Ep.21 รายการครูก้อยพบแพทย์ ก่อนทำเด็กหลอดแก้ว ต้องเจาะเลือดเช็คฮอร์โมนอะไรบ้าง

Ep.22 รายการครูก้อยพบแพทย์ ตรวจเจอซีสต์ ตรวจเจอเนื้องอก ส่งผลต่อการตั้งครรภ์หรือไม่

EP.23 รายการครูก้อยพบแพทย์ การแท้งมีกี่ประเภท แท้งคุกคาม แท้งครบ แท้งค้างคืออะไร?

EP.24 รายการครู​ก้อย​พบ​แพทย์​ การเจาะน้ำคร่ำคืออะไร แม่ท้องทุกคนต้องเจาะหรือไม่?

Ep.25 รายการครูก้อยพบแพทย์ ท้องลมคืออะไร? มีสาเหตุมาจากอะไร? ป้องกันได้หรือไม่?

Ep.26 รายการครูก้อยพบแพทย์ ครรภ์เป็นพิษเกิดขึ้นได้อย่างไร? มีอาการอย่างไร?

Ep.27 รายการครูก้อยพบแพทย์  ฮอร์โมน HCG คืออะไร? ค่าเท่าไหร่หมายถึงตั้งครรภ์

EP.28 รายการครูก้อยพบแพทย์ ไข่ตก เร็วไป ช้าไป ส่งผลให้ท้องยากหรือไม่?

Ep.29 รายการครูก้อยพบแพทย์ ปรึกษาหมอเรื่องมีบุตรยากควรไปพบหมอในวันไหนของรอบเดือน

Ep.30 รายการครูก้อยพบแพทย์ ภาวะไข่ไม่มีนิวเคลียสคืออะไร? เกิดจากสาหตุใด?

Ep.31 รายการครูก้อยพบแพทย์ ทำการบ้านบ่อยแค่ไหนถึงจะมีโอกาสท้อง

🟢Ep.32 รายการครูก้อยพบแพทย์  เอสโตรเจนต่ำ ท้องยาก กระตุ้นไข่ไม่ขึ้น เกิดจากสาเหตุใด?

🟢Ep.33 รายการครูก้อยพบแพทย์ เตรียมผนังมดลูกอย่างไร ก่อนใส่ตัวอ่อน?

🟢Ep.34 เตรียมตัวอย่างไรก่อนไปใส่ตัวอ่อน รายการครูก้อยพบแพทย์

🟢รายการครูก้อยพบแพทย์ Ep.35 ค่าการอักเสบส่งผลต่อการท้องยากหรือไม่?

1 2 3