าโพรงมดลูกและให้ผ่านออกทางปีกมดลูก และการฉีดของเหลวทางปากมดลูก พร้อมกับตรวจอัลตราซาวน์ทางช่องคลอด เพื่อดูการผ่านของของเหลวในปีกมดลูกเข้าไปสะสมที่อุ้งเชิงกรานส่วนต่ำสุด

🔸️การประเมินสภาพของรังไข่โดยการเจาะเลือดตรวจฮอร์โมน (FSH, LH, Estradiol, Progesterone) และติดตามดูอัลตราซาวนด์ทางช่องคลอดเป็นระยะๆ เพื่อให้ทราบว่ามีการตกไข่หรือไม่ การทำงานของรังไข่ก่อนและหลังไข่ตกเป็นอย่างไร อาจตรวจโดยวิธีอ้อม เช่น การวัดอุณหภูมิกายพื้นฐาน การขูดเอาเยื่อบุโพรงมดลูกมาตรวจเพื่อดูการทำงานของรังไข่ภายหลังไข่ตก เป็นต้น

🔸️สาเหตุท้องยากจากฝ่ายหญิงยังมาจากการมีน้ำหนักตัวที่มากหรือน้อยเกินไปที่จะส่งผลให้ฮอร์โมนเพศไม่สมดุล จึงควรลดน้ำหนักหรือเพิ่มน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ

🔸️ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ ภาวะทุพโภชนาการ การทานอาหารไร้ประโยชน์ ไม่ได้สารอาหารที่เพียงพอ ส่งผลต่อการทำงานของรังไข่ผิดปกติ ไข่ไม่โต ฮอร์โมนไม่สมดุล

ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเข้าพบแพทย์และตรวจร่างกายอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปี และเมื่อวางแผนมีลูกยิ่งควรตรวจเช็คถึงปัญหาต่างๆเพื่อเตรียมร่างกายให้พร้อมที่สุดก่อนตั้งครรภ์ค่ะ

🔴 #ภาวะมีลูกยากที่หาสาเหตุไม่พบ

👉ภาวะมีลูกยากที่หาสาเหตุไม่พบ พบได้ประมาณ 5-10% หมายความว่า คู่สามีภรรยาที่มีลูกยากนั้นได้ทดสอบทุกวิธีกระบวนการหาสาเหตุเท่าที่จะทำได้แล้ว ไม่พบความผิดปกติทั้งสองฝ่าย แต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีสาเหตุจริงๆ ต่อไปเมื่อมีเครื่องมือทดสอบที่ดีขึ้น ก็มีโอกาสค้นหาสาเหตุเจอได้ค่ะ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากอายุฝ่ายหญิงที่มากขึ้น ส่งผลให้ไข่แก่ ไข่ด้อยคุณภาพ

💟เห็นแล้วนะคะว่าการท้องยากปัญหามาจากทั้ง 2 ฝ่าย ดังนั้นจึงไม่ควรรีรอที่จะพบแพทย์เพื่อตรวจให้ทราบสาเหตุของปัญหา ที่สำคัญการดูแลบำรุงร่างกาย การทานอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ การบำรุงไข่ บำรุงผนังมดลูก การบำรุงสเปิร์ม และออกกำลังกายสม่ำเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ ก็เป็นปัจจัยหลักที่ช่วยให้การทำงานของระบบสืบพันธุ์และสมดุลฮอร์โมนทั้งเพศหญิงและเพศชายทำงานได้เป็นปกติขึ้น เป็นการเพิ่มโอกาสตั้งครรภ์ค่ะ

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

💓ศึกษาการบำรุงไข่ บำรุงมดลูก ปรับสมดุลฮอร์โมนให้ท้องธรรมชาติ
👇👇👇👇 (คลิกอ่านเลยค่ะ)
https://www.babyandmom.co.th/fertility-supplements

👱‍♂️ศึกษาอาหารบำรุงสเปิร์ม
👇👇👇👇 (คลิกอ่านเลยค่ะ)
https://www.babyandmom.co.th/sperm-supplementary

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

▶️🆔ปรึกษา/สั่งของบำรุงแบบครูก้อย ที่ Line Official คลิกลิ้งค์นี้เลย👉 https://lin.ee/fBa4xkz

📞Call Center : 083-4395882 (ในวัน-เวลาทำการค่ะ)

#ครูก้อยBabyandMom